Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Det meningsløse skillet mellom kropp og psyke

Selvfølgelig er pasienter med ME og fibromyalgi «ordentlig syke» – og trenger adekvat medisinsk behandling.

Publisert: 2016-12-06 — 06.03
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Legeliv-kommentar: Lina Linnestad, spesialist i allmennmedisin, fastlege i Vestby og militærlege i Oslo

ALLE HAR kjent det: Hvordan psykiske faktorer kan manifestere seg fysisk. Hvordan nakkemusklene kan stramme seg og gi sekundær hodepine etter stressende arbeidsdager. Eller hvordan blæra aktiveres slik at man må løpe på toalettet i ett sett før en eksamen. At magen blir løs eller man får sure oppstøt når det blir for mye mas rundt en.

Til tross for dagligdagse eksempler på hvordan psyke og soma er uatskillelige, tviholder mange på forklaringsmodeller som kun fokuserer ett av aspektene ad gangen. Descartes (f. 1596) var blant flere filosofer som hadde en religiøs antakelse om en sjel, og forfektet altså en dualisme mellom psyke og soma som har fått fotfeste i vår kultur. Ut ifra et naturvitenskapelig perspektiv er skillet fiktivt og uhensiktsmessig.

Nyere forskning visker også delvis ut det tidligere skarpe skillet mellom arvelige og miljømessige faktorer. Epigenetikk viser hvordan ulike belastninger påvirker hvilke deler av DNA som kommer til uttrykk.

ENSIDIG SYN. Dessverre preger et ensidig syn en del av debattene om enkelte diagnoser, særlig diagnoser som ME og fibromyalgi samt symptomer innen kategorien medically unexplained physical symptoms (MUPS) og intoleranser. De som hardnakket hevder at sykdommen utelukkende skyldes fysiske faktorer, bruker somatiske manifestasjoner som «bevis» for at psykiske aspekter er uvesentlige. Eksempelvis har det blitt hevdet at svikt i energimetabolismen står sentralt i utviklingen av ME. Betennelse i nervesystemet har vært brukt som forklaringsmodell for fibromyalgi.

Det som ofte mangler i disse betraktningene, er diskusjonen omkring årsak og virkning. At sykdom manifesterer seg fysisk er på ingen måte i motsetning til at psykiske faktorer spiller en viktig rolle.

STIGMA. Hvorfor er det så viktig å søke etter og tviholde på enkle, fysiske forklaringsmodeller? Det opplagte svaret må vel være at folk flest opplever det stigmatiserende at psyken på et vis har påvirket sykdomsutviklingen deres. Samtidig har alle erfaring med hvordan psykiske faktorer kan gi fysiske utslag.

Så hvorfor denne stigmatiseringen? Har det med opplevelse av skyld å gjøre? Det at psykiske faktorer spiller inn betyr selvfølgelig ikke at symptomutviklingen er enkelt viljestyrt.

SKADELIG FORENKLING. «Positiv psykologi» er en nyere retning innen psykologien. Denne har, slik jeg ser det, til dels forenklet forklaringene av samspillet mellom psyke og soma. På denne måten har den trolig bidratt til at enkelte har oppfattet at alvorlig sykdom er «ens egen feil» og at manglende tilfriskning i stor grad skyldes at man har negative tanker. Forenklingen tror jeg har vært direkte skadelig. Helsepersonell må bidra til at pasienter gis en helhetlig forståelsesmodell av sin sykdom uten at de opplever skyld og stigmatisering.

Fortsatt ser det ut til å være slik at mange har en opplevelse av å bli tatt mindre alvorlig hvis legen bringer på bane at psykiske faktorer kan være av betydning. Som om dette gjør at smerten gjør mindre vondt. Eller at symptomene er mindre reelle. At man er «mindre syk». Det er selvfølgelig ikke slik. Jeg hører fortsatt uttalelser som at «det er skikkelig vondt, det kan ikke være psykisk» –og «jeg vet at psyken kan påvirke mye, men dette er ordentlig sykdom». Og videre: «Hvorfor tror de at jeg «faker», jeg vil jo ikke være syk».

ORDENTLIG SYK? Hva ligger egentlig i begrepet «ordentlig syk»?

