Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Hard fysisk aktivitet på jobb øker risikoen for uføretrygd

En ny studie fra NTNU viser at de som har fysisk krevende jobber og ikke er aktive på fritiden, også er de som har størst risiko for å bli uføretrygdet. 

Publisert: 2017-07-12 — 09.25 (Oppdatert: 2017-07-12 — 09.50)
– Vi ser at uavhengig av hvilken jobb du har, så reduseres risikoen for uføretrygd med 20 til 40 prosent hvis du er fysisk aktiv på fritiden, sier forsker Marius Steiro Fimland.

– Vi fant at hard fysisk aktivitet i arbeidet økte risikoen for uføretrygd, men at fysisk aktivitet på fritiden til en viss grad kunne kompensere for dette, sier Marius Steiro Fimland, forsker ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU til Dagens Medisin.

Han er førsteforfatter på en ny studie som undersøker hvordan ulik grad av fysiske arbeidskrav i jobben påvirker risiko for uføretrygd.

Koblet datamateriale
Studien er publisert i det arbeidsmedisinske tidsskriftet Occupational and Environmental Medicine, og er en videreføring av en tidligere studie fra forskerne ved NTNU, der de undersøkte om fysisk aktivitet på fritiden kunne redusere faren for uføretrygd.

– Vi bruker det samme datamaterialet som i den forrige studien, fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag i 1995 til 1997, med deltakere i alderen 20 til 65 år. Disse dataene ble koblet sammen med informasjon fra trygderegisteret, og undersøkt i en 11-års oppfølgingsperiode. Uføretrygden er både knyttet til muskel- og skjelettplager og psykiske vansker, forklarer Fimland.

Statiske oppgaver
De som også hadde størst risiko for uføretrygd var de med fysisk krevende jobb som ikke var aktive i fritiden. Den gruppen hadde dobbel så stor risiko som de som hadde stillesittende arbeid, men var aktive på fritiden. 

Forskerne fant en sterkere sammenheng knyttet til uføretrygd på grunn av muskel- og skjelettplager, og ikke på grunn av psykiske plager hos de med en fysisk krevende jobb.

At fysisk aktivitet i arbeid øker risikoen for uføretrygd, men at fysisk aktivitet i fritiden til gjengjeld minsker risikoen for dette, kan høres ut som et paradoks. Fimland forklarer at det finnes en del studier som har funnet negative helsevirkninger av denne typen jobber.

– Ofte er fysisk aktivitet i arbeid karakterisert av statiske og repetitive oppgaver som tunge løft eller ugunstige posisjoner. Fysisk aktivitet på fritiden er derimot preget av dynamiske bevegelser over en kortere periode. Vi ser at uavhengig av hvilken jobb du har, så reduseres risikoen for uføretrygd med 20 til 40 prosent hvis du er fysisk aktiv på fritiden, sier han.

– Viktig å tilrettelegge
Fysisk aktivitet på fritiden kunne imidlertid ikke fullstendig redusere den økte risikoen for uføretrygd ved å ha fysisk krevende arbeid. Fimland påpeker at resultatene viser at det er viktig at arbeidsplasser gjør det de kan for at arbeidet ikke skal gi folk helseplager.

– Det kan de gjøre ved for eksempel å sørge for variasjon i arbeidsoppgavene. Samtidig er det viktig at folk som utvikler helseplager får hjelp til å kunne stå i jobb, for eksempel ved midlertidig tilrettelagt arbeid. Til syvende og sist vil det alltid være et individuelt ansvar å holde seg i form, men det er viktig at denne kunnskapen kommer ut til arbeidstakere.

Stå i arbeid lenger
Fimland forklarer at offisielle anbefalinger foreløpig ikke skiller på fysisk aktivitet i arbeid og fritid.

– Selv om mange tenker at de er fysisk aktive nok gjennom jobben, er det viktig for helsa å være fysisk aktiv på fritiden, sier han og understreker:

– Fysisk aktivitet i arbeid og fritid er faktorer som kan endres og dermed sørge for at folk kan stå i arbeid lenger. Spesielt med tanke på den kommende eldrebølgen er dette viktig for samfunnet.

Studien er finansiert av KLP og Norges forskningsråd.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Lege 16.07.2017 19.30.39

  Assosiasjon eller kausalitet? Kontroller for hvilke variabler? Ut i fra artikkelen over får en inntrykk av at det ikke er kontrollert for noen av de kjente variablene som predikerer økt risiko for uføretryg. Jeg syntes antagelsen om at tungt repetititativt arbeid står i en kausal sammenheng med økt risiko for å bli ufør virker ganske så sansynlig. Men belyser studien dette?

