Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Inkonsekvent om hemmelighold

En åpen og demokratisk prosess er viktig for å gi beslutninger legitimitet. Avgjørelsen om hemmelige legemiddelpriser er et eksempel på hvordan dette ikke oppnås.

Annons:

Innlegg: Eirik Tranvåg, lege og stipendiat i forskningsgruppen Globale helseprioriteringer, Universitetet i Bergen (UiB)
Kristine Husøy Onarheim, lege og stipendiat i Globale helseprioriteringer, UiB

HEMMELIGHOLD AV legemiddelpriser har nå blitt vedtatt. Helseforetakene ville opprinnelig at Bent Høie og Helse og omsorgsdepartementet (HOD) skulle avgjøre saken, men Høie sendte saken i retur. Samtidig kom statsråden i et debattinnlegg i Dagens Medisin med en rekke ulike synspunkter: I prinsippet er han for åpenhet rundt legemiddelpriser, men i praksis er han imot. Han advarer mot at åpenhet kan gi dyrere legemidler, men sier at avgjørelsen i denne saken må baseres på juss.

MOTSTANDEN. Ifølge Lars Vorland bygger den endelige beslutningen utelukkende på juridiske vurderinger. Sykehusinnkjøp AS har brukt «ganske mye juridisk kapasitet» på å konkludere med at åpenhet ikke kan begrunnes juridisk. Men mange er uenig i tolkningen, blant annet jusprofessor Mads Andenæs og Helsedirektoratet. Så godt som alle høringsinstanser ønsker åpenhet, inkludert Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Apotekerforeningen, Statens Legemiddelverk, Den norske legeforening og Norsk Presseforbund.

Legemiddelindustrien er blant de veldig få som ønsker hemmelighold, sist ytret i et innlegg på DM-nett av Veronica Barrabés i Novartis.

PROSESSEN? Vi har tidligere kritisert beslutningen om hemmelige legemiddelpriser fordi dette strider imot veletablerte prinsipper for demokrati og prioritering. Vi er også kritisk til prosessen: Det er ingen klageadgang. Den går imot alle høringsinnspill og faglige råd. Den er fattet i et lukket møte, av fire administrerende direktører. Og den bygger på en diskuterbar juridisk tolkning.

Fremtidens helsevesen vil møte store utfordringer, noe som vil kreve vanskelige prioriteringer. Vi trenger åpne og demokratiske prosesser for å sikre gode og legitime beslutninger. Ikke avgjørelser om hemmelighold basert på uklar juss, skremsel eller økonomiske hensyn.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 05/2017

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

SYKEHUSENE INNFRIR IKKE HØIES PAKKEFORLØPS-KRAV

Færre kreftpasienter blir behandlet innen fristen1

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!