Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
ØKT KUNNSKAP: De fleste som får nevroborreliose blir friske etter behandling, men noen får langvarige plager som tretthet og konsentrasjonsvansker. Ny norsk studie ser nærmere på diagnostikk og behandling. Foto: Colourbox

Flått-forskning til 25 millioner

Norske forskere skal undersøke effekten av langvarig antibiotikabehandling ved nevroborreliose. Pasientene skal også MR-testes for å sjekke om flåttbittet har endret hjernen.

Publisert: 2016-05-30 — 14.54
Denne artikkelen er over fem år gammel.

BorrSci er Norge største forskningsprosjekt på nevroborreliose, som ledes fra Sørlandet Sykehus. Men prosjektet er tverregionalt – og støttes med totalt 25 millioner kroner fra de ulike helseregionene.

Gjennom fem arbeidspakker har prosjektet som mål å øke kunnskap om langtidsplager etter borreliose, samt bedre diagnostikk og behandling av sykdommen. Hvert år får cirka 300 personer i Norge diagnoser nevroborreliose, som er en borrelia-infeksjon i nervesystemet.

To eller seks uker
– Vi skal forske på om korttids antibiotikabehandling over to uker er like effektivt som langtidsbehandling i seks uker for å forhindre plager og funksjonstap ved seks måneders oppfølging, sier prosjektleder Harald Reiso ved Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer.

125 pasienter skal få Doxycyclin-tabletter i to uker, slik norske retningslinjer i dag tilsier – mens en like stor andel skal få tablettene i seks uker. Dette spørsmålet er forsøkt undersøkt i tidligere studier, men problemet er at studiene har vært mangelfulle, ifølge Reiso.

Feildiagnostisering og overbehandling
Denne studien baserer seg på sikker diagnostikk, det vil si at sykdommen blir påvist gjennom undersøke av blod og spinalvæske.  

I dag er det problem med både feildiagnostisering og overbehandling av nevroborreliose, ifølge Reiso.

– Vi vil få avklart om det har noe for seg å gi langvarig antibiotikabehandling, noe vi ikke tror, sier Reiso. Videre advarer han mot resistens som følge av feilbruk av antibiotika.

Bruk av Doxycyclin kan gjøre at pasienten føler seg bedre fordi den har anti-inflammatorisk effekt.

– I enkelte miljøer tas det til inntekt for at det er borreliose som behandles, sier Reiso.

Trenger 250 pasienter
250 pasienter med sikker nevroborreliose skal rekrutteres til prosjektet.

– Hittil er ti pasienter inkludert. Vi håper å rekruttere resten i løpet av to år, sier Reiso.

Pasientene som deltar i denne studien vil også få tilbud om å delta i to andre studier. I en delstudie skal det tas MR av hodet til pasientene for å finne ut om nevroborreliose gir endringer i hjernens mikrostruktur. Man ser da om infeksjonen har ført til arr eller andre skader på hjernen.

– En sjelden gang kan infeksjonen gå inn i vevet og lage hjernebetennelse, som kan forårsake plager etterpå. Den andre delstudien tester eventuelle endringer i pasientenes kognitive funksjon - som hukommelse og konsentrasjon - ved nevropsykologiske tester, sier Reiso.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • lege nr 100 07.06.2016 13.43.41

  Michael Forbes 07.06.2016 10:49:52: Forskning går oftast utifrån en hypothese. Hypothesen kan vara att antibiotika hjælper eller tværtsom: hypothesen kan vara att antibiotika inte hjælper. Vad ær det så fel med det?