Vi vet at stress øker kortisol-nivået.  Dette kan blant annet trigge en latent diabetes. Vi vet at psykiske påkjenninger kan utløse psoriasis. Vi vet at astma kan forverres betraktelig av angst. Depresjon svekker immunsystemet slik at motstanden overfor mange sykdommer blir dårligere. Det gir også økt risiko for hjerte- og karsykdom. Listen er nærmest utømmelig.

Er ikke pasienter med ovennevnte diagnoser «ordentlig syke»? Selvfølgelig er de det –og trenger følgelig adekvat medisinsk behandling. Behandlingen bør ta sikte på mer enn å dempe symptomer og normalisere verdier.

HELHETEN. Å hjelpe pasienter til å forstå mulige årsakssammenhenger, er etter min oppfatning en viktig del av legejobben. Om ikke forståelse i seg selv løser noe problem, tror jeg det kan bidra til mestring. Ettersom en del pasienter fortsatt ikke opplever å bli tatt alvorlig når psykiske faktorer tas i betraktning, er det åpenbart at vi ikke er gode nok på dette området.

Vi hjelper ikke pasienter ved ensidig å fokusere på fysiske årsaksmodeller. At vi hopper bukk over psykiske faktorer fordi vi har en oppfatning om at de da føler seg «trodd» og bedre ivaretatt, er en gedigen bjørnetjeneste. Leger må vise sine pasienter respekt og mest mulig forståelse ved å se dem som hele mennesker.

Kronikk og debatt/Legeliv, Dagens Medisin 20/2016

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Kari 22.12.2016 16.13.13

  Årets julegave på ME-fronten? http://insight.jci.org/articles/view/89376 Da var studien de snakket om på The 2016 IACFS/ME Conference publisert.

 • Nordstrand 18.12.2016 20.26.29

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4141740/

 • Pasient 13.12.2016 12.01.22

  Jeg tror mye av årsaken til lite kunnskap og liten interesse blant leger for å tilegne seg kunnskap, skyldes at språk og begreper på feltet er så grovt misvisende og bagatelliserende. Termen "CFS" er totalt uegnet og gjenspeiler ingenting av hva ME faktisk er og handler om. Men legger man begrepet til grunn, så er første gale premiss lagt. Andre gale premiss blir dersom man har en slags fiks ferdig forståelse av hva "fatigue" betyr - og det hjelper ikke om man legger til grunn denne i siste potens - eks. trekker en analogi til fatigue etter kreftbehandling. ME handler ikke om fatigue! Det man kan si om fatigue-momentet er at det er en liten del av ME, og ofte langt fra det mest problematiske. Kjernen er den systemiske nedbrytning som gjør at selv svært små overskridelser av grenser gir absurd payback og svært lang restitusjonstid. Utenfra bør dette være ufattelig spennende for en nysgjerrig doktor å stupe inn i. Det skjer heldigvis, og takk til de grundige og virkelig interesserte.

 • lege 10.12.2016 17.10.25

  Ja, til Julie: Du har rett vedr. at man har fått en overtro på psykosiale forhold som årsak til somatiske symptomer. Det blir en meget sterk forenkling. F.eks. har siste årenes smerteforskning vist at man har tatt feil når man lettvint har sett på pasientens psykosiale problemer som årsak til smertene - i stedet som en følge av. Det viser seg at smerte er i stor grad genetisk betinget, og at ev. psykosiale problemer hyppigere er en følge av tilstandene som gir smerte, enn en årsak til. Og det er heller ikke rart at pasienter som møtes med psykologisering og bagatellisering i helsevesenet, opplever en stor psykosial belastning - nettopp i helsevesenet. Det er mange pasienter som oppgir helsevesenet som den eneste psykosiale belastningen de har. Det burde være et tankekors

 • Pasient 09.12.2016 09.48.29

  SINTEF dokumenterte i 2011 den store kunnskapsmangelen blant leger om ME. Så blir ting sakte men sikkert heldigvis bedre, men det er svært underlig å fremstille det som om leger flest har god reell kunnskap om ME. Påstanden om at man driver med bjørnetjenester er vanskelig å ta alvorlig, når vi tvert i mot vet at pasienter på grunn av store kunnskapshull i alt for stor grad nettopp blir avfeid med "bare psykisk" og "ta-seg-sammen"-holdninger. Dette er altså snudd helt på hodet fra forfatterens side. For å være helt konkret om konsekvenser av liten kunnskap: Dersom man eks ikke har kunnskap om kardinalsymptomet PEM, i tidlig fase i stedet styrer etter et prinsipp om "fortsett så godt det går", vil man med stor sannsynlighet skade pasienten direkte. Alt for mange pasienter har dessverre erfart store direkte skader i møte med leger uten kunnskap. Noen leger kan mye, mange kan dessverre alt for lite og ser heller ikke ut til å gidde å investere i å oppdatere seg.

