Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Din forskning kan være statsministerens hjertesak

Forskere har en unik mulighet til å påvirke nyhetsbildet i en mediehverdag hvor journalister og aviser er presset på tid.

Publisert: 2016-03-18 — 13.12 (Oppdatert: 2016-03-18 — 13.14)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

Charlotte Björk Ingul, lege, forsker og nasjonal forskningskoordinator i Unikard
Anders Revdal, journalist og prosjektstøtte i Unikard

I SIN KRONIKK i Dagens Medisin (2/2016) skriver kommunikasjonssjef Geir Boye Lindhjem ved Ahus følgende: «Et formidlingsprosjekt kan gi det lille ekstra puffet som venner forskerne til å være i medienes søkelys».

Unikard, som er en nasjonal satsing på forskning innen hjerte- og karsykdom, har i flere år dyttet frem norske hjerte- og karforskere. Dette har skjedd gjennom mediekurs og videopptak hvor forskerne får formidle egen forskning innenfor trygge rammer. Resultatet er en daglig oppdatert nasjonal hjerte- og karforskningsblogg som leses av mange tusen mennesker hver måned.

DIN MULIGHET. Å formidle ny, forskningsbasert kunnskap, er ikke bare viktig for å spre informasjon i en befolkning, men omfanget av formidlingen gir ubevisste føringer for hva som anses som viktig i samfunnet – også blant politikere og andre som støtter forskningen med penger. Dermed kan det å nå ut til de rette mottakerne med folkelig, men saklig informasjon om akkurat dine forskningsresultater, ha betydning for fremtidig finansiering av forskning innenfor samme felt.

I Unikard så vi med en viss uro på at omtalen av hjerte- og karsykdom i massemediene var i ferd med å bli akterutseilt av artikler om kreft – til tross for at hjerte- og karsykdom fortsatt er den sykdomskategorien som tar flest liv i Norge og bidrar til omtrent like mange tapte gode leveår som kreft.

Forskere har en unik mulighet til å påvirke nyhetsbildet i en mediehverdag hvor journalister og aviser er presset på tid og avhengige av gode tips, og siden sommeren 2014 har Unikards arbeid sørget for at mer enn 100 saker som er basert på norsk forskning innen hjerte- og karsykdom, er publisert i riksdekkende og regionale nyhetsmedier.

HJERTEBLOGG. Vårt fokus har vært det som Boye Lindhjem skriver i sin kronikk; at «forskningsformidling er gøy, interessant og viktig».

Vår første løsning var å tilby gratis medie- og kommunikasjonskurs for hjerte- og karforskere i hele landet, ledet av erfarne kursholdere med lang bakgrunn fra journalistikk og kommunikasjonsarbeid. Alle kursene startet med en grundig innføring i effektiv forskningsformidling – og endte med at deltakerne ble veiledet og filmet mens de presenterte nye resultater fra egen forskning. Senere ble videoene publisert på Unikards hjemmeside og markerte begynnelsen på Hjertebloggen, som siden oppstarten har vokst til den ledende formidlingskanalen for ny norsk forskning innen hjerte- og karsykdom.

DET LILLE EKSTRA. Samtidig så vi en klar tendens: For hvert kurs vi arrangerte, stilte forskerne med mindre skepsis og økt interesse for å vise frem egne funn foran kamera. I takt med at vårt formidlingsprosjekt ble bedre kjent, minket fordommene mot populærvitenskapelig formidling blant mange hjerte- og karforskere i Norge.

I dag er kursene historie, erstattet av at Unikard og videokameraet vårt oppsøker formidlingshungrige hjerteforskere i deres egen arbeidshverdag på sykehus, universiteter og nasjonale og internasjonale kongresser. Målet er fortsatt å gi forskerne trening og motivasjon til å fortelle sine egne historier til et større publikum. Eller for å låne ordene til Boye Lindhjem – å «gi det lille ekstra puffet som venner forskerne til å være i medienes søkelys».

TRYGG ARENA. Der vi tidligere ble møtt med motstand og vrangvilje, hører vi nå bare unntaksvis nei når vi tar frem kameraet og spør om et intervju. Unikard har etablert en trygg arena for formidling av forskning – og samtidig skapt en møteplass for forskere, helsepersonell, politikere og journalister på jakt etter spennende nyheter om de mest utbredte folkesykdommene i Norge.

Formidling av kunnskap er nedfelt i formålsparagrafen i universitets- og høyskoleloven og likestilt med oppgavene om å tilby utdanning og forskning på et høyt internasjonalt nivå. Ved å inspirere og oppfordre til formidling, bidrar Unikard til at dette blir en mer naturlig del av forskerens hverdag. Forskerne trenger bare å kontakte Unikard, så tar vi jobben med å lage en artikkel som er lett å formidle til massemediene.

Unikard jobber ut ifra prinsippet om at ingen studie er for liten eller ubetydelig til å fortjene omtale. Alt kan ikke havne på Dagsrevyen eller forsiden til VG, men det finnes alltid en pasientorganisasjon, et nisjeblad, et forskningsmagasin – eller kanskje bare lesere av en hjerteblogg – som setter pris på å oppdateres med siste nytt innen norsk hjerteforskning. Da er det et stort pluss med et hjerte- og karforskningsmiljø med voksende formidlingstrang.

Interessekonflikt/disclaimer:
Unikard er en nasjonal forskningssatsning innen hjerte- og karsykdom i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG), lokalisert ved NTNU. Initiativet til Unikard kom i 2004, etter en evaluering av klinisk forskning i regi av Norges Forskningsråd.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!