Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Høyres helsepolitiske hengemyr

– Vårens mest bisarre helsepolitiske hendelse er avsløringen av det såkalte ventelisterotet i sykehusene.

Publisert: 2016-06-24 — 14.14 (Oppdatert: 2016-06-24 — 14.46)
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Tove Karoline Knutsen, Helse-og omsorgskomiteen (Ap), Stortinget

VÅRENS MEST BISARRE helsepolitiske hendelse er avsløringen av det såkalte ventelisterotet i sykehusene. Dagens Medisin har avdekket at betydelige pasientgrupper står på såkalte interne ventelister som ikke kan gjenfinnes i noen offentlig statistikk. Det er forøvrig ikke noe nytt at helsestatistikkene kan ha feil og mangler som gir ufullstendig informasjon om pasientstrømmer og ventetider.

HELT FRA OPPRETTELSEN av de regionale helseforetakene har det vært jobbet med å forbedre helsestatistikken, slik at vi kan ha best mulig oversikt over til dels komplekse og sammensatte forhold i helsetjenestene.  Det mest oppsiktsvekkende i denne saken er derfor ikke dokumentasjonen av feil og mangler ved helsestatistikken, men regjeringens kritikkverdige bruk av den samme statistikken. 

HELT UTEN FORBEHOLD og tatt ut av enhver sammenheng, har helseminister Bent Høie plukket opp enkelttabeller i helsestatistikken med det formål å fortelle glansede historier om egen politikk som det overhodet ikke er dekning for. Statsminister Solberg og finansminister Jensen har fulgt opp og lagt tyngde til historiene. Etter avsløringene i Dagens Medisin måtte statsministeren svare for saken i Stortingets spørretime. Det lyktes hun dårlig med. Stort bedre gikk det ikke med den redegjørelsen som helseminister Bent Høie ba om å få holde i Stortinget. Det ble stort sett en gjentagelse av selvskrytet. På spørsmål om han ville dempe retorikken inntil alle tall kommer på bordet, var svaret et kontant nei. Som om ikke det var nok, kom Høyres helsepolitiker Kristin Ørmen Johnsen nylig med et utspill i Dagens Medisin der hun insisterer på at Arbeiderpartiet må vise mer ydmykhet. Den oppfordringen burde vel strengt tatt gå til egne partifeller.

JEG HAR i løpet av mine snart tolv år på Stortinget fra tid til annen undret meg over hvordan enkelte tilsynelatende fornuftige politikere klarer å manøvrere seg inn i en politisk og retorisk hengemyr, der man etter hvert mister politisk utsagnskraft. Helseminister Bent Høie beveger seg nå farlig nær, slik han håndterer denne saken.

I OVER ET ÅR har Høie bedrevet den merkverdige øvelsen å peke på at det nå står "42 000 færre på venteliste" sammenlignet med før regjeringsskiftet i 2013. Men hva betyr egentlig dette tallet? Norsk pasientregister understreker at "antall ventende" i seg selv ikke sier noe som helst hverken om behandlingskapasitet eller kvalitet. Det kan være mange ulike årsaker til at dette tallet øker eller synker.

KIKKER VI INN I GLASSKULA, vil vi se at bedre medisiner og nye behandlingsmetoder vil bidra til at stadig flere får hjelp i spesialisthelsetjenesten, selv om vi skulle lykkes med å forebygge mer. Det betyr igjen at flere pasienter kommer til å stå på venteliste for planlagt behandling i norske sykehus. I den sammenheng blir det viktig med god balanse mellom pasientstrøm og behandlingskapasitet, målt langs andre parametere enn det helseministeren ser ut til å være opptatt av.

VENTETIDEN MÅ VÆRE FORSVARLIG og medisinsk begrunnet gjennom hele pasientforløpet, kommunikasjonen mellom pasient og sykehus må være god og kvaliteten på behandlingen fremragende. Det er med andre ord helheten som teller, ikke uvesentlige enkeltstatistikker.

HØIE OG ØRMEN JOHNSEN påstår at ventetiden for første pasientkonsultasjon i sykehus har gått ned fra 2013 og fram til nå. Det er også feil. Statistikken viser at ventetiden for både somatikk, rus og psykiatri har gått jevnt og trutt ned fra 2010. Ikke et helt tilfeldig årstall, forøvrig. Det var det året helseforetakene igjen hadde balanse i sine regnskaper, etter at den rødgrønne regjeringen i 2005 arvet store underskudd i sykehussektoren.

DET HAR GJENNOM MANGE ÅR vært utført et systematisk og godt arbeid i sykehusene for å gi norske pasienter stadig bedre, tryggere og mer effektiv behandling. Mye av helsepolitikken er det faktisk tverrpolitisk enighet om, og mye går bra også under denne regjeringen. Så hvorfor driver helseminister Bent Høie og henter fram irrelevante tabeller som ikke forteller noe som helst om påståtte resultater? Svaret ligger sannsynligvis i at regjeringen har gått på flere nederlag i sine mest prestisjetunge politiske lanseringer.

