Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Streikende sykepleiere i Kreftforeningen.

Streikende sykepleiere i Kreftforeningen. Foto: NSF

– Partene står langt fra hverandre

19 sykepleiere har vært i streik i Kreftforeningen i over seks uker, og det er ingen løsning i syne. – Dette er den lengste streiken i NFS sin historie, sier Eli Gunhild By. 

Annons:

Streiken har vart siden midten av mai, etter at Norsk sykepleieforbund (NSF) og NHO Abelia ikke kom til enighet om en tariffavtale.

Kreftforeningen meldte overgang til arbeidsgiverorganisasjonen Abelia i fjor, etter at de tidligere hadde vært medlem i Virke. 

– Det gjorde vi fordi vi etter en lengre interessepolitisk uenighet med Virke rundt tobakksaken, så toppet det seg når myndighetene besluttet innføringen av reklamefrie tobakkspakker. Dermed gikk vi i gang med en prosess for å bytte arbeidsgiverorganisasjon, sier Jacob Conradi, organisasjonssjef i Kreftforeningen.

Ønsket samme avtalevilkår
Da Kreftforeningen meldte overgang til Abelia, ble det også forhandlet mellom NSF og NHO Abelia om ny tariffavtale for de 34 sykepleierne som er ansatt i Kreftforeningen. Flere av dem jobber på Kreftlinjen, en hjelpetelefon for pasienter, pårørende og annet helsepersonell, mens andre jobber som rådgivere og ledere lokalt. 

- Vi fått massiv støtte fra arbeidstakerorganisasjoner som til sammen har over en million medlemmer, sier Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet.
Foto: Per Corneliussen

NSF reagerte på at avtalevilkårene deres ikke ble videreført da Kreftforeningen meldte seg inn NHO Abelia og den nye tariffavtalen ble forhandlet frem. Verken Kreftforeningen eller Abelia har vært villige til å komme kravet fra NSF i møte.

– Anne Lise Ryel gikk ut til de ansatte og lovte at de ville få samme avtale i NHO som med Virke, og så viser det seg at det er de ikke villige til likevel. De tilbyr sykepleierne en funksjonæravtale som ikke inneholder minstelønnssatser, den tilbyr dårligere lønn ved sykefravær, og den nye avtalen skal kunne sies opp med en måneds varsel uten streikerett. Dette er selvsagte rettigheter som alle våre medlemmer har, og da kunne ikke vi godta avtalen, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk sykepleierforbund.

– Ikke pleie- og omsorg
Dette er Jacob Conradi i Kreftforeningen uenig i.

– NSF krevde, etter at vi ble medlem i Abelia, å få pleie- og omsorgsoverenskomsten gjort gjeldene for deres medlemmer i Kreftforeningen, en avtale innen NHO-systemet som gjelder for virksomheter som i hovedsak driver med pleie og omsorg. Den faste tvistenemden mellom NSF og NHO slo heldigvis fast det vi har sagt hele tiden, nemlig at denne avtalen ikke kunne gjøres gjeldene i Kreftforeningen fordi vi som organisasjon i hovedsak ikke driver med pleie og omsorg. Vi er en kunnskapsbasert bruker- og interesseorganisasjon i frivillig sektor og våre medarbeidere utøver et bredt spenn av ulike rådgivning og utredningsoppgaver, sier han og fortsetter: 

– NSF har derfor fått tilbud om en annen relevant overenskomst i tillegg til at Kreftforeningen har videreført alle lokale ordninger inn i en lokal særavtale. Totalt utgjør dette ingen svekkelse av den enkeltes lønns- eller arbeidsvilkår, sier han.

 – Lite interessert
Eli Gunhild By påpeker at selv om en sykepleier ikke jobber i en pleie- eller omsorgsorganisasjon, så er de fortsatt sykepleiere. 

 – Vi har mange sykepleiere i Norge som ikke har direkte pasientkontakt, men som er ansatte på grunn av sin faglige kompetanse som sykepleiere, for eksempel ved AMK-sentralene. Sykepleierne i Kreftforeningen har spisskompetanse på kreftomsorg og gir veiledning til pasienter, pårørende og etterlatte. Det er ikke sånn at de slutter å være sykepleiere fordi Kreftforeningen bytter arbeidsgiverforening, sier hun.

Både By og Conradi opplever at partene står langt fra hverandre i saken.

– Nå er det ikke noe kontakt mellom partene overhodet. Jeg har vært med på slike forhandlinger både i privat og offentlig sektor i mange år, og aldri har jeg møtt en arbeidsgiverside som er så lite interessert i å komme oss i møte og å finne en løsning. Vi har 108.000 medlemmer, og vi er ikke interessert i at de 34 medlemmene våre i Kreftforeningen skal ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn resten, sier By. 

Mye engasjement
Hun mener Anne-Lise Ryel må komme på banen slik at det kommer en løsning på konflikten

– Dette er den lengste streiken i NFS sin historie. Vi kan fortsette å streike lenge, og har fått massiv støtte fra arbeidstakerorganisasjoner som til sammen har over en million medlemmer. Det er det gode grunner til, for dette er viktige prinsipper som har bred støtte.

I løpet av den halvannen måneden streiken har vart, har det vært mye engasjement på sosiale medier.

– NSF har vært veldig aktive på sosiale medier i denne saken, og spredt innlegg med påstander som vi opplever som uriktige. Det er klart at det er med på å gjøre veien tilbake til forhandlingsbordet lenger, sier Conradi og legger til:

– Det er veldig viktig for oss å være en god og attraktiv arbeidsgiver for våre ansatte, og jeg mener at det er vi fortsatt.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Reidar Schwebs 14.07.2017 17.44.30

  Å drive med rådgivning og utredning av kreft uten å se hen til pleie og omsorg synes jeg ikke virker så smart.

 • Selvsagt anonym 07.07.2017 21.21.53

  Kreftforeningen gjør en kjempejobb for kreftsaken men er langt ifra en attraktiv eller god arbeidsplass - en dysfunksjonell organisasjon med en elendig personalpolitikk.

Nyheter fra startsiden

SAMHANDLING MELLOM FASTLEGER OG SYKEHUS

– Vi trenger et «utskrivingspoliti»3

Pasientforening saksøker staten

Derfor stoppet de ny Spinraza-vurdering2

Nye retningslinjer for svangerskapsomsorg

Gravide skal få komme raskere til første time2