Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
LITE RESPONS PÅ NYTT TILBUD: Hjertespesialist Alessia Quattrone (t.v.) og Dina Aresvik, lege og daglig leder i A-medi, har informert fastleger og sykehus via brev, men fått få svar. Foto: Anette Andresen Foto: Anette Andresen

– Sykehusene motarbeider fritt behandlingsvalg

– Sykehusene har nektet å videresende henvisninger til oss, og prøvd å skremme pasienter med at de mister plassen i køen, forteller leger på privatklinikken A-medi.

Publisert: 2016-10-07 — 07.44
Denne artikkelen er over fire år gammel.

I fjor innførte regjeringen fritt behandlingsvalg, som gir pasienten rett til å velge behandling hos private på statens regning i stedet for å vente i den offentlige køen. Helseminister Bent Høie (H) ville «slippe alle gode krefter til» for å redusere ventelistene og øke kvaliteten på behandlingen.

Men Høyres prestisjereform har knapt vært brukt, og Arbeiderpartiet har kalt ordningen «en helsepolitisk flopp av de sjeldne». Siden ordningen startet 1. november i fjor har bare 278 pasienter benyttet seg av ordningen, viser tall fra HELFO som Dagens Medisin har innhentet.

Nektet henvisninger
Privatklinikken A-medi startet opp i Asker i januar i år, og er godkjent som fritt behandlingsvalg-leverandør for utredning av pasienter med hjertekar-sykdommer.

A-medi er én av 29 aktører som har meldt seg på ordningen, mens de største private aktørene som Aleris og Volvat, har valgt å stå utenfor fordi de mener prisen er for lav. Etter å ha gjort seg noen erfaringer, har A-medi klare oppfatninger om hvorfor ordningen ikke fungerer.

– Vi har ønsket et samarbeid med sykehusene, hvor de mest alvorlig syke pasientene henvises til sykehuset, mens vi kan utrede andre pasienter og dermed bidra til å avlaste ventelistene som på en del sykehus er 30-40 uker. I stedet motarbeider sykehusene fritt behandlingsvalg. Vi har flere eksempler hvor sykehusene nektet å viderensende til henvisninger til oss, og prøvde å skremme pasientene med at de mister plassen i køen på sykehuset, og ikke får et like bra tilbud hos alternativt behandlingssted, forteller Dina Aresvik, lege og daglig leder i A-medi.

– Opplyser ikke
Legene har også opplevd at en pasient, etter å ha bedt Bærum sykehus om å få henvisningen sendt til privatklinikken, «plutselig» kom først i køen i løpet av en dag. Selv om fritt behandlingsvalg er en rettighet pasientene har, kan A-medi vise til innkallingsbrev fra Bærum sykehus hvor de ikke opplyser pasientene om dette. Veien for pasienten blir dermed komplisert.

– Vi ser at noen sykehus først informerer om fritt behandlingsvalg på side fire i innkallingsbrevet, eller ikke informerer om det i det hele tatt, sier Aresvik.

– Hva tror dere motviljen hos sykehusene skyldes?

Fritt behandlingsvalg

* Innført fra 1. november 2015 og erstatter fritt sykehusvalg.

* Gir pasienten rett til å velge blant behandlingssteder i hele landet, både i det offentlige og blant private virksomheter som godkjennes av HELFO.

* Retten gjelder undersøkelse, utredning og behandling innenfor rusbehandling, psykisk helsevern og en del somatiske spesialisthelsetjenester. Ordningen skal gradvis utvides.

* Henvisende lege er pålagt å informere pasienter om retten til å velge behandlingssted og hjelpe pasienten å ta gode valg.

* På helsenorge.no kan man orientere seg om behandlingssteder og ventetider.

* Egenandel for reiser i forbindelse med fritt behandlingsvalg kan bli noe høyere hvis pasienten reiser utenfor sin egen region.

Kilde: Helsenorge.no

– Når sykehusene mister pasienter, mister de også penger. Noe av dette handler nok også om prestisje, og at man er skeptiske til at private skal ta over. Men hvis helsevesenet skal klare belastningen i fremtiden, må vi samarbeide, sier Aresvik.

38 uker ventetid
Det er ikke bare hos sykehusene problemet ligger, ifølge legene. Hjertespesialist Alessia Quattrone møter stadig fastleger med dårlig kunnskap om ordningen.

– En del fastleger kjenner ikke til ordningen. Blant dem som kjenner til ordningen er det likevel mange som følger den «gamle» rutinen og henviser dit de alltid har gjort uten å informere pasienten om valgmulighetene. Andre igjen har misforstått ordningen og tror de kan henvise rett til oss. Det kan de ikke; henvisningen må først til sykehuset og deretter kan pasienten velge behandlingssted, forteller Quattrone, som gjerne skulle sett at dette ble endret.

Klinikken har forsøkt å informere om ordningen ved å sende brev til 250 fastleger i Asker, Bærum og Drammen, samt lokale sykehus.

