Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Hva vil du erstatte streiken med, Kristin Clemet?

Kristin Clemet, du kan ikke argumentere for å kneble streikeretten uten å gi oss et annet verktøy for å fremme vårt syn og krav.

Publisert: 2016-10-31 — 15.22 (Oppdatert: 2016-10-31 — 15.29)

Innlegg: Trude Basso, lege i spesialisering (LIS) i ortopedisk kirurgi, St. Olavs Hospital

LEDEREN AV tankesmien Civita, Kristin Clemet, fremhever at det norske arbeidslivet er trygt med kort arbeidstid og høy grad av medvirkning og medbestemmelse. Hun mener alt tilsier at behovet for å streike, ikke er stort – og at hyppige streiker er et paradoks.

I et innlegg i Aftenposten (30. oktober 2016) fremhever Clemet trepartssamarbeidet mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og myndigheter som viktig for den nordiske arbeidsmodellen. Hun unnlater klokelig å si om hun støtter trepartssamarbeidet eller ikke.

EFFEKTEN. Videre påstår Clemet at det var enklere å forstå streiker i tidligere tider – som omhandlet lønn og arbeidsvilkår – enn høstens arbeidskonflikter i offentlig sektor.

Møt meg en mørk morgen etter en 17.5 timers nattevakt på slutten av en 64 timers uke, og vi kan diskutere kort arbeidstid og effekten av at mer enn to av tre leger i spesialisering (LIS) er midlertidig ansatt. Og mens autonomien gradvis spises opp ettersom kunnskapsbedriften taper terreng for helsefabrikken, unnlater halvparten av legene ved Oslo Universitetssykehus å varsle om kritikkverdige forhold av frykt for represalier.

SAMARBEIDET. Legeforeningen har streiket tre ganger på 130 år. Streiken i høst fulgte av at trepartssamarbeidet i praksis nå har bortfalt for sykehuslegene. Arbeidsgiver har ensidig endret en praksis som tidligere sikret forsvarlige arbeidsforhold for leger som har samtykket til å jobbe under vide unntak fra arbeidsmiljøloven.

Hvis ikke Rikslønnsnemnda overrasker stort, har arbeidsgiver nå mulighet til å endre vaktplanen min med fire ukers varsel – og de kan sette meg opp på 60 timers uker 38 uker på rad. Jeg må arbeide inn min egen ferie og kurs som er nødvendige for at pasientene mine skal få behandling av en lege med ønsket kompetanse.

Kolleger som fortsatt produserer fremtidig arbeidskraft, kan bli pålagt å jobbe inn vakter de skulle hatt under foreldrepermisjonen. Dette er ikke skrekkscenarier. Dette er slik arbeidsgiver nå praktiserer arbeidstidsplanlegging ved sykehusene i Østfold og Levanger.

SIKKERHETEN. Konfliktene burde ikke være så vanskelig å forstå for en tankesmed. Hvilket annet maktmiddel enn streik har ansatte i det offentlige for å sikre forsvarlige arbeidsforhold og adekvat kompetanse når saklig argumentasjon i fredstid ikke når frem?

Verken lokførerstreiken eller sykehusstreiken i høst handlet om å kreve bedre arbeidsforhold eller økt kompetanse. Streikene oppsto fordi arbeidsgivers ensidige fokus på kostnadseffektivisering nå går på bekostning av sikkerheten til pasientene og sto i fare for å gjøre det også for togpassasjerene. Det handler altså om brannslukking. Jeg skulle virkelig heller ha holdt på med forbedringsarbeid.

FRUSTRASJONEN. Jeg skal love deg at sykehusansatte også er frustrert over at vi mangler at annet maktmiddel enn en svært innskrenket streikerett. Men Kristin Clemet, du kan ikke argumentere for å kneble streikeretten uten å gi oss et annet verktøy for å fremme vårt syn og krav.