 • Julie 09.12.2016 01.34.24

  Til sist en utfordring - ta en kveld til å lese om så bare siste halvårets nye ME-forskning? Tør love en vil se på ME med nye øyne. F.eks banebrytende forskning som viser store avvik i energimetabolismen, som kan forklare det meste av ME-sykes såkalt gåtefulle symptomer. To uavhengige lab'er har vist at friske muskelceller som legges i blodserum fra ME-syke, slutter å fungere normalt. Og motsatt, at ME-syke muskelceller som legges i frisk blodserum plutselig begynner å fungere igjen. Men klart, jeg er bare nok en pasient som har ensidig fokus på soma.... Alt vi ønsker oss er behandling. Som virker. Alt for mange av oss har vært presset inn i opplegg som bare har gjort oss sykere. Nok nå. Kunnskapen er der som sagt. Les IOM-rapporten fra amerikanske helsemyndigheter, som etter å ha gjennomgått flere tusen studier slår klart fast at ME er en alvorlig fysisk sykdom, og ba om unnskyldning til pasientene for år med feilbehandling. Når kommer norske leger etter? Studiene er der, bare les?

 • Julie 09.12.2016 01.09.40

  Forøvrig, så er alle ME-syke innom psykiatrisk utredning før diagnosen settes, og slike plager skal være utelukket. ME-syke har faktisk i sine papirer at de har sunn psykisk helse. Har en belastninger i livet, sliter med noe, så kan ikke diagnosen settes før dette er behandlet, og symptomene evt. viser seg å vedvare. Alle leger bør vite dette, siden det står i diagnosekriteriene og Helsedirektoratets veileder for ME/CFS, men gjentar det her for andre som leser. Å sette en ME-diagnose har langt strengere kriterier enn mange er klar over - at endel leger ikke ser ut til å være klar over det er noe oppsiktsvekkende. Kunnskapen er der, om en er villig til å sette seg inn i den.

 • Julie 09.12.2016 00.49.55

  Det er pussig, at hver gang en lege vil minne oss på at kropp og psyke henger sammen, så er det underforstått at psyken gjør kroppen syk. Aldri motsatt. Selv om det finnes stadig mer viten som peker flere såkalt psykiske lidelser, egentlig kan ha sitt opphav i somatiske tilstander. Som f.eks noen psykoser kan se ut til å være autoimmune, kroppen angriper hjerne. Klinisk depresjon kan vise seg å ha inflammasjon i hjernen som årsak for en hel del pasienter. Tenk så ille, når folk som egentlig kunne vært kurert, blir holdt i institusjon og behandlet med nytteløs psykofarma. Fordi leger nekter å tenke på at kroppen kan gjøre psyken syk.

 • Pårørende og forh.v helsearbeider 08.12.2016 23.46.40

  @ME -hva mener du er feil?

 • ME 08.12.2016 23.03.06

  Det du skriver her er vel positivt feil Pårørende og forh.v.helsearbeider.

 • Pårørende og forh.v helsearbeider 08.12.2016 20.18.20

  Noen ganger kan man lure på om folk virkelig leser det de ser, eller leser det de vil se.. For å si det i klartekst en gang til: 1.ME-pasienter har for lengst forstått akkurat like mye som andre at psyke og soma henger sammen! 2. ME-pasienter har for lengst forstått at kronisk sykdom, også ME, kan både føre med seg og føre til psykiske problemer som kan trenge terapi! 3. ME-pasienter er IKKE redde for at sykdommen skulle være psykisk, da kunne man jo til og med kanskje fått behandling som virket! 4. ME-pasienter ønsker seg like mye som andre pasienter at forskning skal finne årsaken slik at virksomme medisiner kan utvikles og livskvaliteten kan bedres og i beste fall trilfriskning kan skje! 5. Enkelte nekter å se at ME-pasienter kun kjemper for sin rett til å få kurativ /symptomlindrende behandling slik andre pasientgrupper får. 6. Uansett hvordan ME-pasienter ordlegger seg, blir de av enkelte stemplet som spesielt vanskelige. Er det rart man blir frustrert og fortvilet?

