Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

OMSTRIDT: Statens helsepersonellnemnd mener Rolf Luneng er uegnet til å utøve yrket. Han får likevel støtte fra tidligere pasienter, her i form av cirka 50 skopar utenfor Oslo tinghus.

OMSTRIDT: Statens helsepersonellnemnd mener Rolf Luneng er uegnet til å utøve yrket. Han får likevel støtte fra tidligere pasienter, her i form av cirka 50 skopar utenfor Oslo tinghus. Foto: Målfrid Bordvik

Sko-støtte til borreliose-lege

Mandag startet rettssaken der den tidligere legen Rolf Luneng prøver å få lisensen tilbake.

Annons:

Rolf Luneng mistet legeautorisasjonen i 2013 etter at han først fikk en advarsel av Statens helsetilsyn. Ifølge Helsetilsynet brøt Luneng helsepersonellovens krav til forsvarlig virksomhet ved å forskrive bredspektret antibiotika og antimalaria-legemidler.

«Behandlingen var ikke i tråd med god praksis, verken når det gjaldt utredning, indikasjon, kombinasjon av antibiotika, dosering eller lengde av behandlingen», skrev tilsynet.

Luneng klaget beslutningen inn for Statens helsepersonellnemnd, men nemnda opprettholdt vedtaket. Han har gått til sak mot helsepersonellnemnda i et forsøk på å få lisensen tilbake.

Det er satt av seks dager til saken i Oslo tingrett, ifølge NTB.

Da saken startet hadde pasienter en markering utenfor tinghuset for å støtte legen. Siden mange av de tidligere pasientene er for syke til å møte personlig, sender de sko i sitt fravær, opplyser Trude Eker, som er talskvinne for gruppen og en av initiativtakerne bak støttemarkeringen.

Les også: Ber leger engasjere seg i borreliose-debatten

Relaterte saker
Lege «frikjent» for flått-uttalelser
«Borreliose-lege» fratas autorisasjonen

Kommentarer

 • Hilde 17.09.2016 23.15.56

  Det er veldig mye vi ennå ikke vet om flåttbårne sykdommer. Leger bør være mer ydmyke og årvåkne på at det kan være borrelia. Det som gjør det så vanskelig er at disse bakteriene kan gi sykdom selv om de ikke blir påvist. Min bekjent fikk påvist forhøyet IGg og IGM. Legene fant Borrelia i leddvæsken i begge knærne, forøket senkning og forøket CRP. Dette ble endelig sjekket på hans eget initiativ etter tre år med hovne, smertefulle knær og nedsatt allmentilstand. Fastlegen tenkte at det var belastningsskade etter overtrening. MR viste hydrops i knærne. Han fikk først en to ukers pillekur med antibiotika. Knærne ble litt bedre, men etterpå fikk han feber og forverring. Han trengte fem måneders intravenøs antibiotika før CRP og senkning gikk tilbake til normalnivå. Til slutt fikk han en Fagyl-kur for å ta den anaerobe formen av bakterien. Han ble helt frisk. Det vanskelige er at det ikke alltid vises på prøver, og at mange hevder at de er borreliasyke uten å være det.

 • Faglig forsvarlig 14.09.2016 18.10.36

  http://tidsskriftet.no/2016/09/brev-til-redaktoren/re-ikke-langvarig-antibiotikabehandling-ved-sykdom-tilskrevet-borreliose Til dere som tror langvarig antiobiotikakurer er løsningen, litt fordypning.. dog lurer på, hva skal til å få dere til å skifte mening???

 • M2 07.09.2016 14.51.29

  Til Kreftlege: Derfor bør det i det minste prioriteres bedre studier i Norge også, mye er publisert fra utland men på denne sykdommen greier tydeligvis ikke Norge å ta til seg ny kunskap. Kommentaren om å råtne er dessverre sannhet for mange av de med denne sykdommen så det var ikke et forsøk på gjensidig provosering.

 • Kreftlege 07.09.2016 13.57.24

  Til M2: Dette blir en litt "sensasjonell" måte å si det på, men regner med at du ville provosere. Nei, ingen skal behøve å ligge og råtne, som du sier. Men i helsevesenet må vi bruke anerkjente metoder. Alt annet kan gå så voldsomt galt. En liten anekdote: Rundt 1960-70 var det noen som fant ut at et kontrastmiddel for fremstilling av galleveiene (Thorothrast) var helt fantastisk og ga flotte bilder av gallesten og galleveier. Dette ar jo lenge før MR og CT. Så vist det seg da at dette stoffet var voldsomt radioaktivt og sendte ut alfapartikler. De kan ikke trenge gjennom huden og kan masseres inn uten at noe skjer, og det ble ikke oppdaget i første omgang. Men dette kom inn i kroppen og pasientene døde etter få uker med massiv strålesyke. Så vi MÅ vite at noe virker før vi prøver ut. Ellers vil det iallefall bli bråk.

 • Eric Wilting 07.09.2016 08.29.12

  Borelia smittede må ofres på alteret for "prinsipiell antibiotikabruk". Mener en finner vitenskapelig støtte for at den norske behandlingen ikke er god nok for en del av pasientene.