Hvis din egentlige agenda er å legge ned trepartssamarbeidet ved å gjøre arbeidstakere totalt maktesløse, synes jeg du skal droppe innpakningen.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Magnus Skrunes 01.11.2016 23.45.08

  "Arbeidslivet er trygt, vi har kort arbeidstid, en sjenerøs sykelønnsordning, høy grad av medvirkning, medbestemmelse og samarbeid på arbeidsplassen, høyt lønnsnivå, små lønnsforskjeller og flate strukturer", skriver Kristin Clemet. Og så kommer konklusjonen: "Alt skulle tilsi at behovet for å streike ikke er så stort." Mens konklusjonen burde ha vært: "Dette kan vi takke streikene for som på en klar måte har pekt på og peker på skjevheter i samfunnet som må rettes opp!"

 • litteldresykehuslege 01.11.2016 23.09.04

  Dette er tragikomisk. Som ung lege skriver: kommunikasjon er overtatt av profesjonelle kommuikasjonsrådgivere, media er trivialisert, arbeidsgiversiden med spekter i front viser en åpenlys, provoserende forakt for ansatte og en tilfelding, uforpliktende, helt skjønnsmessig omgang med sannheten. Dvs det finnes ingen sannhet lenger, bare ord og setninger som vris og vendes slik at det til enhver tid passer arbeidsgivers skiftende lyster ("endrede behov"). Normale dødelige arbeidstakere blir forvirrede og fremmedgjorte. Grunnlaget for normal kommunikasjon er ikke-eksisterende. Kristin Clemet melder seg på debatten, men hopper rett ut av den igjen uten egentlig å si noe konkret. Bent Høie står solid plantet på sidelinjen og viser ingen tegn til hjerneaktivitet utover rene autopilotpregede uttalelser. Ledertrøya er ikke på deling skriver Bratten og mens jeg leser ser jeg for meg Nord-Koreas Kim Jung 2 smilende, iført dress og lakksko på toppen av et fjell. Han driver også omdømmebygging.

 • Oppgitt lege 01.11.2016 22.11.00

  Clemet følger selvfølgelig veldig godt med, dette er jobben hennes, og hun har sin agenda. Men: If you can´t beat them, join them. På tide å opprette en egen helsefaglig tankesmie som kan påvirke opinion og politikere til å engasjere seg og velge en mer bærekraftig retning for helsepolitikken. Lobbyvirksomhet er visst det eneste som fungerer for å nå frem til beslutningstakerne i våre dager mens fagforeningene gradvis mister sin tidligere makt og innflytelse. Ressurspersonene i helsevesenet som egner seg til å bli ansatt i en slik gruppe finnes i alle fall der ute, det har vi sett nok av beviser på i de siste uker og måneders ordskifte! Om vi får engasjert noen fornuftige rike onkler og tanter som kan bidra med penger til lønn og noen høye smørbrød/saftige baguetter de kan dele ut til våre politikere, så kan nok våre utvalgte menn og kvinner begynne å jobben i smia ganske kjapt!

 • Ung lege 01.11.2016 20.10.09

  Clemet følger nok både med, og forstår mer en hun gir uttrykk for. Hun har imidlertid en helt annen agenda enn norske fagorganiserte.

 • Knut O. 01.11.2016 19.31.45

  Clemet følger ikke med og forstår ikke hva Spekter holder på med over tid med å forringe arbeidsvilkår til det umulige. Legene burde hatt et sterkere virkemiddel mot Spekter. Med konkurranse om legene kunne de ikke holdt på slik.

 • Ung lege 01.11.2016 19.08.21

  Jeg mener vi bør tolke Clemets utspill som forsøk på ren fagforeningsknusing. Clemet gir inntrykk av å forsvare borgerne mot konsekvensen av streik i offentlig sektor. Det hun faktisk gjør er å svekke vårt demokrati. Hun glemmer det grunnleggende faktum at arbeidstagere også er borgere, som har krav på likebehandling og å forsvare sine interesser opp i mot staten. Arbeidgiverorganisasjone driver en global kampanje mot streikeretten. Det er denne trenden Clemet kaster seg på. At hun forsøke å å svekke streikeretten i offentlig sektor, er kun starten. Et arbeidsliv hvor vi alle må forhandle med arbeidsgiver som enkeltindivider er hennes drømmescenario. Clemet forsvarer kun interessene til de rikeste.

