Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Inkonsekvent om hemmelighold

En åpen og demokratisk prosess er viktig for å gi beslutninger legitimitet. Avgjørelsen om hemmelige legemiddelpriser er et eksempel på hvordan dette ikke oppnås.

Publisert: 2017-03-16 — 05.22

Innlegg: Eirik Tranvåg, lege og stipendiat i forskningsgruppen Globale helseprioriteringer, Universitetet i Bergen (UiB)
Kristine Husøy Onarheim, lege og stipendiat i Globale helseprioriteringer, UiB

HEMMELIGHOLD AV legemiddelpriser har nå blitt vedtatt. Helseforetakene ville opprinnelig at Bent Høie og Helse og omsorgsdepartementet (HOD) skulle avgjøre saken, men Høie sendte saken i retur. Samtidig kom statsråden i et debattinnlegg i Dagens Medisin med en rekke ulike synspunkter: I prinsippet er han for åpenhet rundt legemiddelpriser, men i praksis er han imot. Han advarer mot at åpenhet kan gi dyrere legemidler, men sier at avgjørelsen i denne saken må baseres på juss.

MOTSTANDEN. Ifølge Lars Vorland bygger den endelige beslutningen utelukkende på juridiske vurderinger. Sykehusinnkjøp AS har brukt «ganske mye juridisk kapasitet» på å konkludere med at åpenhet ikke kan begrunnes juridisk. Men mange er uenig i tolkningen, blant annet jusprofessor Mads Andenæs og Helsedirektoratet. Så godt som alle høringsinstanser ønsker åpenhet, inkludert Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Apotekerforeningen, Statens Legemiddelverk, Den norske legeforening og Norsk Presseforbund.

Legemiddelindustrien er blant de veldig få som ønsker hemmelighold, sist ytret i et innlegg på DM-nett av Veronica Barrabés i Novartis.

PROSESSEN? Vi har tidligere kritisert beslutningen om hemmelige legemiddelpriser fordi dette strider imot veletablerte prinsipper for demokrati og prioritering. Vi er også kritisk til prosessen: Det er ingen klageadgang. Den går imot alle høringsinnspill og faglige råd. Den er fattet i et lukket møte, av fire administrerende direktører. Og den bygger på en diskuterbar juridisk tolkning.

Fremtidens helsevesen vil møte store utfordringer, noe som vil kreve vanskelige prioriteringer. Vi trenger åpne og demokratiske prosesser for å sikre gode og legitime beslutninger. Ikke avgjørelser om hemmelighold basert på uklar juss, skremsel eller økonomiske hensyn.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 05/2017

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!