Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
KRITISK:– I stedet for å drive kampanje burde de heller opptre i tråd med en hundreår gammel tradisjon i norsk arbeidsliv, nemlig at partene snakker sammen, sier Spekter-leder Anne-Kari Bratten. Foto: Erik M. Sundt

Bratten: – Ylf har i beste fall misforstått

– Denne dommen fører ikke til endring for gravide, sier Spekter-leder Anne-Kari Bratten.

Publisert: 2016-01-27 — 14.05 (Oppdatert: 2016-01-27 — 14.10)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

– Denne kampanjen er veldig vanskelig å forstå, sier Anne-Kari Bratten, leder av arbeidsgiverforeningen Spekter.

Hun viser til Twitteropprøret etter at Legeforeningen tapte en sak i arbeidsretten om gravide legers rett til vaktfritak.

– Det er i beste fall en misforståelse hvis Yngre legers forening mener at gravide leger i siste trimester ikke skal få tilrettelagt arbeid dersom kvinnen i samråd med lege mener det er behov for tilrettelegging. Enhver gravid lege, særlig i siste trimester, skal selvsagt slippe å utføre arbeidsoppgaver som ikke er forenlig med den tilstanden hun er i, understreker Bratten.

Jeg synes det er spesielt at Spekter blir tillagt skyld i økning i spontanaborter og premature barn
Anne-Kari Bratten, Spekter

– Ingen endring
Ifølge Bratten fører ikke denne dommen til noen endring for gravide. Hun viser til at både legers og andre arbeidstakeres rett til tilrettelagt arbeid under svangerskapet er godt ivaretatt i lov- og avtaleverk.  

– Denne dommen fører ikke til noen endring i rettstilstanden. Det er ikke sendt ut noe fra Spekter om at man nå skal piske de gravide tilbake på jobb. Gravide som trenger det skal fortsatt få tilrettelagt arbeidet, understreker Bratten.

– Leger har ikke noen særstilling enn andre yrkesgrupper på sykehus. Hvis arbeidet blir for belastende skal legen ta det opp med sjefen sin, og så vil det bli tilrettelagt. Men det er ikke noe automatikk i at man fritas fra vakt, og noen ønsker også å fortsette i vakt, sier hun.

– Ylf skremmer gravide
Hun er svært kritisk til Yngre legers forening fremgangsmåte i denne saken.

– Bildene på Twitter vitner om at de har misforstått dommen. Jeg synes ikke man skal skremme folk fra å bli gravide ved å legge ut slike bilder på Twitter. Det er bedre å veilede medlemmene om rettighetene de har, sier Bratten.

– En av legene har invitert deg med på vakt. Hva svarer du til det?

– Jeg er veldig godt kjent med hvordan det er på vakter i norske sykehus. Hvis man med dette skal gjøre et poeng av at høygravide leger løper i gangene, må de gravide heller gå til sjefene å be om tilrettelegging. Hvis de mot formodning møter på en sjef som ikke vil tilrettelegge, så kan de personlig ringe til meg og så skal jeg ordne opp i det, lover Spekter-sjefen.

– Unorsk måte å opptre på
Hun mener legene har valgt en «underlig» måte å kommunisere på i denne saken.

– I stedet for å drive kampanje burde de heller opptre i tråd med en hundreår gammel tradisjon i norsk arbeidsliv, nemlig at partene snakker sammen. Legeforeningen tapte en sak de selv har anlagt. Hvis de mener at det byr på problemer burde de ta kontakt med meg for å se hva vi kan gjøre i fellesskap. Jeg har ikke fått henvendelser fra Ylf. Jeg har foreslått at vi i fellesskap bør gå ut med informasjon for å oppklare denne misforståelsen, men det har ikke Legeforeningen ønsket, sier Bratten.

Hun mener Twitter ikke er en egnet kommunikasjonskanal mellom partene i slike saker.

– Jeg synes det er spesielt at Spekter blir tillagt skyld i økning i spontanaborter og økning i premature barn, og jeg kommer ikke til å svare på Twitter.

Relaterte saker
– Viser den ulike oppfatningen om virkeligheten i norske sykehus
– Gravide leger har ikke rett til vaktfritak

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Gravid LIS psykiatri, på vakt i dag 31.01.2016 15.22.30

  For meg er saken ikke om tilrettelegging, men om å tape tid i spesialisering. Arbeid uten å gå vakt blir ikke godkjent tjeneste som betyr at jeg taper både tid og penger. Og dette har jo blitt endret siden jeg har blitt gravid. Fra artikkelen får jeg inntrykk at Anne-Kari Bratten ikke forstår denne delen.

 • Gravid Lis kirurgi 29.01.2016 07.31.01

  Jeg ser at vi fortsatt har de samme rettigheter på papiret, men hvorfor ta et system som for det meste har vært forutsigbart og velfungerende og endre det til at alle nå må ha individuell vurdering. Merarbeid og økt bekymring for arbeidstaker som nå selv må avgjøre når strikken er tøyd for langt. Økt fravær for å konsultere fastlege som også får merarbeid og merarbeid for arbeidsgiver som må lage individuell plan for alle. Vaktarbeid på natt etter 3.trimester er ugunstig for lege/foster og pasienter er min mening.