 • Ung lege 01.11.2016 18.52.57

  "Streikeretten har vært anerkjent som en grunnleggende menneskerett i de aller fleste land som det er naturlig for oss i Norge å sammenlikne oss med. Nå har arbeidsgiverne gått til kamp mot streikeretten på den største arenaen for klassekamp, i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)." http://seierstadeu.blogspot.no/2015/01/kampen-om-streikeretten.html?m=1 Arbeidretten har ikke mandat til å avgjøre om en streik er proposjonal men streikens formål da det strider mot selve innrettingen. "Spesielt for Arbeidsretten er at dommene som hovedregel ikke kan påankes. Årsaken til dette er at tariffavtalen likevel etter en gitt periode vil være gjenstand for revisjon under tariffoppgjøret. Partene vil dermed likevel få mulighet til å endre avtalens bestemmelser, dersom de er uenig i rettens tolkning av den gjeldende tariffavtalen." Wikipedia Det er helt i det blå på hvilke grunnlag ordinære domstoler skulle avgjøre slike tvister.

 • Sykehusansatt 01.11.2016 16.23.50

  Så forslaget til Clemet er at flere av arbeidskonfliktene skal avgjøres av rettsvesenet i en periode fremover? Inntil man har etablert en presedens på hvor stor begrensningen av streikeretten i offentlig sektor skal bli i fremtiden. Høres ikke akkurat ut som måten å gjenvinne tillit på? Og trøsten vi får med oss på veien er at det sikkert tar lang tid før vi er der. Men, så er det ihvertfall tid til å omskolere seg! For de helsearbeiderne som ikke har lyst til å være med på dette.

 • Kristin Clemet 01.11.2016 15.36.51

  Her er svar på de konkrete spørsmålene jeg har fått: http://clemet.blogg.no/1478002961_streik_i_offentlig_se.html Takk for diskusjonen!

 • Ung lege 01.11.2016 13.09.20

  Har blitt støttemedlem.

 • Tankesmed 01.11.2016 13.05.31

  Jeg synes at de ansatte i tankesmien Civita bør jobbe mer om natten og i helgene. Jeg tror også at det er klokt om de jobber mindre hjemmefra og tilbringer mer tid på kontoret. Jeg planlegger å skrive en rapport om det, og kanskje en kortversjon som jeg kan publisere som en kronikk. Det eneste som holder meg igjen, er at jeg dessverre ikke vet så mye om når og hvordan de jobber i Civita AS... Men vent! Det gjør jo ikke noe sier du? :-) Å smi sammen noen politisk uavhengige tanker er uansett samfunnsnyttig innsats?! Ja, men da gjenstår det bare å finne noen som vil betale meg for de timene jeg trenger for å få skrevet rapporten min da!

 • Lege 01.11.2016 12.29.55

  Til Ung lege; Sjekk Helsetjenesteaksjonen.no http://helsetjenesteaksjonen.no/

 • Ung lege 01.11.2016 11.55.39

  Til sykehusansatt. Jeg fortsetter å dele din analyse. Men hvem skal initiere en slik reform? Må vi vente til todelingen er et faktum, og kvaliteten på spesialister og behandligen det ogfentlige har blitt elendig? Jeg mistenker uansett at det er krefter på høyresiden som ser på det som i sin interesse å forringe det offentlige helsevesenet.

 • Sykehusansatt 01.11.2016 11.49.21

  En todeling (og dermed en forringelse av det offentlige helsevesenet) er dessverre uunngåelig om man fortsetter på dagens kurs. Økonomistyrt ledelse ved sykehusene og svak politisk kontroll vil automatisk sørge for dette på sikt, uansett hvor trist det er å måtte erkjenne det. Det eneste håpet synes å være en stor reform som bringer helsefaget tilbake i pilotsetet, med økonomene ved siden av som rådgivere/styrmenn der de gjør sin (viktige) jobb best.

 • Ingen bombe ! 01.11.2016 11.47.09

  Det er vel ingen bombe at Kristin Clemet ikke liker streiker !!! Det likte ikke Margaret Thatcher heller.