 • Benedikte 08.12.2016 20.02.35

  Til lege under her. Jeg har effekt av rituximab, mener du da jeg har en fysisk, psykisk eller multifaktoriell sykdom? Og er det egentlig så farlig hva man kaller den? Jeg var ihvertfall heldig og fikk effekt på første medisinforsøk. Privat og dyrt og tungvint. Fluge og Mella forsker ikke bare på rituximab/medisin, de er ute etter sykdomsmekanismene og forsker bredt. Også på metabolisme og bekrefter Naviaux funnene tidligere i høst. Man kan si det som ganske sikkert at ME er celle/mitokondriesvikt. Men hvorfor? Hva opprettholder tilstanden eller sykdommen? Linken mellom immunsystemet og cellene/mitokondiriene er ikke funnet/publisert enda. Men cellene er friske, men når de kommer i ME sykes blod så "blir de syke". Det er faktisk moro å følge med på forskningen, det skjer så mye. Og jeg blir nesten litt stolt over å være norsk, det er kanskje her ME gåten blir løst. Cyclofosfamid må også nevnes, for de som ikke har hørt om det.

 • lege 08.12.2016 19.09.30

  Det blir interessant å se resultatene av forskningen til Fluge og Mella og Ritubimax-studeiene, og tolkningene som kommer. Sannsynlig scenario: Om de viser effekt på ME vil resultatene bli vurdert som klart bevis på "fysisk" og ikke "psykisk" sykdom. Om de ikke viser effekt vil resultatene ikke bli tillagt vekt, eller bortforklart som "feil". Altså; Det vil bli umulig å lage studier som vil bli godtatt som en sannsynliggjøring av multifaktoriell forklaring på gåten ME. Jeg håper jeg tar feil.

 • Kari 08.12.2016 18.12.25

  "Vi hjelper ikke pasienter ved ensidig å fokusere på psyiske årsaksmodeller. At vi hopper bukk over fyskiske faktorer fordi vi vet at de da føler seg «trodd» og bedre ivaretatt, er en gedigen brøler. Leger må vise sine pasienter respekt og mest mulig forståelse ved å se dem som hele mennesker." Fixed it for you! Linnestad mener åpenbart at det fokuseres for ensidig på fysiske forklaringsmodeller for ME. At å ikke vurdere psykiske årsaker er å ikke respektere ME-pasienten?? Hvor har hun vært de siste par årene? Det er på høy tid å vurdere fysiske årsakssammenhenger i ME/CFS. Og heldigvis er det mange som gjør det nå. MANGE. Og de får resultater. Fluge og Mella har unik innsikt, og flere prosjekter som pågår hva gjelder reell behandling. The 2016 IACFS/ME Conference var et godt løft for oss med ME. Og i sterk kontrast til den ensidige fokuseringen på psyke som følge av en manipulert og overvurdert PACE-studie!

 • Andreas 08.12.2016 18.06.23

  Ser det blir nevnt i kommentarfeltet her at ME er en fysisk sykdom og har ingenting med psyke å gjøre. Artikkelforfatter blir kritisert for å kalle ME psykisk. Dette er jo helt misforstått. Hun påpeker bare at det er multifaktorel sykdom hvor også "psyken" spiller en rolle som ved mange andre diagnoser, men at måten vi ser på fysisk og psykisk på er blitt stigmatisert og vridd. Det blir nevnt her i kommentarene at ME er en fysisk sykdom akkurat som MS, parkinsons og kreft. Hvor er bevisene for at "psyken" ikke spiller noen rolle her? Vi må slutte å bruke ordene fysisk og psykisk så adskilt. Hodet er fysisk og hjernen vår er fysisk, det som skjer inne i hjernen vår er fysisk, synapser i hjernen, tanker og følelser er fysiske. Disse fysiske prosessene kan vi påvirke. Akkurat som vi kan påvirke pulsen vår, blodtrykket, kolesterolnivået og blodsukkeret gjennom mer kjente fysiske tiltak. Vi arver gener, og er utsatt for infeksjoner. Men ellers er det livet vi lever som setter seg i menneske

 • Inger 08.12.2016 14.18.50

  Hva med alle barna som blir syke tidlig i livet sitt? Min sønn ble syk i Hellas da han var 15 mnd gammel. Hanglet seg gjennom barnehage (med tilrettelegging) og barneskole (med enda mer tilrettelegging)og kollapset fullstendig i 6. klasse. Nå er han 18 år og ligger hjemme, 24/7, på syvende året! Hvem skal hjelpe han og alle de andre barna/ungdommene?

