Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Flere dagers reise for henvisninger mellom sykehus

SE VIDEO: Dagens Medisin har fulgt reiseveien til en henvisning fra Sykehuset Østfold, Kalnes - til Oslo universitetssykehus.

Publisert: 2017-04-07 — 09.34
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Dagens Medisin har fulgt reiseveien til en papirhenvisning – se hele reisen i videoen øverst i saken.

Henvisninger til kreftbehandling kan bruke flere dager på turen fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus.

Dette er ikke bra i det hele tatt
Direktør Cristine Bergland, Direktoratet for e-helse

Printes ut - scannes inn igjen
Papirhenvisninger som printes ut ved Sykehuset Østfold, blir – etter å ha gått med omstendelig postgang til Oslo – scannet inn igjen i Oslo.

Det har i flere år stadig vært påpekt at henvisninger sendes på papir i posten mellom ulike sykehus. (Se NRKs omtale av dette for seks år siden nederst i saken). 

I 2017 er det fortsatt slik, men bare i Helse Sør-Øst. For i de andre tre regionenene har de fått dette til.

Ved det nye, moderne sykehuset i Østfold snakker robotene østfolddialekt og pasientene kan sjekke inn selv på automater. Men henvisninger må sendes i posten.

– Dette sier litt om paradokset vi lever i. Vi er tjue år tilbake i tid når det gjelder kommunikasjon mellom sykehusene, sier Andreas Stensvold, avdelingssjef ved kreftavdelingen på Sykehuset Østfold Kalnes.

HENVISNINGER ANNO 2017: Skrive, printe, skrive på konvolutt for hånd, levere, ringe, fakse, vente, purre, ringe igjen. – Det går med mye tid når vi skal sende en henvisning til Oslo, forteller helsesekretær og koordinator Kari Mette Johansen, og kreftlege og avdelingssjef ved Sykehuset Østfold, Kalnes. Foto: Vidar Sandnes.

«Tanken var å være rask»
– Hele tanken med pakkeforløpene for kreft er jo at man skal være raske. Pakkeforløpene har vært en fantastisk løsning for pasientene, men vi sliter med kommunikasjonen mellom sykehusene, forteller Stensvold. 

– Vår kommunikasjon med Oslo universitetssykehus, er først og fremst via post. Henvisninger går via posten.

– Dette gjør at man får ikke-medisinsk begrunnet venting. Og det var jo dette vi egentlig skulle prøve å unngå. Så vi har ikke gode nok IT-løsninger, og vi kommuniserer ikke elektronisk. Henvisninger går altså i god gammeldags sneglefart inn til Oslo. Bilder kan sendes elektronisk, men resten må via post.

...printe, sende, ringe, vente, ringe
Dagens Medisin har fulgt den vanlige reisen en papirhenvisning må ut på; fra Stensvold skriver den inn på sin pc – til den er mottatt ved Radiumhospitalet i Oslo.

Helsesekretær og koordinator Kari Mette Johansen har ansvaret for å sende ut henvisningene fra kreftlegene i Østfold.

Det betyr at hun printer dem ut, legger dem i en konvolutt og leverer henvisningene i posten.

I posten skal den innom postmottaket på Grålum, Østlandsterminalen på Lørenskog for å sorteres, Postens distribusjonssenter i Nydalen, det Sentrale henvisningsmottaket på OUS, og avdelingshenvisningsmottaket på Radiumhospitalet – før det til slutt kommer frem til behandlende lege ved OUS.

Johansen forteller at hun bruker mye tid på å skrive, printe, fakse og ringe. Og på å vente: 

– Særlig føles det unødvendig å bruke mye tid på å sitte å vente på å komme frem til rette vedkommende på telefon.

– Har du opplevd at ting ikke kommer frem?

– Mange ganger. Da ringer vi og sjekker, og ber om å få bruke faks. Da må vi printe henvisningen på samme måte som når vi skal sende post. Deretter må vi anonymisere den, ringe til vedkommende som skal ta imot, få faksnummeret, si fra hvilken pasient det gjelder og avtale en kode vi skal bruke. Deretter sende jeg faksen, og jeg må stå og vente på bekreftelse om at faksen har kommet over. Det går fort lang tid.