 • Ung lege 01.11.2016 11.31.57

  Til Sykehusansatt. Du setter fingeren på noe viktig. I tillegg har kommunikasjonen blitt "proffesjonalisert", og media trivialisert. PR strateger og kommunikatører uten annen aggenda enn å tjene makten og pengene har infiltrert offentligheten. Gjentagelse av på forhånd bestemte kulepunkter overtar for reel diskusjon. Som Spekterbratten er et tydelig eksempel på er sannheten også blitt underordnet i denne proppagandakrigen. I Norge tror jeg vi har vært forskånet for de verste utfallene av det som må sies å være en demokratikrise. Men verden innhenter oss, og godt hjulpet av destruktive krefter som Spekter og nå Clemet er blir også vårt demokrati gradvis utarmet. Det virker imidlertid som legforeningen har våknet som kamporganisasjon og jeg håper vi kan overaske politikere og helsebyråkratiet men en lang og seig kamp for våre rettigheter, pasientenes interesser (som helsebyråkratene ikke forsvarer), og vårt offentlige helsevesen. Desverre tror jeg vi vil se en todeling av helseveset.

 • Sykehusansatt 01.11.2016 11.04.43

  Clemet understreker at hun ikke er politiker, altså at hun er ikke valgt av folket. Like fullt bedriver hun fortsatt politisk arbeid, men nå gjennom et aksjeselskap utenfor folkets demokratiske kontroll. I vår tid hvor 'politiker' i større og større grad fremstår som en profesjon, snarere enn et tillitsverv blir skillelinjene diffuse og vanskelige å se for mange. Når Clemet med sin solide bakgrunn som stortingspolitiker og minister fortsetter å te seg som en politiker, og unnviker å svare på konkrete henvendelser i en diskusjon, blir veien til forakt kort. Folket føler de mister kontroll og innflytelse over sitt samfunn. All profesjonaliseringen av politikken og økt lobbyvirksomhet med tankesmier, kommunikasjonsbyråer etc, gjør at folket får stadig færre muligheter for å påvirke. Demokratiet innsnevres i praksis. Dette skjer i makrosamfunnet, men sees også på arbeidsplassene. Dette motvirkes dessverre ikke ved å gi arbeidstakere en amputert streikerett.

 • Off ansatt 01.11.2016 10.52.32

  Civitia unnlater å nevne hvem som skal avgjøre om "...virkning for tredjeparter står i rimelig samsvar med de krav som arbeidstakerne søker å få innfridd". Er det regjering, som også er motpart? Jeg kan ikke forstå annet enn at med Civitas forslag vil all streikerett for helsearbeidere opphøre.

 • Kanskje best med diktatur ? 01.11.2016 10.45.56

  Det er kanskje best med diktatur ? Da slipper man jo alle disse plagsomme streikene......

 • Ung lege 01.11.2016 10.39.08

  Kristin Clemet svarer ikke på noe av kritikken hun får. Det er synd at det er hennes venner som sitter med makten. Forslaget om forholdsmessighetsprinsipp er meningsløst, da det er staten som er vår motpart. Hvem skal vurdere forholdsmessigheten. Det er uriktig at arbeidstagerene ikke taper på på Streiken, da streik ikke gir lønn. Spekterbratten og resten av de unyttige og overbetalte helsebyråkrat-lederene har derimot lite å tape på å ødelegge trepartsammarbeidet. De blir aldri ansvarliggjort. De påstår fjollete ting som at de har ansvaret for pasientbehandlingen, og krever derfor all makt. Det burde være innlysende at det er fagfolk som har ansvaret for behandlingen, og helsebyråkratiet som har ansvar for tilrettelegging for fagfolk. Men slik er det ikke. Fagfolk skal kues i denne meningsløse maktkampen. Clemet agiterer for er mer makt til staten på bekostning av arbeidstagerene. Det er tydelig at den autoritære delen av høyresiden øker sin inflytelse både i Norge og i andre land.

