Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Åpenhet om legemiddelpriser

I visse situasjoner må det tas et valg mellom fordeler og ulemper ved åpenhet om priser. Åpenhet om legemiddelpriser kan ha en kostnad.

Annons:

Av helse- og omsorgsminister Bent Høie

PRIORITERING I HELSETJENESTEN handler om å fordele helseressursene til noen tiltak framfor andre. Da er det viktig at prinsippene for hvordan disse ressursene blir fordelt, er kjent og demokratisk forankret.

Norge skiller seg fra de fleste andre land ved at vår nasjonalforsamling åpent har vedtatt prinsipper for prioritering i helsetjenesten, og at vi har stor åpenhet i beslutningsprosessene. Samtidig er Norge en liten aktør i det internasjonale markedet for legemidler og medisinsk utstyr.

Ofte vil produsentene i disse markedene kreve konfidensialitet om priser for å yte rabatter. Firmaene ønsker å unngå at informasjon om priser spres mellom land og brukes i forhandlinger.

VALG. I visse situasjoner må det tas et valg mellom fordeler og ulemper ved åpenhet om priser. Åpenhet om legemiddelpriser kan ha en kostnad. Et særnorsk krav om åpenhet kan innebære at vi går glipp av rabatter som er nødvendig for at vi skal kunne ta i bruk nye innovasjoner. Norske pasienter vil ikke være tjent med det. Stortinget har derfor sluttet seg til at vi i noen sammenhenger kan akseptere hemmelige priser.

Helse- og omsorgsdepartementet har behandlet en klage fra Dagens Medisin om avslag på innsyn i enhetspriser på legemidler i en anbudskonkurranse som Sykehusinnkjøp HF gjennomførte. Vår vurdering er at det i denne konkrete saken ikke er rettslig grunnlag for å imøtekomme klagen.

ANSVAR. Uavhengig av departementets status som klageorgan i slike saker, er det de regionale helseforetakene som har ansvar for innretning og gjennomføring av legemiddelanskaffelser. Det er de regionale helseforetakene som må vurdere – innenfor lovgivningens rammer – om de skal innføre rutiner knyttet til åpenhet om legemiddelpriser og hva innholdet i slike rutiner eventuelt skal være. De regionale helseforetakene har også ansvaret for å etablere gode rutiner for håndtering av konfidensiell prisinformasjon ute i tjenesten.

Så er det mitt ansvar å jobbe for økt åpenhet om legemiddelpriser, både regionalt gjennom EU og internasjonalt. På ministermøtet i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i januar diskuterte vi legemiddelpriser og markedsutviklingen. Jeg sørger for at Norge bidrar aktivt på dette området.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

KREFTFORENINGENS TILDELINGER 2015-2017

Forskning på lungekreft er den store taperen1

ARBEIDERPARTIETS ALTERNATIVE BUDSJETT

Ap vil styrke sykehusbudsjettene3

NY STUDIE MED NORSKE PASIENTER

– Pasientene tror MR-funnene er fasiten4

Sykehuskonflikten

– En viktig seier4

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!