Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
IKKE FORKLARINGEN: Helsejurist Anne Kjersti Befring mener at en "politisering" av styringssystemet ikke er forklaringen på det hun kaller alvorlig systemsvikt i helsevesenet. Arkivfoto.

Helsejurist: – Føyer seg inn i en langvarig praksis i helseforetakene

Publisert: 2016-05-27 — 13.52 (Oppdatert: 2016-05-27 — 14.05)
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Det sier tidligere Legeforeningen-jurist, advokat Anne Kjersti Befring.

I et debattinnlegg viser hun til at det har vært mange saker om juks med ventetid og rettigheter.

Hun mener at Dagens Medisins avsløringer om hvordan sykehusene opererer med interne køer som ikke fremkommer i offentlig statistikk, føyer seg inn i en «langvarig praksis i helseforetakene og de som styrer helseforetakene».

I innlegget «Hvem styrer helseforetakene», skriver Befring, som for tiden er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo, følgende:

– Etter å ha fulgt mange helseministre, er det tydelig at de kommuniserer likt om helseforetakene – og at det skjer lite nytt med styringen selv etter skifte av minister eller regjering.

Her kan du lese hele innlegget.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Truls Holthe 01.06.2016 09.27.12

  Svikten i kapasitet skjules og loven følges ikke. Slik har det vært i mer enn ti år. Noen misbruker sin posisjon. I dette systemet spiller det ingen rolle hvordan rettigheter Stortinget vedtar. Helseforetakene tror de står fritt i å bestemme innholdet. Behandlingsfrist vil si at den enkelte har rett på en frist for behandling.

 • Lege 29.05.2016 12.32.12

  Enig med Rasmus W. Det er en skandale i sykehusene og i kommunene. Det tilsløres at pasienter ikke får nødvendig helsehjelp. Mange tilstander har ikke mye objektive funn, f.eks. muskelskjelettlidelser eller psykiatriske lidelser, og da bestemmer helsepersonell som er ansvarlige for å avvise pasientene at pasientene ikke lider så mye som de sier, at de gjør. De kan bare "ta seg sammen", ev. "mestre"- fordi det har helsepersonell lært på kurs. Disse kursene ser ut til å være styrt av myndighetene, og utdanningen blir stadig mer innrettet på å lære opp legestudenter m.fl. at de skal være portvoktere- og intet annet- og sørge for at friske og rike får beholde pengene sine. Helsepersonell er en del av denne skandalen ved sin mangel på solidaritet med pasientene, sin individualisme og sitt karrierejag- så settes pasientenes behov feigt til side- i fryktkulturerer og i redsel for å miste driftstilskudd mm. Vi må ta vår del av skylden- som gruppe. Vi er feige.

 • Rasmus W. 29.05.2016 11.03.30

  Hele systemet må endres, Det er kostbart, konfliktskapende og tilslørende, De snakker om budsjettkontroll. I realiteten har det vært mindre kontroll med pengebruk og behandlingssituasjonen de siste ti årene. Skandale er en riktig beskrivelse.

 • Håkon 28.05.2016 17.09.45

  Det som er så spesielt i dette er hvordan nivå 2.ledere og andre såkalte ressurspersoner på sykehusene innretter seg uten og mukke i direktør og admistrasjons hersketeknikk men slår nedover i systemet om noen derfra ytrer seg negativt Nivå 2 ledere har mye ansvar for jukseventelistene i og med at dei godtar jukset fra sine overordnede og forlanga at underordnede skal være med på det.

 • Lege 28.05.2016 00.10.44

  Det er et skakkjørt helsevesen preget av avhumanisering som helsepersonell tillatt i årevis - ved bare å innrette seg.

 • Cand. ventelister 27.05.2016 23.11.09

  Denne praksisen gjør også at det er vanskelig å få en poliklinisk time som oppfølgning etter en ø-hjelpsinnleggelse. Hvis man ber om å få pasienten inn til poliklinisk kontroll f.eks. 2 måneder etter innleggelsen, blir timen ofte skjøvet på i lang tid eller utgår helt. Så lenge pasientens inngangsbillett til sykehuset var "ø-hjelp", genererer de nemlig ikke fristbrudd ved senere konsultasjoner for samme tilstand. Dermed prioriteres pasienter som henvises fra fastlegene, siden disse får en frist og genererer fristbrudd om de ikke tas inn tidsnok. Dette selv om det ikke er usannsynlig at pasienten som har vært innlagt som ø-hjelp er sykere enn den som henvises utenfra, og kanskje trenger timen mer.

 • Doc 27.05.2016 22.59.42

  Helseminsteren er vel ansvarlig for helsetjenesten i kommunene også- indirekte- ved å delegere ansvaret til kommunene. Stortingspolitikerne er ansvarlige for samhandlingsreformen som har medført dårligere tilgang på helsetjenester i kommunene for mennesker med langvarige tilstander og ulike former for funksjonssvikt; de får enten ikke tilgang, for lite tilgang og/eller dårligere kvalitet enn før reformen.

 • Knut R. 27.05.2016 21.47.24

  En vesentlig forskjell er at helseministeren eier sykehusene. Hvordan disp. helseministre over sykehusene? Det skjer lite.

 • Doc 27.05.2016 20.44.13

  Felles for kommuner og foretak er juksing med tall - i betydningen av at behov for helsehjelp skjules- enten via interne ventelister i foretak eller via fysioterapeuter som nekter pasientkategorier å stå på venteliste. Man bør merke seg at det er lavstatuspasientene som ikke får tilgang noe sted, jf. professor Albums status undersøkelse. Felles er også at helsepersonell gjør dette jukset med tall mulig- om det er i kommuner eller foretak.

 • Hans Holm 27.05.2016 19.31.18

  Stor forskjell på foretak og kommuner. I kommunene kommer mesteparten av ressursene frem til pasientene der det er refusjon. Alvorlig situasjon i helseforetakene som må endres. Pussig hvor lite som gjøres.

 • Doc 27.05.2016 14.53.02

  Det er det samme som foregår i kommunene: Helsepersonell bryter loven og nekter pasienter å stå på ventelisten til fysio- og manuellterapi hvis de f.eks. er arbeidsuføre. Det er ikke lønnsomt på kort sikt å behandle disse. Her er helsepersonell med på å gjøre det mulig for politikerne og ledelsen å bryte loven. Vi bør ta selvkritikk. Vi vet at fysioterapeutene og manuellterapeutene går politikerenes ærend og bryter loven. Pasientene våre får ikke tilgang til kompetent behandling eller behandling i det hele tatt- og forblir uføre med en uverdig stor lidelse. Fysioterapeutene feilfører journaler for å kamuflere behandlingsbehov. Gjør leger det samme? Går politikernes og byråkatenes, dvs. den rike, friske befolkningens ærend? De som har flaks i livet og unngår kronisk sykdom. Vi må gå i oss selv- og ikke bidra til å gjøre lovbrudd mulig.

 • Lege 27.05.2016 14.21.53

  Helseministrene sier det de får lov til av embetsverket og informasjonsrådgiverne der. Dermed blir det nokså vanskelig å høre forskjell på de ulike helseministre, f. eks Støre og Høie.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!