 • Elin Synnøve Røyset 01.11.2016 09.52.28

  Hei Kristin. Du skriver i en kommentar lenger ned at berørte parter i streik kommer med ofte ensidig og tilslørende informasjon som gjør det vanskelig for utenforstående å ta stilling. Som leder av en tankesmie har du nok likevel gode forutsetninger for å mene noe om høstens legestreik, det er vel mer et spørsmål om vilje. Det hadde vært interessant om Civita kunne lage et kort notat med redegjørelse for streikens bakgrunn, partenes argument og Civitas forslag til alternative virkemidler leger kan ta i bruk for å bli hørt. Det kunne gi notatet deres fra 2014 om streikevåpen i offentlig sektor, fornyet aktualitet. Mener dere fortsatt at det er "høyt tillitsnivå i streikelandet Norge" ?

 • Sykehusansatt 01.11.2016 09.16.26

  Argumentet for å begrense streikeretten i offentlig sektor må være en antagelse om at offentlig ansatte har ryddige arbeidsforhold, forsvarlige arbeidstidsordninger og en eier som ikke er opptatt av egen profitt og bunnlinje. Det er meget mulig at dette var sannheten tidligere, men det er definitivt ikke slik lenger. Om ikke streik skal være er virkemiddel for å sikre forsvarlige arbeidsforhold, er det vel ikke for mye å be om at et alternativt pressmiddel er på plass før man vurderer å begrense streikeretten til de ansatte. Et avtalefestet kollektivt vern for arbeidstid utover AML kunne jo være en idé, men det vil jo ikke arbeidsgiver som kjent ikke gå med på. Man må gjerne diskutere overordnede prinsipper, men til syvende og sist dreier godt samarbeid seg om respekt, tillit og gjensidig innflytelse på arbeidshverdagen for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er dette som er i spill i sykehusene nå, og da blir det litt lettvint retorikk å hevde at dette er så vanskelig å forstå...

 • Lett å forstå 01.11.2016 08.40.59

  Alle med litt samfunnsinteresse forstår jo at i tog-streiken gjorde ikke samferdselsministeren og riksmeklingsmannen jobben sin. De skulle ha tatt en telefon lenge, lenge, lenge, lenge før. Uansett hva som "står i boka".

 • lege 01.11.2016 07.40.58

  Det Spekter ikke har fortsått, og som kanskje Clemet heller ikke ser, er at den Norske modellen med treparts-samarbiede er basert på tillit og dermed respekt. Da må partene snakke sant, og maktmidlene må være jevnbyrdige. Spekter har nå klart å bryte ned tilliten til arbeidsgiver, og Clemets modell vil forsterke dette. Et samfunn og arbeidsliv uten tillit og respekt har vi mange eksempler på i verden i dag. Det er ikke noe å lengte etter.

 • Kristin 01.11.2016 06.47.59

  Hei Daniel Buttkos og dere andre! Jeg er ikke politiker eller valgt av noen, men leder en tankesmie, som bl.a. driver utredningsvirksomhet. Dere er hjertelig velkomne til å følge oss ved å skrive inn e-postadressen deres her: www.civita.no Vi har bl.a laget denne utredningen om streik: https://www.civita.no/2014/05/23/nytt-civita-notat-streikevapenet-i-offentlig-sektor Jeg har ikke foreslått å fjerne streikeretten, men å vurdere et forholdsmessighetsprinsipp for at den skal være lovlig. Og jeg behøver selvsagt ikke å ta stilling i alle konkrete streiker for å mene det. Det er selvsagt ikke umulig å ta stilling, men det er sjelden mulig på grunnlag av den informasjonen mange de berørte kommer med, for den er ofte ensidig og tilslørende. At mange ikke forstår, selv blant de som streiker, er det mange eksempler på.

 • Daniel Buttkiss 01.11.2016 01.24.11

  Så du synes streiken tok for lang tid sier du ? Du er politiker fordi Folket har valgt deg. Togene tilhører Folket og vi ønsker slettes ikke at sikkerheten skal forringes ombord. Ikke på sykehusene heller for den saks skyld. Som politiker skulle du grepet inn på et tidligere tidspunkt eller i det minste birdatt til at en løsning ble redningen på et tidligere tidspunkt. Arbeidsgiver har opptrådt på en veldig lite ryddig måte og dersom du hadde hatt en ordentlig jobb, Kristin Clemet så ville du neppe uttalt deg på den måten du gjorde i den kronikken. Lang og velskrevet var den, det skal du ha. Men innholdet viser at du er en person som stiller krav uten å bidra med en tøddel til fellesskapet. Derfor vil du aldri bli min favorittpolitiker. Dagens politikere er stort sett noen dasslokk. De flotteste menneskene er de som har en ordentlig jobb. Sånn som leger og lokførere.