 • M2 06.09.2016 23.13.45

  Til Olaug: kommentaren om å la barn ligge å råtne blir faktisk brukt av det offentlige for alle de barna som ikke blir bedre av slike tanketerapier. Vi får ikke bukt med noe resistensproblematikk ved å nekte denne pasientgruppa behandlig.

 • Olaug 06.09.2016 23.08.10

  Til Christer. Veldig godt sagt! Helt enig. Vi må holde hodet kaldt og kalle spade for en spade og innrømme når man ikke vet hva som er årsak-virkning. Ikke begynne å rope 'hysterisk'om at man skal la barn 'ligge der å råtne'... (forrusten en utrolig flåste og usakelig kommentar...) Vi må heller ikke akseptere at leger forskriver bredspektret anbiotika og som heller ikke lar seg korrigere fra advarsel fra Helsetilsynet..... Vi kan ikke la ting bli ville vesten, texas... (no offence til innbyggere i USA...kun ment som et ordtak.... )

 • Christer 06.09.2016 22.55.04

  Kristina Karlsen: Historier om ungdommer og unge voksne med uforklarlige utmattelsessymptomer som ligger i mørke rom med elendig livskvalitet finnes det mange av. Noen blir aldri bedre, mens en god del blir heldigvis friske igjen og mirakelhistoriene er mange. En del blir friske av kognitiv terapi (LP), den her historien er jo nesten en kopi av din datter: http://www.klikk.no/foreldre/helse/article338036.ece. Andre mener de ble friske av aromaterapi, spektralsteiner, homeopati eller kiropraktikk og så finnes det de igjen som mener at antibiotika, malariamedisin eller annen "skolemedisin" var årsaken. Felles for dem alle er at man egentlig har lite eller ingen forståelse av hva som gjorde dem syke og hva som gjorde dem friske.

 • M2 06.09.2016 17.43.12

  Til Helsepersonell og kreftlege: så hun skulle bare ha latt barnet sitt ligge der å råtne?

 • Helsepersonell 06.09.2016 17.29.17

  Til Kreftlege og Lege. Helt enig med uttalelsene deres. Godt formidlet! Til Kristina Karlsen. Du må nok sette deg litt mer inn i evidens her og innse at det du formidler/påstår/tror er helt feil og direkte farlig... Vil du spred budskap som er forankret i rasjonell, omsorgsfull og god faglig praksis. Eller vil du sette alles liv i fare med å 'støtte opp' om faglig svak praksis som øker risiko for resistensproblematikk ytterligere og moderne medisins evne til å behandle infeksjonssykdommer generelt sett????

 • Kreftlege 06.09.2016 13.01.49

  Tror de fleste av dere som forfekter Lunengs behandling har godt av å høre ltt realitet. Dette er akkurat like godt dokumentert som at Snåsamannen kan kurere kreft. Så når dere går rundt og roper opp om udokumentert behandling, så er dere vel villige til å droppe cellegift, stråling og kirurgi og la Snåsamannen behandle lungekreften eller brystkreften deres også? Eller spise blåbærekstrakt? Trodde ikke det, nei....Og likevel - hver dag ser vi som driver med dette at mennesker kommer for sent til at vi kan redde dem, fordi de trodde på en mirakelmedisin som ingen kunne dokumentere. Mest kjente eksempel her er jo Steve Jobs, som i utgangspunktet kunne overlevd.

 • Lege 06.09.2016 12.18.52

  Til Kristina Karlsen: Dette stemmer ikke. Det er riktig at Lyme ikke smitter. Men vi går alle med andre bakterier i kroppen hele tiden. Alle disse behandles sammen med Lyme. Og det er disse som kan utvikle resistens, og spres til andre via hoste, håndtrykk osv. Så det er korrekt å begrense bruken av antibiotika. Ellers har vi raskt en situasjon der ingen antibiotika virker. Og da dør vi av enkle infeksjoner. De antibiotika som Luneng har brukt er såkalte bredspektrede, og disse virker mot infeksjoner som vi ikke har andre gode midler mot. Så ja - dette er alvorlig. Luneng har fått advarsel og ikke rettet seg etter denne. Så da er kravene for inndratt autorisasjon til stede. Det er bra at du tenker på din datter, men tenk også på de mange tusen andre som er i faresonen hvis dette får fortsette og utvikler seg. Resistens er ikke kun et problem for din datter her, men for oss alle. Det er også slik alle internasjonale anbefalinger er.

 • Kristina Karlsen 06.09.2016 11.36.42

  Til "Fagelig forsvarlighet" I tilfeller med lyme, for hvem er resistens ett problem? Ikke for andre enn for pasienten selv, og da kun i tilfeller med resistens mot enkelte typer anbitiotika som man lett kan få når man får for kort behandling - nettopp slik de norske retningslinjene fører til. Dette er jo ikke luftbåren smitte, så resistensen vil jo ikke ramme deg om du er redd for det. Om jeg kunne velge mellom å ta risikoen for at min datter KANSKJE skulle utvikle resistens mot en enkelt type antibiotika og bli frisk, eller kanskje måtte ligge resten av livet i den tilstanden hun var pga den bakterielle infeksjonen som hadde gått i nervesystemet hennes, da velger man selvsagt å prøve. Ikke mange kreftpasienter som avstår fra stråling og cellegift, enda det er årsaken til massive plager og dødsfall i etterkant. Det er enhver sin rett å motta behandling som kan gjøre deg frisk. Iallefall noe så billig og enkelt som anbitiotika. Din retorikk faller på sin egen urimelighet.