I STORTINGESBEHANDLINGEN av Nasjonal helse-og sykehusplan ble sentrale deler av planen endret av et flertall i Stortinget. Den såkalte «statlige finansieringen» av eldreomsorgen er blitt kontant avvist av landets kommuner. Og prestisjereformen "fritt behandlingsvalg" - som skulle fjerne alle køer og overflødiggjøre private helseforsikringer - har kollapset før den er kommet i gang. Sånn sett kan man forstå ergrelsen i regjeringskretser. Men det forsvarer ikke at helseminister Høie, statsminister Solberg og finansminister Jensen tillater seg et råkjør uten sidestykke, der man ved hjelp av uvesentlige enkelttabeller prøver å holde fram en vellykkethet det ikke er dekning for.

DET ER IKKE ARBEIDERPARTIET eller resten av opposisjonen som her blir ført bak lyset, det er det norske folk.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Tove Karoline Knutsen 26.06.2016 01.04.09

  Joda, Håkon - vi har tall fra Norsk pasientregister som viser at ventetiden for første konsultasjon har gått ned fra 2010 og ikke fra 2013, som helseministeren påstår. Men all statistikk må selvsagt tolkes med varsomhet. Jeg har advart statsråden i over et år mot uvettig og sjølskrytende bruk av statistikk. Og helseministeren, statsministeren og finansministeren har drevet et råkjør for at bildet skal se storveies ut. Og de holder på fremdeles. Da blir det som d blir......

 • Håkon 25.06.2016 21.26.07

  Tove Karoline Knutsen : Tror vi skal høre på legene som sier at det er to ventelister en som går til helseministeren og en venteliste som er til internt bruk og da snakker vi om direktører og styreledere som ikke rapporterer riktige tall oppover og uten riktige tall kan hverken en blå eller rød helseminister sette inn riktig tiltak . Dette er og føre storting og regjering bak lyset og ikke minst brukerne og pårørende. Hvor har du tallene på at ventelistene har gådt ned fra kan du eller noen dokumentere dette år for år .

 • Tove Karoline Knutsen 25.06.2016 20.48.45

  Det har ingen mening å si at venteLISTENE har gått ned. Det er venteTIDEN som betyr noe - og ut fra statistikken kan man argumentere med at den langsiktige trenden ser ut til at ventetiden har gått ned fra 2010 og fram til idag. Men det er forskjell på å notere seg en trend og det regjeringen nå gjør: står på stolen og roper at de nå har snudd opp ned på alt - og at alle piler peker oppover, takket være de blåblå. Og at alt var pyton tidligere.....DET er useriøst, det.....

 • Håkon 25.06.2016 20.02.56

  Foran siste stortingsvalg hadde Ranveig Frøiland AP et innlegg i BA der hun skryte av ventelistene som nå i seinere tid viser seg og være tvilsome at Høie lot henne forsette etter et slik utspill kan en bare lure på.

 • Tove Karoline Knutsen 25.06.2016 01.10.17

  Jeg må si, lege Roar, at det du her kommer med er udokumenterte, ugreie påstander. Det du melder er kun egnet til å tåkelegge den situasjonen som nå er satt i scene via et råkjør av helseministeren, statsministeren og finansministeren. Det er dessverre ikke et vakkert syn.....

 • Lege Roar 24.06.2016 23.13.37

  Historieløst! Helseforetakene har aldri fungert på en ærlig måte. Alle helseministre har skrytt på seg juletall.

 • Tove Karoline Knutsen 24.06.2016 20.06.24

  Ærlig talt, Arne Refsum! Dette er vel den mest søkte innvendingen jeg har sett noen gang. Det er selvsagt slik at sykehusene løpende og under enhver regjering får stadig nye oppgaver. Da blir det viktig at sykehusene finansieres godt, at man har tilgang på gode IKT-verktøy og at pasientbehandlingen organiseres fornuftig. Jeg vet ikke hvor orientert du er, men den rødgrønne regjeringen fikk en "startpakke" i 2005 bestående av enorme underskudd i helseforetakene og et "tak" på antall behandlinger i sykehusene. Det tok fire-fem år å få balanse i økonomien. Men det finnes selvsagt ingen trylleformel i helsepolitikken, uansett regjering. Så hvorfor driver helseministeren og later som om? Og hvorfor tviholder man på at trylleordet er "privatisering" - når erfaringen viser det motsatte?

 • Arne Refsum 24.06.2016 18.12.50

  Alle politikere lyver med statistikk. Bjarne Håkon Hanssen og Ap fremstilte det å flytte sykehusenes kassakreditter fra private banker til Norges Bank som en vekst på 7 mrd kr. , og han fortalte at sykehusbudsjettene var doblet uten å fortelle at sykehusene var pålagt en rekke nye oppgaver ( som selvfølgelig kostet mye penger å utføre). Her er noe med å kaste stein i glasshus!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!