Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Dette er en av flere instrukser til pasienten Forbrukerrådet fant på besøk hos legekontor og sykehus. Foto: Forbrukerrådet

Forbrukerrådet ber om pasientenes historier

– Det verste eksempelet vi fant, var to tettskrevne A4-sider der det sto listet opp hvordan pasienten skulle oppføre seg mot legen. 

Publisert: 2016-12-01 — 06.00 (Oppdatert: 2016-12-01 — 06.00)
Denne artikkelen er over fem år gammel.
Anne kristin Vie i Forbrukerrådet mener helsevesenet har et forbedringspotensiale på kommunikasjon. Foto: Forbrukerrådet

– Det sto blant annet at pasienten ikke skulle puste direkte på legen, og at pasienten skulle svare saklig og adekvat, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet til Dagens Medisin.

Hun refererer til arbeidet med kampanjen #syktvelkommen, der Forbrukerrådet oppfordrer pasienter til å dele sine erfaringer med dårlig kommunikasjon i møte med norsk helsevesen på sosiale medier.

Ikke i øyehøyde med pasienten 
Som et ledd i kampanjen reiste Forbrukerrådet rundt på legekontorer og sykehus i og rundt byene Oslo, Bergen og Trondheim, for å se hvordan de kommuniserte med pasientene.

– I møtet mellom lege og pasient er pasienten den svakeste part, og mange kvier seg for å si ifra. Flere av de meldingene vi fant på legekontorene gjør i hvert fall ikke at legen kommer i øyehøyde med pasienten, noe Helseminister Bent Høie jo er veldig opptatt av.

#Syktvelkommen er basert på en tidligere undersøkelse Forbrukerrådet gjorde i 2015, der det kom frem at 1 av 3 nordmenn har hatt et negativt møte med helsevesenet, og at det ofte handlet om dårlig kommunikasjon. Flere har allerede delt sine opplevelser på Twitter: 

 

 

Ta på seg brukerhatten
Anne Kristin Vie forteller at de gjennom kampanjen ønsker å bevisstgjøre helsepersonell på hvordan de kommuniserer med brukere av helsetjenester.

– Vi oppfordrer helsepersonell til å ta på seg brukerhatten litt, stille seg selv i brukeres ståsted og prøve å se hva han eller hun har behov for av informasjon, sier Vie og fortsetter:

– Ofte er det ikke så mye som skal til. I stedet for et stort skilt der det står «vennligst respekter visittiden», kan man henge opp et skilt der det står «du er hjertelig velkommen i visittiden».

– Noen brukere på Twitter mener at det blir et ensidig negativt fokus gjennom denne kampanjen, og at det tross alt er mye som fungerer i helsevesenet?

– Vi har vært tydelige på at vi har et helsevesen som er bra på mange områder, men akkurat når det gjelder kommunikasjon, så er det forbedringspotensiale. Vi ønsker ikke at pasienten skal måtte gå gjennom en sjekkliste før han eller hun går inn til legen, sier Vie.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Soha 10.12.2016 18.18.36

  Nono; jeg tror mye av denne rolle- og maktfordelingen ligger som en litt ubevisst struktur i bunnen av hele profesjonen. Eksempelvis fremsetter den Hipokratiske tradisjon legen som eneansvarlig for pasientens velvære uten å nevne noe om pasientens rettigheter, verdier og preferanser. Overlege Torstein Vik diskuterte nylig noen av disse utfordringene gjennom å belys pakkeforløp og en snever fokus på randomiserte studier. Pasienten er her redusert til en passiv mottager uten noen som helst makt eller mulighet til å påvirke behandlingen som velges, til og med når vi må anta at denne pasienten har en rimelig god innsikt i faget. http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Som-pasient-med-to-kreftdiagnoser-har-jeg-erfart-baksiden-ved-evidensbasert-medisin-og-pakkeforlop--Torstein-Vik-600875b.html

 • Nono 08.12.2016 22.57.55

  Hva med den sementert holdningen du målbærer her Soho, har den virkelig rot i virkeligheten? Eller er det bare populistisk pjatt?

 • Soho 07.12.2016 18.15.23

  Jeg tror den største utfordring rundt kommunikasjon er den sementerte rollefordelingen som er innebygd i hele legestanden. Der legen har makt over en underlegen pasienten. Erfaringer, kunnskaper og meninger som pasienten har tillegges sjelden vekt, om det da ikke tilfeldigvis skulle være en annen lege som sa akkurat det samme. Pasienten gjøres maktesløs til å bestemme i sitt eget liv. Det synes som vi har glemt helt bort hva evidensbasert medisin handler om; å bruke den beste tilgjengelige kunnskapen vi har, kombinert med klinisk erfaring OG pasientens ønsker og behov. Men per i dag er brukermedvirkning sjelden mer enn et fint ord uten reell betydning. Jeg skjønner at leger ikke alltid kan gjøre som pasienten foreslår, men det bør i langt større grad være en jevnbyrdig dialog rundt avgjørelser. Der fordeler og ulemper forelegges pasienten slik at denne kan ta egne kvalifiserte valg.