– Vi opplyste om at vår klinikk har hjertespesialist, det nyeste og beste utstyret for hjerteutredning og god arbeidskapasitet. Kongsberg sykehus takket høflig nei tilbudet, men fra Drammen og Hallingdal sjukestugu fikk vi aldri svar, til tross for at vi sendte brev til sistnevnte to ganger og at de fremdeles har uakseptabel lang ventetid, sier Aresvik.

Kongsberg og Drammen sykehus har 12 uker, Bærum sykehus har 16 uker, mens Hallingdal sjukestugu ved Ringerike sykehus har hele 38 uker ventetid for undersøkelse hos hjertespesialist, ifølge helsenorge.no.

– Det er uakseptabel ventetid for pasienter som utredes for mistanke om hjertesykdom, som skaper angst og gjør at de kanskje går sykmeldt, påpeker Quattrone, som kun har én ukes ventetid.

Brev til Høie
Legene synes det er trist at ordningen ikke brukes mer, og har derfor sendt et brev til helseminister Bent Høie med innspill til hvordan den kan forbedres.

– Vi har tro på ordningen, og synes det er dumt at det er så mye negativ omtale av den. Regjeringen har jobbet mye med å utvikle og få lovfestet ordningen, men det virker som arbeidet har stoppet opp når den ble innført. Problemet er at det er noen barrierer for å få implementert den.

– Hva bør myndighetene gjøre?

– Det trengs mer informasjon, gjerne i form av brosjyrer og informasjonskampanjer rettet både mot pasienter og leger. En generell holdningsendring må til, sier Aresvik.    

--------------------------------------------------------------------------------------------

– Ikke motvilje mot private

Bærum sykehus sier de foreløpig ikke har behov for samarbeid. 

– I et innkallingsbrev fra Bærum sykehus nevnes ikke fritt behandlingsvalg. Hvorfor informerer dere ikke pasientene om det?

– Vi opplyser om fritt behandlingsvalg hvis vi ikke selv har mulighet til å behandle pasienten innen rimelig tid. I mange år har vi hatt lange ventelister og problemer med å håndtere dem, og da har vi hatt avtaler med mange forskjellige private aktører. Men etter å ha jobbet målrettet de siste årene har vi fått ventetiden på ultralydundersøkelse av hjertet ned i fire uker, og da er det ikke behov for å sende pasienter til private. Det er ikke et uttrykk for motvilje mot å samarbeide. Tvert imot; får vi behov, så kontakter vi dem igjen, sier Niels Kristian Thybo, avdelingssjef ved Medisinsk avdeling på Bærum sykehus.

Avviser ventetid på 16 uker
Ifølge Thybo er ikke den oppgitte ventetiden på helsenorge.no på 16 uker korrekt.

– En pasient har fått opplyst via sekretærer ved hjertemedisinsk poliklinikk at ledelsen har sagt at de ikke skal videresende henvisninger til private. Hvorfor ikke?

– Det er absolutt ikke korrekt, og må skyldes en misforståelse. Vår ventetid er under det mange private aktører har, og derfor har jeg sagt at vi primært håndterer det selv. Men hvis vi ser at vi ikke kan håndtere det, så sender vi pasienter videre, sier Thybo.

Streik gir kø
– En pasient skal ha kommet først i køen i løpet av en dag hos dere etter å ha vært i kontakt med A-medi. Hvordan kan det skje?

– Det er ikke sånn vår politikk er. Det har sikkert skjedd, men det er vanskelig for meg å si noe om bakgrunnen for akkurat dette tilfelle ettersom vi har 36.000 pasienter på poliklinikk hvert år. 

Den pågående sykehusstreiken kan gjøre at sykehuset vil begynne å henvise til private igjen. 

– Vi har 60 prosent kapasitet på hjertemedisinsk avdeling nå. Hvis den situasjonen i verste fall fortsetter ut året så vil pasienter måtte vente i 16 uker på time. Det er alt for lenge, og vi følger med uke for uke og vurderer å begynne å henvise til private aktører. Vårt mål er at ingen skal vente mer enn fire uker.

– Reisevei avgjørende
Oddmund Andreas Nestegard, avdelingssjef ved medisinsk avdeling på Hallingdal sjukestugu, erkjenner at de har lang ventetid for pasienter som skal til kontroll, fra 34 til 38 uker.

– I våre innkallingsbrev opplyser vi om fritt behandlingsvalg og telefonnummer som kan benyttes hvis pasienten ønsker å benytte dette. Pasientene som kommer til Hallingdal sjukestugu er i all hovedsak fra Hallingdal, og i praksis viser det seg at de synes det blir langt å reise til Oslo eller Drammen, sier han.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • lege nr 100 07.10.2016 22.43.59

  "Vi har ønsket et samarbeid med sykehusene, hvor de mest alvorlig syke pasientene henvises til sykehuset". Om en av mina direkta fastlegekolleger skulle profilera sig som en som gærna hjælper till men kun enkla saker: halssmerter, øresmerter och kryoterapier då ville inte heller jag henvisa ænnu mer småtteri (snabba cash alltså) till dem. Are you in or out? Då må det næstan ske något med finansieringen. Hela dagen med bara tunga patienter ær før slitsam, æven før sykehusspesialister regner jag med.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!