 • Pårørende og forh.v helsearbeider 08.12.2016 13.25.33

  For de som fortsatt ikke vil forstå at ME-pasienter selv forlengst har forstått at psykiske forhold kan medvirke og evt vedlikeholde ME-sykdom, slik som ved andre sykdommer, men at disse pasientene også ønsker adekvat behandling slik andre pasienter får, og som ennå er åpne for forskning og ikke støtter seg på miraklehistorier i media, les på Jørgen Jelstads blogg De bortgjemte eller ME-foreningens nettsider hvor det liggere endel kvalitetssikret info og forskningsrapporter. Lar seg lett google.

 • Benedikte 08.12.2016 11.30.57

  Til Lege som har kommentert under her, om Arild Berg. Selvsagt vet jeg om han. Jeg kjenner legen hans. Og andre historier. Noen blir friske av seg selv, også, over tid. Problemet er vi som sånt ikke biter på. Det er mange av oss. Vi blir oversett og ignorert når vi blir sykere av det legene vil vi skal gjøre. Pasientene er alle typer mennesker, jeg er sivilingeniør i fysikk. Som gjør at jeg interesserer meg litt for grunnlag og vitenskpelighet, og jeg undersøker gjerne og går i dybden. Da er det vedlig synd å bli avskrevet som sutrete og sint pasient når jeg mener noe. Gjerne av folk som støtter seg på anekdoter, og mener at den historien de liker, bør gjelde alle.

 • Pasient 08.12.2016 11.06.49

  Det er en del gode opplagte poenger her som alle kan enes om. Disse lettvinte synsebaserte sakene dukker opp med jevnlig mellomrom - spesifikt rettet mot såkalte ME-pasienter. Hva ønsker man egentlig? Vil man bidra el skal man i evig sirkel mane om dette, som om ME-pasienter ikke skjønner smh m psyke og soma. Det vitner om et problematisk syn på pasientens rolle, som en partner, som en som har verdifull kunnskap. Hør på pasienten, trekk fra og legg litt til, men la oss si det slik: pasientene kan bidra. Så får vi ta det derfra. Et parodisk paradoks er at pasienter ikke bruker anekdoter til inntekt for noe, men det er det derimot enkelte leger som aldri fornekter seg, se under. I vitenskapens tjeneste? I stedet bør man åpenbart lytte til mange nok samstemte anekdoter, systematisere. Ja, da får du kunnskap, et grunnlag å stupe inn i med iver og hele doktorskolen. Heldigvis finnes det stadig flere dyktige, nysgjerrige og grundige leger med vitenskapelig ryggrad som ser verdien i metode.

 • Lege 08.12.2016 08.36.22

  For de som fortsatt ikke forstår/ønsker å forstå at psykiske forhold kan medvirke og evt vedlikeholde et ME-bilde, og som ennå er åpne for andres erfaringer; Les om fotballspiller Arild Berg fra Bodø, (Bodø-Glimt) som har en 12 års ME-sykehistorie. Lar seg lett google.

 • Pårørende og forh.v helsearbeider 07.12.2016 22.09.35

  Tom, der jeg bor har de en helt annen oppfatning av ME enn den du beskriver, og enn den artikkelforfatteren beskriver. Heldigvis. Siden det finnes forskere og leger i området og på sykehuset som har god kompetanse på ME , blir pasientene tatt godt vare på både i skole, helsevesen og NAV. Det er mange steder i Norge hvor man har endret synet på sykdommen ettersom forskningen har vist hvordan denne sykdommen rammer, og flere og flere forstår nå at sykdommen er like fysisk som MS, Kreft og Parkinson. Så det er all grunn til å være optimist 😊 Det går framover 👍

 • Pårørende og forh.v helsearbeider 07.12.2016 22.00.26

  Dr.Simsalabim det er helt greit at du mener mine kommentarer, det tåler jeg godt. Ditt svar viser akkurat det jeg tidligere sa: Uansett hvordan man ordlegger seg blir man stemplet: Her med "klørne ute". Det du egentlig mener er vel at man skal holde munn dersom man ikke er enig med artikkelforfatteren...