Ehelse-direktoratet: – Ikke bra i det hele tatt 

– Dette er ikke bra i det hele tatt, sier Christine Bergland er direktør for Direktoratet for e-helse.

– Det er ikke så mye av dette lenger som før, vi har fått det til mellom fastleger og sykehus. De tre andre regionene får det til. Men i Helse Sør Øst er ikke dette på plass.

– Hvorfor ikke?

– Helse Vest, Nord og Midt har kommet lenger i samordningen av sine systemer enn i Helse Sør-Øst.  Her skal det mye til for å få til å sende henvisninger mellom sykehus.

– Kan ikke HSØ kopiere løsningene til de andre tre foretakene?

– Løsningen de har handler om årelang samordning av systemer som har kostet mange milliarder. Det er dette HSØ vil gjøre, men det tar mange år så de må gjøre noe annet for å kompensere for at de ikke har fått samordnet systemene.

– Folk flest vil kanskje tenke at dette burde vært ordnet for lenge siden. Hva betyr dette for pasientsikkerheten?

– Det å kunne sende meldinger og vite at de kommer frem, øker pasientsikkerheten. Slik sett burde dette være veldig høyt prioritert.

– Ditt direktorat har ansvaret for digitaliseringen av Helse-Norge. Hvordan tar dere grep for å få orden på dette?

– Når det gjelder henvisninger så tok vi et initiativ for to år siden samen med Norsk helsenett og de regionale helseforetakene, og vi har brukt masse penger og tid sammen på få dette til å fungere. I dét prosjektet burde vi også tatt med det som skjer internt i spesialisthelsetjenesten. Det tenker jeg er neste skritt for oss som direktorat. Vi må interessere oss mer for det som skjer mellom de regionale helseforetakene.

– Hva er det som gjør at man ikke på to år greier å skru dette til?

– Vi har jo gjort det på det som går mellom fastlege, pleie og omsorg og sykehus. Men vi har ikke hatt noe særlig befatning med det som skjer mellom sykehusene. Det har ligget ute i regionene. Jeg tenker at vi må ha en litt annen rolle der fremover.

– Når kan Sykehuset Østfold sende en elektronisk henvisning til Oslo?

– Det kommer til å ta tid. Nå har vi en standard under utprøving.

– Er det samme standard som de bruker i de andre regionene?

– Ja men den standarden er ikke så tydelig og god, de har et mer samordnet system. Det er en litt annen situasjon i HSØ.  Når vi har prøvd den ut så vil det ta lang tid før dette er breddet i HSØ. 

– Hva er lang tid?

– Det kan jeg ikke svare på. Det må du spørre spesialisthelsetjenesten om. Nasjonal IKT har ansvaret for implementeringen. 

– Snakker vi to år eller ti år?

– Vi snakker ikke ti år, men det kan godt ta to år før det er fullt utbreddet, det tror jeg nok. Målet er at når man googler «glemt av sykehuset» skal det ikke komme opp en eneste sak. Vi er kommet veldig langt. Men med unntak av Helse Sør Øst, sier Bergland til Dagens Medisin. 

 I 2011, beskrev NRK hvordan henvisninger sendes på papir fra Fredrikstad sykehus til Oslo.

Seks år etter er situasjonen helt lik.

 Den gang, for seks år siden, uttalte nåværende statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grete Erlandsen (H) – som da var kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset Østfold, følgende:

– Vi skulle ønske vi hadde noe som var både mer moderne, mer kjapt og mer smart, men det systemet finnes ikke, sier Erlandsen til NRK i 2011.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • soha saba 12.04.2017 19.31.36

  ya der er jo yammen gammelsdags nar det som egentlig teller som kreft pasienter! pa mange mater Norge er so avansert og i andre tilfeller som denne saken er ting veldig vanskelig gjort

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!