 • Michael Forbes 07.06.2016 10.49.52

  Det elementære premiss for god forskning er objektivitet. Når Harald Reiso sier at "Vi vil ha avklart om behandlingen med antibiotika har noe for seg, NOE VI IKKE TROR." Kan det være mer subjektivt enn dette? Kan det være mer useriøst? Får man 25 millioner for å leke forsker når man allerede har gjort seg opp en mening på forhånd. En forsker har ikke lov til å synse. Da vet vi hva dette dreier seg om. En agenda for å eradikere mulighetene vi som borrelia syke i Norge for å leve et friskt, normalisert liv. Slik "forskning" hører ingensteds hjemme. Forresten, hvordan kan min tenåring få antibiotika i måneder for uren hud -kviser- mens jeg må leve i en tilværelse av ikke-eksistens og sykdom. Jorda, jeg ville kvalifisert da jeg har testet positiv for nevroborreliose i blod og spinalvæske, men å inngå i en eventuell pseudoforskning dr svaret er gitt....nei, det er uinteressant. Fy skam, Reiso.

 • Vidar Gustad 06.06.2016 16.24.18

  Hvis Lyme foreningen ønsker at mitt engasjement skal komme saken tilgode kan jeg kontaktes og all informasjon vi i SASH deler kan komme kampen til gode. Ballen ligger ikke hos meg, men hos både LYME foreningen og hos ME foreningen. Jeg har tilbudt meg å hjelpe til med å spre denne informasjonen. Jeg har problemer med å se at det å legge frem enorme beviser for de handlingene som ligger bak forfalskningene og å presentere mekanismer gjennom å peke på mekanismer som er helt avgjørende er å skape splittelse. Tvert om- denne informasjonen bør gjøre kampen mer samlende på sikt... Når kunnskapen blir mer kjent.. Der kunne foreningene skapt friksjon gjennom å innse at mye av kampen har blitt ført med manglende kunnskap om svgjørende mekanismer. Vi må ta selvkritikk for å komme videre. Bevisene vi deler er så tydlige at det må til for at foreningene blir et godt talerør for pasientene. Vi tar ballen om det er et ønske om å dele våre beviser!

 • Hanne 05.06.2016 11.40.13

  Det som er problemet er diagnostiseringen. Sykdommen er lite systemreaktiv,dvs CRP ligger ofte innenfor normalområdet. Borreliose er ikke kun Nevroborreliose, men kan også kun opptre i hud, ledd og annet kollagent vev. Selv ved positiv IGM og IGG i Elisa finnes det leger som hevder at IGM kan være uspesifikk, og at IGGkan stamme fra tidligere Borreliose smitte. I tillegg hevder de at IGM og IGM kan stå i årevis selvom man er frisk.Da blir det vanskelig. Diagnostikken må bli bedre og fortolkningen må bli mer samkjørt.

 • Hanne 04.06.2016 18.05.38

  Jeg synes så absolutt at ditt engasjement skulle komme Lyme foreningen tilgode. Vi borreliasyke trenger ikke mer splittelse i synet på sykdommen,men mer koordinering og forståelse av den viten som allerede finnes. I tillegg trenger vi å møte all fremtidig forskning med et åpent sinn.

 • Vidar Gustad 02.06.2016 20.06.24

  Hanne; Jeg bruker ikke LYME foreningen nevneverdig for å innhente kunnskap om denne sykdommen. Det virker som om de forsvarer iLADS tankegang. Det er en organisasjon som har oversett sentrale sykdomsmekanismer i åresvis. Det at de sitter å ha konsensusdebatt med mennesker som forsvarer tester som er basert på forfalskede tester gjør ikke at jeg føler det er nevneverdig å hente i den retningen. Alt SASH legger frem er basert på gjennom en massiv samling av publisert vitenskapelig forskning og offentlige journaldokumenter. Foreningen hadde ikke trengt å ta i bruk konspirasjonsteorier for å forklare at LYME testene ikke fungerer og at det egentlig er en antistofftest ( som skal til) og de hadde ikke trengt å drive konspirasjonsteori for å forklare at LYME undertrykket immunforsvaret og gjør det ute av stand til å produsere antistoffer.SASH jobber videre uten å bry seg om LYME foreningen. De svarer jo ikke på mailer fra dem som jobber hardest for å belyse sentrale mekanismer..