 • Tom 07.12.2016 19.01.57

  ME har gjennom årene blitt omtalt som en ren psykisk diagnose, eller at sykdommen ikke eksisterer. Dette har skap en forferdelig situasjon for oss med ME. Det er nok her motstanden ligger da man leser slike innlegg/meninger som dette. Man oppfatter det som en pen måte og si at det er psykisk, og kan behandles med kognitiv atferdsterapi og gradert trening. Denne ensidige oppfatningen i helsevesenet har ikke løst noe, og kommer heller ikke til å gjøre det, bare gjort det verre for oss med ME. For mange blir det en stor frykt og belastning og søke hjelp i bl helsevesenet . Dette er alvorlig og har pågått i mange år. I mange tilfeller er det snakk og grov misshandlig, fordi man ikke skjønner hvor syk pasienten er. Alltid når dette temaet dukker opp, er det ME som nevnes som det mest sentrale. Grunnen til det tror jeg er så enkel som at mange fortsatt mener at ME er primært psykisk og kan behandles med kognitiv atferdsterapi, gradert trening eller den meget kontroversielle metoden LP

 • Dr.Simsalabim 07.12.2016 17.46.59

  Pårørende og forh. v helsearbeider.. Nei, jeg mener selvfølgelig dine kommentarer... Klørne kommer opp med en gang noen nevner psykisk lidelse som medvirkende årsak til ME. Fortsatt god kveld

 • Pårørende og forh.v helsearbeider 07.12.2016 14.29.17

  Hva mener du Dr. Simsalabim med kommentarfelt som minefelt?

 • Dr.Simsalabim 07.12.2016 14.20.13

  helt enig med Lina Linnestad og det hun reflekterer over. Det er modig å gå i dette "minefeltet". Se bare på kommentarfeltet her.......

 • Dr.Simsalabim 07.12.2016 14.19.15

  helt enig med Lina Linnestad og det hun reflekterer over. Det er modig og gå i dette "minefeltet". Se bare på kommentarfeltet her.......

 • Benedikte 07.12.2016 13.13.59

  Ellers er denne ganske beskrivende; (jeg har tillatelse til å dele) https://www.facebook.com/notes/sigmund-olafsen/n%C3%A5r-utgangspunktet-er-som-galest-blir-resultatet-som-originalest/10153207015536053

 • Benedikte 07.12.2016 13.01.25

  Morsomt, for det er nettopp leddgiktsmedisin som hjelper mot min ME.

 • Edgar Wammervold 07.12.2016 12.33.45

  Selv leddgikt kan forståes ut fra en biopsykososial sykdomsmodell. Men det hadde vært stusslig for personer med leddgikt om bare kognitiv terapi og aktivitetstilpasning var de eneste behandlingsalternativene

 • Ikke lege 07.12.2016 12.29.49

  I Norge skiller legene hode og kropp uten tanke på at dette kan henge samman i mange sykdommer

 • Benedikte 06.12.2016 22.19.45

  Jeg synes dette var en veldig forvirrende artikkel. Under overskriften sier forfatter at "Selvfølgelig er pasienter med ME og fibromyalgi «ordentlig syke» – og trenger adekvat medisinsk behandling.", mens resten av artikkelen virker som å argumentere for det motsatte.

 • Pårørende og forh.v helsearbeider 06.12.2016 20.48.12

  Og mens man venter på kurativ behandling, kan man hjelpe pasientene med lindring av symptomer. -Som hjelp mot søvnforstyrrelser, hjerteforstyrrelser, kvalme, svimmelhet, smerter. Gi kostholdsråd, prøve LDN, gi B-vit. injeksjoner, gi antibiotika ved evnt. bakterieinfeksjoner, gi gammaglobulin, gi råd om energiøkonomisering\aktivitetsavpasning og mestring\sorgbearbeiding. Hvis disse pasientene hadde fått slik oppfølging som en selvfølge, ville mye godt skjedd i dette landskapet og pasienter\pårørende ville kunne slutte med å måtte kjempe for sine rettigheter og de kunne i stedet konsentrere seg om å bedre helse og livskvalitet. Og tusen takk til leger som i kommentarfeltet (og ellers, for de finnes flere og flere av) gir disse pasientene støtte i sin søken etter svar og rett behandling, det er mer enn gull verdt!

