Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Seneffekter og lymfomoverlevere

I «Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med maligne lymfomer» gis det råd som er tilknyttet lymfomoverlevere.

Publisert: 2017-02-02 — 08.14 (Oppdatert: 2017-02-02 — 08.30)
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Innlegg: Torunn Janbu, avdelingsdirektør for sykehustjenester i Helsedirektoratet

DET ER VIKTIG med kunnskap om seneffekter etter kreftbehandling. Helsedirektoratet er glad for at det rettes oppmerksomhet mot rapporten vi nylig publiserte om temaet. For å få full oversikt over behandling og oppfølging, må også handlingsprogrammet for den enkelte kreftform leses.

I Dagens Medisins nettutgave 31. januar 2017 er det to artikler om seneffekter etter kreft: Lymfomoverlevere har økt risiko for hjerteskade og Gir helsepersonell råd om seneffekter etter kreft.

Det er viktig at fastleger og annet helsepersonell som møter pasienter som har vært behandlet for kreft, kjenner symptomer og eventuelle seneffekter etter behandlingen.

DET FINNES RÅD. I DM-artikkelen «Lymfom-overlevere har økt risiko for hjerteskade» står at det ikke gis spesifikke råd knyttet til lymfomoverlevere i rapporten Seneffekter etter kreft, faglige råd, som er utgitt av Helsedirektoratet.

Slike råd finnes imidlertid i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med maligne lymfomer.

Handlingsprogrammet inneholder anbefalinger om oppfølging, kontroller og risikofaktorer for seneffekter for pasienter som har vært behandlet for maligne lymfomer.

INFORMASJON. Det foreligger i dag 18 nasjonale handlingsprogammer for kreft, og flere er under arbeid. Rapporten om seneffekter etter kreft må ses i sammenheng med disse nasjonale handlingsprogrammene.

Informasjon til pasienter som har vært behandlet for lymfom, finnes i Helsedirektoratets pasientbrosjyre fra 2011: Til deg som har fått strålebehandling for lymfekreft – Viktig informasjon om oppfølging og forebygging av mulige seneffekter.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Kari Sandberg 02.02.2017 22.33.47

  Som Cecilie Kiserud skriver den 30.01.17, så er det i dag et begrenset helsetilbud til kreftoverlevere som opplever seneffekter etter kreftbehandling. Lymfekreftforeningen har lenge vært opptatt av seneffektene etter tunge kreftbehandlingen som lymfekreftpasienter utsettes for. Det er er en enorm samfunnsøkonomisk ressurssløsing å ikke gjøre alt for å få kreftpasienter på bena igjen så fort som mulig. Det viser seg at plagene kommer flere år etter avsluttet behandling. Ikke finnes det tilbud som fanger opp dette om det ikke gjelder hjerteplager e.l. Senskader rammer mange og alt for mange havner på trygd. Det finnes lite kompetanse til rehabilitering utover i kommunene og hos fastleger.  For lymfekreftpasienter er forebygging og rehabilitering ved senplager avgjørende for livet etter kreften. Vi vil rette en stor takk til Kiserud og hennes kompetansjetjeneste for senskader, for nå har begrepet senskader kommet på dagsorden. På vegne av Lymfekreftforeningen Kari Sandberg, leder

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!