Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

NYREKREFT: Immunterapi for avansert eller metastatisk nyrekreft har frem til nå vært ansett for kostbart, i forhold til nytten, til at den kunne tas i bruk i Norge. Illustrasjon: ThinkStock

NYREKREFT: Immunterapi for avansert eller metastatisk nyrekreft har frem til nå vært ansett for kostbart, i forhold til nytten, til at den kunne tas i bruk i Norge. Illustrasjon: ThinkStock

Endelig ja til nyrekreft-medisin

Immunterapi-legemiddelet nivolumab (Opdivo) regnes nå som kostnadseffektiv behandling for nyrekreft og fikk ja til bruk av Beslutningsforum.

Annons:

Nyrekreftpasienter med avansert sykdom eller spredning har måttet vente lenge på at PD1-hemmeren Opdivo (nivolumab) har fått ja til bruk i Norge.

Mandag vedtok Beslutningsforum at legemiddelet kan tas i bruk hos denne pasientgruppen.

Nye data
I hurtigmetodevurderingen som Statens legemiddelverk nylig sluttførte, og som opprinnelig var grunnlag for dagens møte i Beslutningsforum, konkluderte Legemiddelverket derimot med at det immunterapeutiske legemiddelet fortsatt lå for høyt til at det kunne anses å være kostnadseffektivt.

I mellomtiden hadde BMS, som markedsfører Opdivo, levert inn nye studiedata. Legemiddelverket har nå gjort ytterligere en hurtigmetodevurdering med de nye dataene.

– Vi fikk nye, oppdaterte data i begynnelsen av februar. Dette er 26-måneders data som viser større effekt enn tidligere data og som er mer robuste og dermed blir kostnadseffektiviteten mye bedre. Vi konkluderte derfor med at nivolumab nå er kostnadseffektivt for nyrekreftpasienter, sier enhetsleder Kristin Svanqvist i Legemiddelverket til Dagens Medisin.

Prisen som ligger til grunn for beregningene er basert på prisen for nivomulab som ble inngitt i et eget LIS-anbud for PD1-hemmere i januar i år.

Siden prisene er hemmelige, er det ikke offentliggjort verken beregnet QALY eller budsjettkonsekvenser for sykehusene ved å ta i bruk nivolumab hos nyrekreftpasienter.

 

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

KREFTFORENINGENS TILDELINGER 2015-2017

Forskning på lungekreft er den store taperen1

ARBEIDERPARTIETS ALTERNATIVE BUDSJETT

Ap vil styrke sykehusbudsjettene3

NY STUDIE MED NORSKE PASIENTER

– Pasientene tror MR-funnene er fasiten4