Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
FORSKJELLER: – Den kanadiske studien var ikke en randomisert studie med en kontrollgruppe. Den skiller seg også fra den planlagte skandinaviske studien ved at 50 prosent av pasientene her var i sekundær progressiv sykdomsfase, mens den skandinaviske studien planlegges å kun inkludere pasienter med attakkpreget MS, sier professor og overlege Lars Bø. Arkivfoto

Lovende resultater i ny stamcellestudie

Studien viste ingen ny betennelsesaktivitet hos et flertall av MS-pasientene i flere år etter stamcellebehandling. – Men randomiserte studier er nødvendige, sier professor Lars Bø.

Publisert: 2016-08-18 — 06.00

I den kanadiske studien var median oppfølgningstid 6,7 år. 24 pasienter deltok i studien, som er publisert i Lancet.

– I likhet med andre slike studier publisert de siste to år, viser studien at det er ingen ny betennelsesaktivitet hos et flertall av MS-pasientene i flere år etter stamcellebehandling, sier overlege Lars Bø, professor ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS.

35% opplevde bedring
Av de behandlede pasientene hadde 35 prosent en vedvarende bedring i invaliditetsgrad.

Studien brukte en annen protokoll enn den som er i bruk i Norge og Sverige, med blant annet et annet regime for cellegiftbehandlingen som gis før pasienten får tilbake stamcellene.

– Denne behandlingsprotokollen medfører antagelig en høyere risiko for alvorlige bivirkninger. Det var et dødsfall i studien som følge av en transplantasjons-relatert komplikasjon, sier Bø.

Trolig langvarig effekt
Han sier studien bedrer dokumentasjonen på en sannsynlig langvarig effekt av stamcelletransplantasjon på sykdomsforløpet ved MS.

– Den tydeliggjør behovet for videre randomiserte behandlingsstudier med sammenligning av effekten ved stamcelletransplantasjon mot effekten av annen forebyggende MS-behandling over flere år, sier Bø.

Norsk randomisert studie
Beslutningsforum for nye metoder har oppfordret til en slik ny studie i Norge, og ønsker at alle MS-pasienter som er aktuelle for autolog stamcelletransplantasjon skal innlemmes.

– Den kanadiske studien var ikke en randomisert studie med en kontrollgruppe. Den skiller seg også fra den planlagte skandinaviske studien ved at 50 prosent av pasientene her var i sekundær progressiv sykdomsfase, mens den skandinaviske studien planlegges å kun inkludere pasienter med attakkpreget MS, sier Bø.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

DM Arena Digital - Post ASCO

Full åpenhet om verdioverføringer

DMTV_AvtaleVerdioverforinger.jpg

– Viktig at samfunnet kan få innsyn

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!