 • Soho 07.12.2016 18.12.15

  Jeg tror den største utfordring rundt kommunikasjon er den sementerte rollefordelingen som er innebygd i hele legestanden. Der legen har makt over en underlegen pasienten. Erfaringer, kunnskaper og meninger som pasienten har tillegges sjelden vekt, om det da ikke tilfeldigvis skulle være en annen lege som sa akkurat det samme. Pasienten gjøres maktesløs til å bestemme i sitt eget liv. Det synes som vi har glemt helt bort hva evidensbasert medisin handler om; å bruke den beste tilgjengelige kunnskapen vi har, kombinert med klinisk erfaring OG pasientens ønsker og behov. Men per i dag er brukermedvirkning sjelden mer enn et fint ord uten reell betydning. Jeg skjønner at leger ikke alltid kan gjøre som pasienten foreslår, men det bør i langt større grad være en dialog rundt avgjørelser. Der fordeler og ulemper forelegges pasienten slik at denne kan ta egne kvalifiserte valg.

 • Lege 04.12.2016 11.26.14

  Til pst. Du har rett, og du tar feil. Vi er i et serviceyrke, og det krever betydelige evner i kommunikasjon. Dette viser seg tidvis svært mangelfullt i eksemplene denne kampanjen fremmer. Samtidig er poengene i seg selv i dette oppslaget legitime. Legeyrket kan aldri bli helt som andre serviceyrker. Uavhengig av kommunikasjonsevner hos legen vil noen pasienter aldri bli fornøyd når de får avslag om unødvendige MR undersøkelser, eller sterkt vanedannende medisiner, eller 3 mnd sykemelding for triviell sykdom. Vi er ansvarlige for en så rettferdig fordeling av ressursene i helsevesenet som mulig, det krever at enkeltpasienter noen ganger blir misfornøyde. God kommunikasjon reduserer selvsagt dette til et minimum.

 • pst 03.12.2016 15.47.27

  2016 burde systemet ha vært unødvendig for denne type revisjon, men beklageligvis nei. Når skal myndighetene forstå at de må kreve service og evne til pasientinnsikt fra denne yrkesgruppen? Disse driver som i så svært mange andre yrker, innen servicebransjen. Disse som har offentlig avtale må levere et produkt som kunden etterspør. Om ikke dette behager yrkesutøveren, ja da må man skifte beite. Man skal ikke forvente å bli tilfredsstilt av kundemassen. Selv om det litt frem i tid vil bli en overflødighet (pga tek. utvikling) av denne yrkesgruppen, må man inntil videre ta inn over seg at man er en serviceyter, på pasientens premisser.

 • Kvinne 36 02.12.2016 15.09.56

  Det jeg ser at en del steder er det at en kun kan ta opp en ting pr time hos lege. Det er jo litt sprøtt når at en del diagnoser er sammensatt og at forskjellige plager kan ha sammenheng med hverandre. Hvordan ska legen sette rett diagnose da. Da kan de si en diagnose mens det egentlig er noe annet

 • Fornøyd pasient 01.12.2016 13.44.53

  Til lege: Jeg hadde time mot slutten av dagen; Var ferdig før legesenteret stengte, men satt ingen på venterommet når jeg var ferdig. Så antar jeg ikke forsinket noen andre sin time akkurat den dagen. (legen var selv 20 minutter forsinket før jeg fikk kommet inn til min time, men jeg klaget ikke over ventingen av den grunn)

 • lege 01.12.2016 13.38.54

  Til fornyød pasient: Flott at du var fornøyd. Du nevner ikke hva pasienten som hadde time etter deg syntes om evt forsinkelser. De er kanskje vant til det og tror det er slik det skal være?

 • Fortsettelse Doktor Dyregod 01.12.2016 13.11.51

  Det betyr at pasientene selv bestemmer hvilke sykemeldinger, attester og resepter de ønsker. Neste år tenker vi å innføre en selvbetjeningsløsning på internett der pasientene kan skrive ut sine egne resepter, uttaler helseminister Høi i Hatten. _ Jeg innretter meg bare etter systemet, sier legen. "

