Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Rikslønnsnemnda viderefører unntakene

Denne saken må til arbeidsretten. Nemndas kjennelse åpner for en omfattende arbeidstidsreform i sykehusene. Spekter skal allerede under nemndsbehandlingen ha varslet om slike tiltak. Vi varsler at dette finner vi oss ikke i.

Publisert: 2017-02-28 — 11.22 (Oppdatert: 2017-02-28 — 11.33)
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Innlegg: Lindy Jarosch-von Schweder, MD, PhD, foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen, Den norske legeforening

KJENNELSEN I Rikslønnsnemnda viderefører de vide unntakene fra arbeidsmiljøloven (AML) mot vår vilje. Vi kan ikke trekke tilbake unntak som er avtalt mellom partene, selv ikke med bruk av streik. Det er provoserende og skaper betydelig uro, sinne og frustrasjon blant medlemmene.

Det er ikke tillitsskapende at en nemnd kan bestemme at unntak fra AMLs vernebestemmelser, som for øvrig er tidsbegrenset for en tariffperiode, skal videreføres ved tvang. Med dette har vi verken innflytelse og medbestemmelse som arbeidstakere. Det oppleves som fagforeningsknusing.

MEDBESTEMMELSE. I nemndsbehandlingen har Spekter uttrykt at våre krav innebærer en innskrenking av arbeidsgivers styringsrett. Ja vel, men det er faktisk et poeng at leger skal, og må, ha medbestemmelse over arbeidstidsordninger som går utover AMLs vernebestemmelser, nettopp for ikke å påføre arbeidstakerne unødige sosiale og helsemessige belastninger.

Dette er også et poeng opp mot pasientsikkerheten, som legene vet de har medansvar for – både juridisk og moralsk. Uforsvarlige arbeidstidsordninger rammer også pasientene.

DEN NORSKE MODELLEN. Spekter ble tilbudt full styringsrett innenfor lovens alminnelige bestemmelser, men det var ikke nok. Den fratar legene all styring over egen arbeidstid, og dette er fullstendig uaktuelt å gå med på. Et reelt kollektivt vern er av avgjørende betydning for et velfungerende arbeidsliv. Dette lover ikke godt for norsk arbeidsliv.

Dette utfordrer den norske modellen, vårt konkurransefortrinn, som spiller på samarbeidet mellom myndigheter, arbeidstaker og arbeidsgiver. En modell andre ser opp til.

SÅNN KAN VI IKKE HA DET. Legene er kjent for å være fleksible, med stor stå på-vilje og høy arbeidsmoral, uvanlig lavt sykefravær, de strekker seg meget langt for å imøtekomme alle utfordringene helsevesenet står overfor. Men denne kjennelsen utfordrer oss på disse verdiene. Skal vi nå bruke mye tid og krefter på å hindre innføring av Spekters harde linje, fremfor å bruke tid på å skape pasientens helsetjeneste sammen?

Tilliten til arbeidsgiver er ved frysepunktet. Leger uttrykker at de er i ferd med å miste motivasjonen og innsatsviljen, dette gjelder både unge leger i spesialisering og erfarne voksne overleger. Studenter har uttrykt mistillit til arbeidsgiver før de starter i jobb. I Sverige ser vi at legers sykemeldingsfrekvens har økt betydelig. I USA er det en kraftig økning i leger med «burn out»-syndrom. Hardere arbeidsvilkår og mindre innflytelse er en betydelig faktor. Det er bare et tidsspørsmål før vi vil se lignende tendenser i Norge.

Dette er ingen tjent med. Sånn kan vi ikke fortsette.

SJANSELØST. Det som er interessant, er at nemnda mener at vårt krav «vil skape store problemer i driften ved sykehusene om dette gjennomføres med umiddelbar virkning». Men når hovedregelen i norske sykehus er rullerende kollektive arbeidsplaner, blir denne påstanden både dårlig begrunnet og lite troverdig.

Jeg kan ikke tenke at noen arbeidstakerorganisasjoner i fremtiden vil avtale utstrakte unntak, hvis unntak i det hele tatt, fra arbeidsmiljølovens vernebestemmelser, dersom man senere blir tvunget til å videreføre unntakene av en nemnd. Unntak fra lovverket forutsetter nemlig enighet mellom partene. Regjeringens ambisjoner om at partene kan avtale mer fleksibilitet, blir trolig sjanseløst fremover.

