Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

La kronisk syke barn slippe kopping!

Norsk Barnelegeforening ber alternative behandlere bruke fornuft – og ikke belaste kronisk syke barn med smertefulle uvitenskapelige metoder.

Annons:

Innlegg: Ingebjørg Fagerli, leder av Norsk Barnelegeforening
Ketil Størdal, nestleder i Norsk Barnelegeforening

FLERE ALTERNATIVE medisinske klinikker tilbyr koppebehandling til barn, i kjølvannet av at idrettsstjerner og kjendiser har promotert denne metoden. I Aftenposten leser vi at blant annet cerebral parese, smertetilstander og allergier egner seg for slik behandling.

Blåmerker og hevelser er godt synlige tegn på effekten av kopping. Men dokumentasjon på helsemessige gevinster mangler.

UETISK. At kopping er en «gammel» behandling, er som kjent langt ifra bevis for at det er virkningsfullt. Joakim Taraldsen fra Balderklinikken påberoper seg i Aftenposten (14.9.2016) dokumentasjon, men referansene han oppgir, konkluderer åpent med at mer forskning er nødvendig for å påvise effekt. Kopping omtales her som smertebehandling. Balderklinikken tilbyr også kopping mot allergier og cerebral parese – på hvilket grunnlag?

Det går et viktig skille mellom uvirksom behandling og potensielt skadelig behandling. Kopping hører etter vårt skjønn til den siste gruppen. Smerter både under og etter behandling rapporteres fra både bruker og utøvere av teknikken. For voksne står den enkelte fritt til å velge å bli påført smerte. Men å gi slik behandling til barn og andre som ikke kan gi et samtykke, er uetisk.

ANSVAR. Etter Pasientrettighetsloven har barn rett til nødvendige helsetjenester, i dette ligger at tjenestene også skal være forsvarlige. Norsk Barnelegeforening tok i 2014 initiativ overfor Helsedirektoratet – ved å anmode om retningslinjer for alternativ diagnostikk og behandling av små barn. Det ser ut til å være et behov for at tilsynsmyndighetene inntar en mer aktiv rolle for å regulere dette markedet.

I «Lov om alternativ behandling av sykdom», som avløste den såkalte Kvakksalverparagrafen i 2004, omtales alvorlig, kronisk sykdom og mulighet for samtykke spesielt. I Sverige har man et lovforbud mot alternativ behandling av blant andre barn under åtte år. Vi er usikre på om en ny lovregulering er veien å gå. Men eksisterende lov må følges opp i praksis med reaksjoner mot behandlere som går over grensen, og tilsynsmyndighetene har her et klart ansvar.

EGENJUSTIS? Vi har også en viss forventning om at alternative behandlingsmiljøer kan utøve et minstemål av egenjustis, og avstå fra behandling av alvorlig kronisk syke barn med slike metoder. Det er lett å forstå at foreldre kan oppsøke alternativ behandling av barn i fortvilelse over sykdom når det medisinske tilbudet ikke møter behovet. Likevel er det grunnleggende ikke å gi falske forventninger i møte med kronisk syke barn og deres pårørende, og å avstå fra behandling som savner dokumentert effekt og er til ubehag for barnet.

Det kan være på sin plass å minne om Hippokrates primære etos: «Ikke gjør skade».

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 16/2016.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • pst 17.10.2016 19.58.00

  Da må man også anta at de samme helsepersonell stiller seg mot rituell omskjæring av guttebarn.

 • F M 17.10.2016 19.01.07

  Kvakksalveri skulle vært forbudt!

Nyheter fra startsiden

HELSEKLAGE STREVER FORTSATT MED LANG SAKSBEHANDLINGSTID

Klagesaker må vente i opptil 2,5 år på behandling

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Høie om LIS-krisen: – OUS har ansvaret7

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

– For dårlig samhandling bidrar til unødige reinnleggelser10

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

Bare 1 av 6 helsepersonell oppgir bierverv2

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Ap-politiker: – Bent Høie må på banen9

550 LIS-LEGER VED OUS KAN STÅ UTEN JOBB

– OUS må selv rydde opp3

LEGER I SPESIALISERING VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS:

– Halvparten av LIS-legene risikerer å miste jobben8

550 LIS-LEGER KAN STÅ UTEN JOBB

OUS: – Vi skviser ikke ut leger1

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILLIONER

Har fortsatt tillit til Sykehuspartners direktør13

3200 kvinnelige leger og medisinstudenter bak opprop

Slår alarm om seksuell trakassering i norsk helsevesen8

IKT-SKANDALEN I HELSE SØR-ØST

Sykehuspartner skjulte 333 millioner3

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILL.

– Helt utilgivelig9

Klar for finalen i sangkonkurransen

Medisinstudent kan vinne The Voice

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!