 • Doktor Dyregod 01.12.2016 13.10.47

  Forslag til nyhetssak :) "OVERSKRIFT: DENNE FASTLEGEN ER BYENS MEST FORSINKETE, OG HAN HAR INGEN RESPEKT FOR PASIENTENES TID Ingress: Da Bente dro til legen i lunsjpausen på jobb, trodde hun at hun skulle rekke tilbake til jobb før det ble mørkt ute. Slik gikk det ikke Dessverre var fastlegen hennes forsinket i to timer. Bente er meget irritert, og forskrekket over de arrogante legene som aldri har respekt for vanlige menneskers tidsskjema. – Neste gang drar jeg på Volvat, sier hun. Bentes fastlege doktor Dyregod uttaler at han beklager hendelsen, men kan ikke love at det ikke vil skje igjen. Nye regler fra Helse og omsorgdirektoratet sier nemlig at fastleger aldri kan avslutte en konsultasjon før pasienten har fått utskrevet alle sykemeldinger, NAV-attester, resepter på morfin og valium som de selv ønsker – uansett hvor lang tid det tar. I pasientens helsevesen må vi ta pasientene på alvor. Det betyr at pasientene selv bestemmer hvilke sykemeldinger, attester og resepter de

 • Fornøyd pasient 01.12.2016 13.03.12

  Sist jeg var hos fastlegen (da hadde det vært 6 år siden sist) fikk jeg veldig god hjelp, og følte ikke at jeg ble kastet ut, men tatt på alvor. Jeg var vel inne hos legen i tre kvarter, og ble sendt både hit og dit til riktig innstans i ettertid, samt lyttet til. Skulle blant annet få fysioterapi på ryggen, operere en stortå, og undersøkt litt blodverdier. Så mye ymse jeg hadde spart opp med andre ord, og jeg fikk lov til å nevne alt på samme time! Så finnes leger som tar seg av pasientene også! :) Selv om jeg ikke renner ned dørene der.

 • Feil 01.12.2016 12.51.50

  Problemet er at de som ikke har erfaring og faglig kunnskap om helse vett, ikke klarer å holde seg populistisk tett - men derimot må kommentere stadig, støtt og bredt... http://mariasmetode.no/2011/01/alle-mennesker-er-like-er-leger-likere/ ..... Kan de ikke NÅ heller holde kjeft, slik at de autoriserte som kan faglig helse best med sin effektive journal prosa blekk - endelig NÅ kan få sin ikke malbaserte rett.... https://www.nrk.no/livsstil/ny-kur-for-sosial-angst-1.1315206 ....

 • Optimistisk lege 01.12.2016 11.13.43

  Og vedrørende instruksene som ble funnet at timer skal holdes til 15 minutter osv. er vel bare fornuftig. Det er få kolleger som kaster ut en alvorlig syk psykisk eller fysisk syk pasient på 15 minutter hvis det oppstår noe akutt eller noe pasienten selv ikke kunne forutse, men det har blitt dessverre en kultur hvor vi i fastlegekontoret ikke skal rette eller si noe som helst og innfinne oss i å tilfredstille alle pasienter (eller nå har det blitt "Brukere") på alle mulige måter. Fakta er at på en fastlegeliste på 1000 pasienter, er det ofte 50 pasienter som spiser ENORMT med tid som andre kunne ha nytte av. Å gi dem informasjon at de må begrense seg syns jeg bare er nyttig og forsvarlig. På en side får vi kritikk hvis vi bruker tidstakst for mye av en instans, så får vi kritikk av annen at vi setter tiltak for å holde tiden. Problemet er byråkrater som har ingen erfaring i helse, kommenterer helseaktiviteter. De kommer dermed inn kun som fra "Bruker" vinkel. Populistisk.

 • Optimistisk lege 01.12.2016 11.07.44

  Til Oppgitt lege: Det var da voldsomt. Det er ikke mitt inntrykk i det hele tatt. Hvor er tallene dine for disse påstandene? Sier ikke at det fins tilfeller hvor menneskelig feil oppstår, men du generaliserer i hytt og pine.

 • Oppgitt lege 01.12.2016 10.05.06

  Det er elendig i helsevesenet. Leger og annet helsepersonell svarer ikke på pasienthenvendelser,i hovedsak, og aldri som avtalt. Dette gjørat pasienter, spesielt grupper (muskelskjeletttilstander av invalidiserende karakter) ikke kommer i jobb, ikke får behandlin elendig prognose.Det skal være tverrfaglige møter, men ingen involverte besvarer henvendelser fra pasient og pårørende,ingen har ansvar for å koordinere, møter utsettes, årene går, fysioterpeutene sparker pasienter ut av helsevseenet ved å journalføre direkte feil, og spør andre involverte om hva som skjer- sender enkelte fysioterapeuter pasientopplysninger til advokat og bryter taushetsplikten. Og dette er eksempler på respektløshet som faktisk ødelegger pasientens mulighet for deltakelse i yrkesliv, gjør pasienter sykere og ødelegger. Det skjer nemlig bare ikke en gang pasienter som er uønskede kasteballer i helsevesen og NAV, men i alle instanser (leger, fysioterapeuter, nav, pasientreiser osv.)- store deler av tiden.

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!