 • Pårørende og forh.v helsearbeider 06.12.2016 19.42.58

  Forts. innl.3 Men: Dersom sykdomsårsak er fysisk, som i MS, Parkinson, diabetes, hjerteinfarkt etc, -skal da ALLE disse pasientgruppene avspises med å lære seg mestringsteknikker? Eller gjelder dette kun for ME\FM-pasienter? Kan det tenkes at psyke\soma henger sammen også motsatt vei? Kan det tenkes at ME\FM- pasienter også burde få tilbud om kurativ behandling? Kan det tenkes at det faktisk finnes fysiske årsaker til disse sykdommene, men at man foreløpig ikke har funnet dem? Er det rett å dra psyke\somakortet i enhver debatt om disse pasientgruppene? Jeg mistenker artikkelforfatteren for ikke å ha fulgt med i timen ang. både ny og eldre forskning. Det er synd, for pasientene trenger helsepersonell som virkelig bryr seg. Å forfekte og generalisere hele pasientgrupper som redde for at sykdommen er psykisk, er synsing og gavner verken leger eller pasienter.

 • Pårørende og forh.v helsearbeider 06.12.2016 19.30.17

  Forts. innl.2: Det betyr at disse pasientene skal finne seg i å bli synset om, stigmatisert og stemplet som at de " opplever det stigmatiserende at psyken på et vis har påvirket sykdomsutviklingen deres." - Etter min mening er dette kort og godt en herskerteknikk for å få disse pasientene til å holde munn og finne seg i å bli feilbehandlet. Denne påstanden har blitt gjentatt så mange ganger at den har blitt en sannhet. Uansett hvor saklig pasientene argumenterer, dokumenterer eller ordlegger seg i denne debatten, blir de stemplet som "redde for at sykdommen har en psykisk årsak." Det man bør merke seg, er at rapporten fra IOM slår ettertrykkelig fast at ME er en fysisk sykdom. Punktum. Dette etter å ha gjennomgått over 9000 artikler\forskingsrapporter om sykdommen. Så til hovedpoenget til artikkelforfatteren: Psyke og soma henger sammen. Ja, og amen! Men: (forts. innlegg 3)

 • Pårørende og forh.helsearbeider 06.12.2016 19.16.24

  Artikkelforfatteren sier: "STIGMA. Hvorfor er det så viktig å søke etter og tviholde på enkle, fysiske forklaringsmodeller? Det opplagte svaret må vel være at folk flest opplever det stigmatiserende at psyken på et vis har påvirket sykdomsutviklingen deres. Samtidig har alle erfaring med hvordan psykiske faktorer kan gi fysiske utslag. Så hvorfor denne stigmatiseringen? Har det med opplevelse av skyld å gjøre? Det at psykiske faktorer spiller inn betyr selvfølgelig ikke at symptomutviklingen er enkelt viljestyrt." Innlegg 1: Jaja.. Hva betyr dette egentlig? Jo, etter min oppfatning betyr det at denne legen mener at ME\FM pasienter skal forsone seg med at de ikke får annen hjelp enn mestringshjelp til å lære seg å leve med sykdommen. De skal forsone seg med at det ikke bør forskes etter biomedisinske prinsipper for å finne årsak til sykdommen. Det betyr at pasientene skal mene seg psykisk syke uten at de selv, eller psykologer\fagfolk innen feltet, finner at de er psykisk syke.

 • Mette Hustad 06.12.2016 19.02.23

  Dette handler ikke om at ME-pasienter ikke føler seg "trodd", det handler om at ME-pasienter ikke blir trodd. Stor forskjell. Når mange leger og NAV og andre som skal ta vare på syke er lurt til å tro at ME er noe helt annet enn den alvorlige sykdommen det er, da er dette hovedproblemet. Dette er også hovedproblemet for den psykiske siden. Ingenting er så grusomt for syke mennesker som å bli sluppet i bakken av helsevesenet og hjelpeapparatet og stå uten hjelp og med ødelagt økonomi når man er så syk at man ikke kan ta vare på seg selv. Dette opplever Mange ME-syke. Redselen for dette er reell og en stor konkret og ikke innbilt trussel mot helsen. Ansvaret ligger hos dem som har innbilt folk at ME er "psykisk", for å fremme sine egne teorier og karriærer.