 • Kristina Karlsen 06.09.2016 11.28.14

  Til deg som påstår å være helsepersonell. Virker ikke som du har satt deg inn i saken og kommenterer mest på prinispiellt grunnlag. Dette er kroniske bakterielle infeksjoner, som selvsagt skal behandles med antibiotika. Da kreves det langvarig kombinasjonsbehandling fordi man ikke har fått den nødvendige behandlingen i den initielle fasen. Vi måtte selv til Polen for å få behadling til min datter på 14 som da var lam, fullstendig kognitiv svikt og lå 24/7 på mørkt rom. I dag er hun frisk, går 10ende klasse og kognitivt restituert, maler vakre bilder når den kunstneriske evnen kom tilbake og danser igjen. Det tok bl.a. 6 mnd bredspektret antibiotika i kombinasjon med immunstyrkende behandling og ernæring. I Norge - INGEN behandling, psykososiale kvasi-diagnoer det IKKE finnes noe belegg i forskning for å hevde at hun hadde og all skyld ble lagt på henne selv fordi hun var for "flink pike" og dermed ble lam. Jeg leste meg opp på forsking, betalte selv for behandling og fikk jenta frisk

 • M2 05.09.2016 21.01.06

  Til Doc. Det er nettopp derfor det bør bli skikkelig forskning på sykdommen. Norge henger langt etter på dette, til og med varslingssystemet fungerer ikke. Snakker om ansvar, Norge bør ta ansvar for denne pasientgruppa også. Det er flaut at vi henger så langt etter. Det er veldig mange som er blitt bra og som ikke har stått frem, forståelig nok på måten de ville blitt møtt.

 • Helsepersonell 05.09.2016 20.58.16

  Dr. Lueng skal gjerne få lisensen sin tilbake og behandle pasienter med 'borreliose'... Men han skal ikke få lov å pøse ut med uforsvarlig forskrevet antibiotika som det ikke foreligger god dokukmentasjon for.. Han må benytte seg av andre behandlingsmodaliteter!! Ferdig snakka!!

 • Doc 05.09.2016 20.55.12

  Til M2. Helt enig at det er mange felt det bør begrenses AB bruk. Dette gjelder absolutt lav terskel for forskrivning ved banale selvbegrensende virale infeksjoner. Samt i matvareindustrien og vetrinærmedisin burde det gjennomgås bio-impact av bruk av AB. Dog hva har dette med at 'de blir frarøvet sitt liv liggende i store smerter? Jeg vil påstå at om man tror AB gjorde at man ble bra så har man gått ned en blind vei. Dette er ikke riktig bare fordi Monsen sa det... Tvert imot bidrar det til å gjøre behandlingen vanskeligere å tro at AB er løsningen..... With great power (som AB som verktøy i moderne medisin er), comes great responsibility...

 • M2 05.09.2016 20.11.40

  Til " Fagelig forsvarlighet" Det er nok på andre felt det først og fremst bør begrenses på antibiotikabruk. Feks på virusinfeksjoner, forebyggende antibiotikabruk og i matindustrien. Ikke hos de som blir frarøvet sitt liv liggende i store smerter kun fordi dette er en upopulær sykdom. Det gjelder mange barn!

 • Fagelig forsvarlighet. 05.09.2016 20.03.02

  Til Mona Johansen, tok du langvarig bredspektret antibiotika? I så fall var det trolig ikke indikasjon for dette. Det var ikke dette som gjorde du ble bra da det ikke er dokumentasjon for dette. Det er utrolig egoistisk å hevde dette. Dette vil bidra til å øke resistensproblematikk som allerede har tatt livet av flere pasienter og er et stadig økende verdensomfattende problem som må taes på alvor.. Ikke kom her og si at Lueng skal få lov til å forskrive langvarig kur på bredspektret antibiotika, han må innrette seg etter god praksis....

 • Mona Johansen 05.09.2016 13.44.11

  Rolf Luneng, mannen som hjalp meg fra og være sengeliggende til å fungere. Dessverre nådde jeg ikke å komme helt i mål får lisensen hannes blei inndratt og er nå helseflykting. Jeg skal tilbake til arbeidslivet igjen. Før jeg blei syk hadde jeg 4 butikker og 17 ansatte. Jeg vil være frisk og kunne jobbe fulltid kanskje igjen skape nye arbeidsplasser. Dessverre er det ikke ingen hjelp å få i Norge det er ikke lov å behandle sånne som meg med min sykdom. Men jeg gir meg ikke er *ulydig* og drar utav landet for behandling.

Nyheter fra startsiden

Fastlege blir ny statssekretær

Helseministeren om IKT-kritikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!