 • Hanne 02.06.2016 14.09.23

  Vidar Gustad: Norske helsemyndigheter forholder seg utelukkende til "dokumentert" forskning. Det betyr ikke at de nødvendigvis er oppdatert på ny forskning eller at den kommer til anvendelse i helsepolitikken. Norske sykehus forholder seg utelukkende til retningslinjer gitt av helsemyndighetene. De er i de fleste tilfeller heller ikke oppdatert på ny forskning. Den eneste muligheten borreliose syke har til å påvirke helsemyndighetene er å formidle og diskutere ny forskning. dette gjøres best gjennom den norske Lyme foreningen som har en viss dialog med kompetansesentre og helsemyndighetene. Konspirasjonsteorier blir aldri lyttet til, og taushet fra "ekspertisen" er ofte en benyttet strategi for å bevare status quo. I mellomtiden må vi som er borreliose syke søke den hjelp vi kan få enten i Norge eller i utlandet. det er vanskelig å være borreliose syk i Norge i dag. Særlig når man er kronisk syk.

 • Vidar Gustad 01.06.2016 22.21.21

  Rolf Luneng har rett. Borrelia er ingen vanlig bakterie. Det er en bakterie som fører til immunudertrykking. OspA alene forårsake sykdommen. Det er toksisk sjokk fra sopp antigener. Nå kommer det innrømmelser om at dette handler om immunundertrykking fra flere og flere hold. Vi vet nå at Rituximab ser ut til å fungere for mange av pasientene. Det er i allefall studier som indikerer dette. Og det er ganske logisk når dette ser mer og mer ut som ja la oss kalle det for ( B - celle AIDS) .. Når sykdommen varer og varer.Å bruke 25 millioner på denne studien er en hån mot alle som er lidende.. Den fremstår som en obstruksjon. En forsker i USA lo når jeg viste henne denne..Hun kom opp med et forslag. . "Everyone should then get a trial of 2 months of IV antibiotics, and failing that, maybe move on to Rituximab, maybe with anti-virals. That would be my recommendation if I was a doctor.Even if this works in half or less than half, it is still cost effective. " Krev at mekanismene avsløres!

 • rolf luneng 01.06.2016 21.23.21

  Det er minst 3 premisser i utgangspunktet deres som er helt feil: 1. De forutsetter at monoterapi er tilstrekkelig til å behandle borreliose. 2. De forutsetter at 2 uker vanligvis er nok til å fjerne infeksjonen, og at 6 uker i alle fall er mer enn nok hos de som ikke blir friske etter 2 uker. 3. De forutsetter at borreliabakterien er som en hvilken som helst vanlig bakterie, og dermed lett å behandle. Alle disse premissene er gale ifølge nyere internasjonal forskning og derfor blir resultatene dårlige og konklusjonen til slutt helt feil. Dette er alvorlige bias i en slik studie og ødelegger studien helt.

 • rolf luneng 01.06.2016 21.17.21

  Dette er strategi. Når resultatene kommer vil de mest sannsynlig konkludere med ingen forskjell. Ergo et "bevis" på at "langtidsbehandling" ikke funker. Det er samme konklusjon som SBU - rapporten i Sverige ga og som alle andre lignende studier har konkludert med. Problemet er bare at premissene for en slik studie er helt gale.

 • Vidar Gustad 01.06.2016 13.56.51

  Mange leger, som du vet, behandler en person som har lav CPR som et tegn på at personen er sunn, fordi de ikke har HØY CRP som betyr, for dem " autoimmun". Så leger og laberatorier burde vært trent til også å rapportere lave markører for bettenelse. Lav ut fra "normalområdet" Hvis folk ønsker å bli diagnostisert med EBV, er det på en måte en tapt sak. Alle har det. Nok en gang må vi si at vi ikke er i brajsnen for å diagnostisere eller behandle folk. Vi ser bare etter hva sykdommen er, vi er kvalifisert til å forklare vitenskapen om " biomarkører" ( når den er for "høy" eller " automimmunitet) Hvis folk ønsker å bli diagnostisert med EBV, som er liksom en tapt sak. Alle har det. Og leger ikke vet noe som helst om immunsuppresjonsteknikker tegn, mye mindre er det laboratorier tilgjengelige som vil se etter disse markørene. SAHS er ikke ute etter å diagnostisere eller behandle folk. Vi bare viser hva sykdommen er. Vi er kvalifisert til å forklare forskningen av " biomarkøerer"