 • Ung lege 31.10.2016 23.59.09

  Dette handler om maktforskyvning fra fagpersoner til økonomer og ledere uten direkte ansvar for pasientbehandlingen, Arbeidsgiver vil ha full styringsrett vil tvinge oss til å jobbe ut over forsvarlig arbeidstid. Vi må være flere netter vekke fra våre familier. Rullerende planer sikrer balanse mellom jobb og hvile og fordeler vaktene rettferdig per deffinisjon. Kristin Clemet har vist sitt sanne autoritære ansikt når hun i Aftenposten innrømmer og ikke forstå hva vi har streiket for, men likevel tar til orde for å frata oss vår allerede sterkt begrensede streikerett. Det er tydeligvis uviktig for henne at Norge har en menneskerettslig forpliktelse til å opprettholde streikeretten. Hun bør minnes på hva slags regimer som nekter folk å streike, og så bør hun se seg selv i speilet. Hun viser liten forståelse for verdien av den kollektive forhandlingsretten, som er helt nødvendig i den ellers assymetriske maktbalansen mellom arbeidsgiver og atbeidstager.

 • Legestudent 31.10.2016 21.23.51

  *kledelig ikke kjedelig. *arbeidstaker ikke arbeidsgiver. (autocorrect)

 • Legestudent 31.10.2016 21.20.51

  Kristin Clemet: Du svarer ikke på det Basso skriver. Hun stilte et enkelt spørsmål: Hva mener du skal være legenes virkemiddel dersom de ikke skal få streike mot at arbeidsgiver innfører ordninger som innebærer at man jobber inn sin egen ferie, attpåtil uten mer betaling? Når du skriver at det er vanskelig å sette seg inn i hva konflikten handler om, burde det kanskje gjøre at du ikke uttaler deg? Det er lite kjedelig å ville fjerne virkemiddelet til en arbeidsgiver dersom du ikke vet hva det streikes for. Ja, det fremstår tilmed fullstendig useriøst. At lokførernes streik var lett å løse har ingenting med legenes streik. En streik som kjemper for arbeidsvilkår alle andre arbeidstagere tar for gitt.

 • Kristin Clemet 31.10.2016 18.51.17

  Og spørsmålet er: Når det er mulig å bli enig om en så enkel og god løsning, som knapt noen kan være mot: Er det verdt fem ukers streik, som var til så stor sjenanse for så mange? Er det umulig å tenke seg andre måter å komme frem til denne enigheten på, uten å plage så mange uskyldige mennesker?

 • Kristin Clemet 31.10.2016 18.48.34

  Jeg kan forsikre Trude Basso om at jeg syns trepartssamarbeidet har tjent Norge og norsk arbeidsliv meget vel. Det er ikke alltid ukomplisert, og det er mange eksempler på at en av de tre partene har vært misfornøyd med hvordan samarbeidet har fungert mellom de tre partene eller innad blant arbeidstakerne eller arbeidsgiverne. Jeg har heller ikke tatt stilling i alle de konfliktene vi har sett i offentlig sektor de senere år, blant annet fordi mange av dem har et komplekst innhold som det kan være vanskelig å sette seg inn i - også fordi partene bedriver mye "spinn" for sine respektive saker for å vinne oppslutning i folket. Når jeg for eksempel leser alle de negative reaksjonene på kronikken min på sosiale medier fra folk som er enig med deg, er det tydelig at det ikke fins en omforent oppfatning av hva streiken handlet om. Men uansett hva streiken dreide seg om, er nå begge parter strålende fornøyd med at myndighetene skal presisere kompetansekravene til lokomotivførere (forts.)

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!