 • Kvinnelig sykehuslege 29.01.2016 00.45.44

  Ja, enig med "Sykehuslege" nedenfor. Det er uforsvarlig også fra et pasientsynspunkt fordi man ikke springer like fort eller komprimerer like godt, når man er høygravid.

 • Sykehuslege 28.01.2016 23.27.30

  Ad fastlege: Twitterkampanjen Anne-Kari er opprørt over handler ikke om å "ikke ville gå vakt". Det handler om at det er uforsvarlig å ha en høygravid lege som del av et vaktteam, ettersom man uansett om man "vil gå vakt" eller ikke, er uegnet til å løpe på en stansalarm eller et akutt keisersnitt. Derfor har det automatiske fritaket, slik det har vært praktisert, fungert veldig bra. At man må søke om dette fritaket er mindre bra, av alle grunner som er listet under. Å tro at det å sykemelde seg øker karmaen på jobben, viser manglende innsikt i forholdene mange LIS-leger arbeider under. Skulle det likevel vise seg at sykemeldingsgraden øker (som den nok vil gjøre- problemet er ikke at sykehusleger er ukjent med hvordan man skaffer seg sykemelding eller svangerskapspenger), er det mindre bekymringsfullt enn det motsatte: At flere høygravide fortsetter i vakt! Om disse vaktene er 9 eller 19 timer er irrelevant. Høygravide kvinner er uegnet til å gå nattevakt som leger, der man skal fungere som én av få (noen ganger 1, andre ganger 2, på de største sykehusene 3-4) i et team som skal være sistelinjen på et sykehus.

 • lege, mann 28.01.2016 21.21.59

  Problemet med dette er, at hvis en spør om lettelse eller fritak så er legen "vanskelig" og kan ofte få problemer i yrkeslivet senere, evt ikke ha noen jobbe etter permisjon. Dette er jo ikke sjelden yngre leger som ofte er LIS eller turnus. Se artikkel om ledelseskultur. Lege, mann snart 50år og tillitsvalgt

 • Gift med lege 28.01.2016 14.46.31

  Når en innarbeidet praksis forsvinner og en må via formelle rettigheter forsvinner mye av den friheten som gravide trenger. Sykehusene er fortsatt altfor ofte steder der arbeidsbelastningen er altfor stor, systemet er patriarkalsk og miljøet er preget av spisse albuer. Når en i tillegg tar med at de færreste har fast stilling når de er gravide, er det godt å se at mannlige yngre leger endelig gjør noe solidarisk med sine kvinnelige kollegaer. Dette er en dom som går i mot det som er mote for tiden, at en skal gjøre alt for å unngå sykemelding. Det blir flere sykemeldinger under graviditet av dette.

 • LIS 28.01.2016 09.10.31

  Tror enda avtalen om at gravide leger ikke trenger å jobbe over 9 timer etter uke 28 gjelder, men rettsaken gikk på om en gravid kvinne etter uke 28 kunne jobbe 9 timer vakt på kveld/natt, og det var her legeforeningen tapte. Så slik som jeg forstår det har gravide leger fremdeles krav på fritak for vakter over 9 timer, som de fleste vakter jo er ( vanligvis 19 timer ). Egentlig burde vel gravide leger blitt fratatt fra vakt fra uke 1, da 19 timers vakter umulig kan være noe gunstig for fosteret. .

 • lege 27.01.2016 23.51.21

  Da blir det avventende sykmelding for alle gravide sykehusleger. Så er det i orden. Problem solved

 • Fastlege 27.01.2016 22.21.28

  Kjære gravide sykehusleger. Når dere ikke klarer å gå vakt i svangerskapet må dere nå dra til fastlegen. Der kan fastlegen lage en avventende sykmelding der det står at sykmelding kan unngås dersom arbeidsgiver tilrettelegger for dere. Dersom det ikke kan tilrettelegges blir dere enten sykmeldt - eller hvis det er grunnlag for det blir det svangerskapspenger helt eller delvis. Det viktigste er å vise til arbeidsgiver at det er dennes ansvar å tilrettelegge for dere.

 • Lege 27.01.2016 20.37.30

  Hvis det ikke innebærer endring for gravide leger, hvorfor gikk Spekter da til rettsak?

 • Dr. C. H. Ynisch 27.01.2016 17.50.12

  YLF har med denne kampanjen brutt med en tiår tradisjon i norsk helsearbeidsliv. Nemlig at Spekter ringer til helseministeren og får det slik som de vil, og så lusker Legeforeningen bort med halen mellom bena.

 • Anne 27.01.2016 17.36.23

  Spekter tvang legeforeningen inn i arbeidsretten på grunn av en lege som ble nektet fritak fra vakt. Resultatet var at legen ble sykemeldt.

 • Dr.Simsalabim 27.01.2016 16.35.34

  "Leger har ikke noe særstilling enn andre yrkesgrupper på norske sykehus" sier hun... Nevn en annen yrkesgruppe på norske sykehus som går 24 timer sammenhengende vakt.

 • nils håvard dahl 27.01.2016 15.25.52

  Hvordan tilrettelegger man for vakthavende når det kun er en lege på vakt? Må en ikke utføre de oppgaver som tilligger vakthavende enten en er gravid eller ikke? Eller kan vi be befolkningen om å ikke få hjertestans eller andre hastesaker på de dager det er høygravide på vakt?

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!