 • Marius Steiro Fimland 18.07.2017 20.23.56

  Hei Lege. Dette er en observasjonsstudie med over 30 000 deltagere fulgt i mer enn 10 år. Vi har justert for en rekke potensielt konfunderende variabler (f eks kjønn, alder, sivilstatus, røyking, mental helse, ulike sykdommer og helseplager). I tillegg er det gjennomført sensitivitetsanalyser der vi ekskluderte første 5 år av oppfølgingstiden, uten at dette endret konklusjonene. Det er nå flere studier som viser lignende sammenhenger på andre endepunkt, Artikkelen er fritt tilgjengelig og anbefaler å ta en titt på denne også da den har mye mer informasjon enn hva som er mulig å formidle i et slikt intervju :-)

 • Ola Myklebost 14.07.2017 17.38.16

  I hvilken grad virderer man om grunnen heller er at det er vanskelig å fortsette i fysisk tung yrker hvis man har muskel- og skjellettplager?

 • Marius Steiro Fimland 18.07.2017 20.01.50

  Hei Ola. Det er sannsynligvis både og. Fysisk krevende arbeid øker risiko for kroppslige plager. 2) når man har fått kroppslige plager er det vanskeligere å stå i en fysisk krevende jobb. Fysisk aktivitet på fritiden kan hjelpe ifht både 1 og 2. Det er derfor viktig at både arbeidstakere og arbeidsgivere er oppmerksom på dette.

 • Marius Steiro Fimland 14.07.2017 00.03.33

  Hei Vest og Øst Dette er den første studien som blant annet undersøker i hvilken grad fysisk aktivitet i fritiden kan redusere risiko for uføretrygding (også pga somatiske og psykiskiske lidelser) for grupper med ulik grad av fysisk aktivitet i arbeidet. Studien benytter også et meget solid datamateriale (HUNT-undersøkelsen koblet med nasjonale trygderegister). Helsedirektoratet eller andre offisielle anbefalinger skiller så langt ikke mellom disse formene for fysisk aktivitet. Det burde de kanskje gjøre om dette var så selvsagt. De mente kanskje at det var behov for mer forskning... Vennlig hilsen, Marius Steiro Fimland

 • Vest 15.07.2017 10.17.34

  Litt usikker på hva du mener med et fysisk tungt yrke. Fiskere,rørleggere,platarbeider osv. er for meg fysisk tunge yrker og sliter på hele kroppen og ofte tidleg uførhet men det har nå vi vist i flere tiår .

 • Marius Steiro Fimland 18.07.2017 20.34.09

  Hei Vest. Det var ikke jeg som valgte overskriften på denne artikkelen - jeg er enig i at det ikke var kjempeoverraskende at de med fysisk krevende arbeid hadde høyere risiko for uføretrygd. Det vi var mest interessert i var å undersøke ulike kombinasjoner av fysisk aktivitet i arbeid og fritid, og hvordan risikoen for uføretrygd var i de ulike gruppene. Blant annet for å se i hvor stor grad fysisk aktivitet på fritiden kunne kompensere for den økte risikoen ved en fysisk krevende jobb. Anbefaler å ta en titt på tabell 3 i artikkelen, som er fritt tilgjengelig.

 • Marius Steiro Fimland 18.07.2017 20.41.37

  når det gjelder hva som er fysisk krevende arbeid svarte deltakerne på følgende spørsmål: Hvordan vil du beskrive arbeidet ditt? * For det meste stillesittende arbeid (f.eks skrivebordsarbeid, montering) * Arbeid som krever at du går mye (f.eks ekspeditørarbeid, lett industriarbeid, undervisning) * Arbeid hvor du går og løfter mye (f.eks postbud, pleier, bygningsarbeid) * Tungt kroppsarbeid (f.eks skogsarbeid, tungt jordbruksarbeid, tungt bygningsarbeid) De som indikerte de to nederste kategoriene hadde omtrent lik risiko for uføretrygd.

 • Øst 12.07.2017 15.34.01

  Enig med Vest.

 • Vest 12.07.2017 13.43.20

  Noe som alle forstår og dette bruker en penger og forske på idioti.

 • Lego 17.07.2017 02.42.48

  Enig! Tøvete å forske på noe så innlysende. Må da finnes noe mer nyttig å fokusere forstørrelsesglasset på. For ikke å snakke kaste penger etter.

Nyheter fra startsiden

DM Pharma Digital

Fastlegeleder kritiserer departement-utspill

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN AVVIKLET

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!