 • Olav Jensen 06.12.2016 16.46.49

  Det hadde vært fint hvis artikkelforfatter kunne belegge påstandene sine. Her var det veldig mye synsing. Jeg tror alle er enige om at psykiske faktorer kan utløse ME - selv om den vanligste utløsende årsaken er infeksjon. Man er også enige om at det psykiske spiller inn i opplevelsen av alle kroniske sykdommer. Forskningen viser ikke at psykiske faktorer spiller en mer fremtredende rolle hos ME-pasienter enn hos pasienter med f.eks M.S. Jeg vil anbefale samtlige leger som behandler ME-pasienter å lese Institute of Medicines rapport fra 2015 som tar for seg all forskning på ME. Av en eller annen grunn er diskusjonen vedrørende ME blitt et fristed for synsing. Hvorfor er det slik? Hadde man alseptert slik synsing for andre sykdommer?

 • lege 06.12.2016 16.43.49

  Generelle betraktninger om sammenheng mellom psyke og kropp er vel og greit, men å generalisere å si at det alltid er psykogene faktorer som har stor betydning ved enhver tilstand av akutt eller kronisk art, er å trekke det vel langt. Det er forskjell på statisikk og enkeltindivider. Det sikreste med forskning og statistikk, er at det er usikkert og at man ikke kan tre statistikker nedover hodet på enkeltindivider. Et vanlig problem er at pasienter som f.eks. har en tilstand som gir smerte, i samtidig får en depresjondiagnose tredd nedover hodet- uten at det har blitt stilt spørsmål om symptomer -og langt mindre reflektert over at pasientene faktisk kan være vanlig lei seg, føle sorg og fortvilelse- kanskje nettopp pga. måten de blir møtt på i helsevesenet. Ydmykhet i forhold til at pasientene selv må få fortelle hva de tenker og føler - og bli trodd på innholdet- er avgjørende for å unngå traumatisering av pasienter.

 • lege 06.12.2016 14.19.07

  Modig gjort å skrive dette. Det å påpeke at psyke og somatikk nesten alltid henger sammen, uavhengig av utløsende agens, utløser vanligvis aggresjon og hissige debattinnlegg der et av hovedpoengene er å mistenkeliggjøre debattdeltagere som ikke er enig i en selv. Når det gjelder ME -debatter er dette ekstra pussig. ME-rammede kan med stor rett kreve respekt for deres opplevelse og synspunkter. Den samme respekten gjelder dessverre ikke motsatt vei, for de som hevder synspunkter som debattdeltakerne ikke er enig i. Skillet mellom psyke og soma, en arv fra 1700-tallet, ble forøvrig opphevet i medisinen for svært mange år siden.

 • Silje Haugen 06.12.2016 13.50.44

  Tina Grimsmo og lege sa akkurat det jeg tenker, så jeg støtter deres kommentarer. Tenker også at siste setning i kronikken din er noe du selv bør ta til deg, for som lege til eventuelle ME-syke viser du helt klart ikke dine pasienter respekt. Har du fulgt med på de siste forskningsresultatene innenfor feltet?

 • lege 06.12.2016 11.56.27

  Er enig med Tina Grimsmo. Siste årenes smerteforskning (generell smerteforskning) har vel vist at man har tillagt psykososiale årsaksfaktorer for stor betydning- og at psykososiale problemer er en følge av- og ikke en årsak til smerter (uten nærmere definisjon av smerte).vennlig hilsen lege

 • Tina Grimsmo 06.12.2016 11.47.30

  Jada, selvfølgelig henger kropp og psyke sammen. Men det er ikke respekt for pasienten når man prøver å overbevise hen om at det foreligger psykiske årsaksforklaringer på en fysisk sykdom - dersom dette ikke medfører riktighet! Og så lenge ME ikke er bevist å ha en psykisk årsak, så bør legen være ydmyk for muligheten av at ME er en fysisk sykdom utløst av infeksjon, vaksine eller fysiologisk traume. I hvertfall når pasienten opplever seg selv som psykisk frisk. At fysiske sykdommer kan påvirke psyken er noe helt annet enn at psyken har utløst sykdommen.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!