NEMNDAS KOMPETANSE. Man må jo stille spørsmålet om Rikslønnsnemnda i det hele tatt har kompetanse til å fastsette unntak fra arbeidstidsbestemmelsene. Det er klart denne saken må til arbeidsretten. Nemndas kjennelse åpner for en omfattende arbeidstidsreform i sykehusene, til tross for at nemda mener å ha en konservativ praksis. Spekter skal allerede under nemndsbehandlingen ha varslet om slike tiltak.

Vi varsler at dette finner vi oss ikke i.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Johan Nygaard 06.03.2017 16.43.11

  "Det er klart denne saken må til arbeidsretten". Når Spekter har valgt å ansette en notorisk konfliktforsterkende personlighetstype som Anne Kari Bratten som leder, er det fordi de ønsker konflikt. Det sier seg selv. Og konflikter har de fått, og konflikter vil det fortsette å bli så lenge Bratten er leder. Det er naivt å tro noe annet. Legeforeningens nåværende ledelse vil bli bedømt på kvaliteten og innholdet i sin konfliktstrategi. Lykke til!

 • sykehuslege 01.03.2017 16.13.41

  Jeg synes det er flott at spekter vant. Det vil føre til at offentlig helsetjenesten snarere får sin død og leger endelig får betalt får jobben de gjør.

 • sykehuslege 28.02.2017 23.10.28

  til Overlege 28.02.2017 22:59:29, Dessverre er det for mange andre hensyn å ta. hvis sykehuset er fullt må man begynne å skrive ut folk for å få plass til nye, uansett hvor gjerne man skulle tilbudt noen "et ekstra liggedøgn for sikkerhets skyld". Det er tross alt vi selv som må stå og avvise nye innleggelser fordi det ikke er sengekapasitet, få overflyttet folk til andre avdelinger eller nabosykehus, etc etc... og det smerter like mye. I tillegg er det hensyn til fremtidig stilling etc som gjør at man ikke liker å tråkke ledelsen på tærne

 • Overlege 28.02.2017 22.59.29

  Vi har makta uansett og kan vise det. 1. Vi har det faglige ansvaret. V skal igjør oss til bedre venn med pasientene og pårørende og oppfyller deres ønsker om kommunikasjon og kontakt og følger deres ønsker om forlenget liggetid etc ( Norge har verdens strengeste lov om Pasientrettigheter). Slutt med brutale utskrivelser etter bestilling fra ledelsen ! Vårt HelseForetak har som motto: "På lag med deg med helsa di ". Oppfyll det mottoet ! 2.

 • Sykehuslege 28.02.2017 18.06.51

  Til lege 28.02.2017 12:00:48 Hvor mange leger tror du tør være sykemeldte av de som håper på å få en fast stilling eller overlegestilling? På jobb i dag var det en som var borte pga berettiget sykefravær og vi andre gjorde som vi pleier for å dekke opp fraværet (løp litt raskere på våre egne gjøremål og tok over hans poliklinikk så ingen skulle merke fraværet).

 • Morten Svendal Hatlen 28.02.2017 15.59.45

  Selvfølgelig kan ikke nemden tvinge noen til å inngå en avtale. Den kan fastsette tariffoppgjør, men en avtale om unntak fra AML må være gjensidig. "Retten sørget for at tiltalte og påtalemyndigheten avtalte at hun skulle sone tre år." "Fylkesnemda fastsatt at foreldrene skulle avtale omsorgsovertakelse med barnevernet." Det høres feil ut fordi det er feil. Bokmålsordboka: Avtale (substantiv): "gjensidig løfte, enighet om noe". Altså gjensidig, og enig. Avtale (verb): "gjøre avtale om, bli enige om (på forhånd)". Igjen enighet. Det er helt åpenbart at vi ikke har noen slik avtale, og her må Legeforeningen vise litt handlekraft, ellers er kontingenten bortkastede penger.

 • Sykehuslege 28.02.2017 12.27.28

  Som det heter "don't love your job because the job don't love you back"!

 • lege 28.02.2017 12.00.48

  Spekter og sykehusene vil snart erfare de første resultatene av Rikslønnsnemdas kjennelse, et normalt sykefravær hos sykehuslegene. Det er på tide!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!