 • Vidar Gustad 01.06.2016 13.48.43

  LYME DISEASE TESTENE VIRKER IKKE, FORDI DET ER EN ANTISTOFFTEST ( SOM SKAL TIL) OG LYME UNDERTRYKKER IMMUNFORSVARET OG GJØR DET UT AV STAND TIL Å PRODUSERE ANTISTOFF. Testene er forfalsket og dagens tester fanger opp kun et fåtall av de som blir smittet. De som danner nok antistoffer. Denne kriminelle handlingen skjedde ved Dearborn I 1994 og vi ser i dag at haugevis av mennesker blir immunundertrykte og dette skaper en situasjon hvor vaksiner blir et problem. Hvorfor skjedde dette? Jo de ville lage en vaksine. Denne vaksinen inneholdt ospA...Hvordan fremstilte de ospA i vaksinene? They pharmed the DNA from borrelia into E.coli and had E.coli manifactured the ospA for them Denne vaksinen ble trukket fra markedet pga av bivirkninger. Testene ble endret, men innrapporteringen av symptomer viste at vaksinen ikke var " sikker og effektiv" Vi er en gruppering som nå for å få USDOJ til å rettforfølge disse handlingene. Vidar Gustad

 • Vidar Gustad 01.06.2016 13.47.58

  LYME DISEASE TESTENE VIRKER IKKE, FORDI DET ER EN ANTISTOFFTEST ( SOM SKAL TIL) OG LYME UNDERTRYKKER IMMUNFORSVARET OG GJØR DET UT AV STAND TIL Å PRODUSERE ANTISTOFF. Testene er forfalsket og dagens tester fanger opp kun et fåtall av de som blir smittet. De som danner nok antistoffer. Denne kriminelle handlingen skjedde ved Dearborn I 1994 og vi ser i dag at haugevis av mennesker blir immunundertrykte og dette skaper en situasjon hvor vaksiner blir et problem. Hvorfor skjedde dette? Jo de ville lage en vaksine. Denne vaksinen inneholdt ospA...Hvordan fremstilte de ospA i vaksinene? They pharmed the DNA from borrelia into E.coli and had E.coli manifactured the ospA for them Denne vaksinen ble trukket fra markedet pga av bivirkninger. Testene ble endret, men innrapporteringen av symptomer viste at vaksinen ikke var " sikker og effektiv" Vi er en gruppering som nå for å få USDOJ til å rettforfølge disse handlingene. Representerer SASH Vidar Gustad

 • Hanne 31.05.2016 11.32.13

  Jeg undrer over Reiso's forutinntatte holdning til et forskingsprosjekt som ikke er avsluttet. Han uttaler at han ikke tror at langvarig behandling har større effekt enn praktiserende korttidsbehandling. En slik holdning kan påvirke fortolkningen av studie resultater. Borreliose er en komplisert, multisystem sykdom som i utgangspunktet er vanskelig å behandle, spesielt hvis sykdommen har vart mer enn 6 uker. Vi hadde kanskje kommet videre i Norge hvis man hadde tatt inn over seg, at persistent infeksjon forekommer, kanskje i langt større grad enn man har trodd til nå. Forskningen burde konsentrert seg mer om å forske på andre behandlingsmetoder enn antibiotika, samt å forstå spiroketens komplekse natur. Forskning har vist at mutante spiroketer som mangler et spesielt flagellgen ( mangler flageller) er mindre sykdomsfremkallende fordi motilitet er vesentlig for spiroketens formering og overlevelse. Borreliose har en dødelighet på 3 % i Europa. Ingen snakker om det !

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!