Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
I ARBEIDSRETTEN: Gravide legers rett til vaktfritak har vært gjenstand for gjennomgang i Arbeidsretten. Foto: Colourbox

– Gravide leger har ikke rett til vaktfritak

Legeforeningen fikk ikke medhold.

Publisert: 2015-12-17 — 11.50 (Oppdatert: 2015-12-17 — 11.56)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

Legeforeningen fikk ikke medhold av Arbeidsretten i saken som handler om gravide leger i siste trimester av svangerskapet har rett til vaktfritak etter overenskomst A2 § 3.6.4 mellom Legeforeningen og Spekter.  

– For å beskytte gravide
– Resultatet strider etter vår vurdering mot tariffavtalens formål, sier Legeforeningens advokat Synne Bjørvik Staalen, ifølge Legeforeningen.

 Formålet med bestemmelsen har vært å beskytte gravide i siste trimester fra vaktarbeid. Med Arbeidsrettens dom vil man dessverre kunne risikere unødvendige sykmeldinger av gravide, sier Staalen,

Spekter anfører at tilretteleggingsbestemmelsen i overenskomst del A1 § 1.4 kan brukes ved behov for vaktfritak når som helst i svangerskapet, fordi vaktarbeid vil kunne være risikofylt ved graviditet. Dette har også Arbeidsretten lagt til grunn i domspremissene, ifølge Legeforeningen.

– Det må i slike tilfeller avklares mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker hvorvidt det er behov for en legeerklæring som dokumenterer behovet for vaktfritak, uttaler Staaalen.

Unngå unødvendige sykmeldinger
– Men resultatet vil i de fleste tilfeller måtte bli tilsvarende slik det har vært praktisert – nemlig at legen tas ut av vaktplanen og beholder full lønn. En slik løsning vil i så fall bidra til å unngå unødvendige sykmeldinger av gravide, påpeker hun.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Bedriftslege 04.01.2016 13.01.56

  Kjære kolleger, fortvil ikke. Dere får fortsatt fritak fra vakt når det er nødvendig, det går bare ikke automatikk I det. Kontakt bedriftshelsetjenesten, jordmor eller fastlegen og be om en vurdering mtp svangerskapspenger. Det er godt dokumentert at nattarbeid kan være skadelig for svangerskapet, og arbeidsgiver skal således tilrettelegge dette ut av tjenesteplanen. I hht A1 §1.4 skal dere beholde full lønn på tross av dette. Dere må kanskje gå en ekstra runde, uten at det går automatikk i det, men det skal det nå heller ikke gjøre for forhold som bygger på en individuell vurdering. Dersom arbeidsgiver på noe vis forskjellsbehandler en gravid kvinne på grunn av dette vil de bli lynsjet av Spekter og Legeforeningen I fellesskap.

 • LIS 23.12.2015 10.20.33

  Da er det bare for kvinnelige LIS å vente med barn til en får fast jobb. Sykemeldinger, graviditet og svangerskapspermisjon er ikke noe arbeidsgivere med arbeidstakere i vikariater ser positivt på.

 • Thomas K Kilvær 19.12.2015 14.56.02

  Arbeidsgivers plikter er rel. Godt beskrevet i vedlagte lenke. Har man fast jobb vil jeg foreslå å be om en fullstendig risikovurdering av nåværende arbeidssituasjon med påfølgende tilrettelegging. Problemene oppstår når arbeidstaker ikke vil/tørr dette pga. Fryktkultur og manglende fast stilling. Det er da interessant å se at arbeidsgiver på eget initiativ plikter å igangsette kartlegging av arbeidssituasjonen til den enkelte gravide. http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=78939 Forøvrig er det dårlig praksis å sette yrkesgrupper opp mot hverandre - de som gjør dette burde skamme seg. Mange kvinner blir mer slitne eller får andre plager iløpet av graviditeten. Hensyn til disse skal selvsagt taes uavhengig av yrkesgruppe. Noen får få eller ingen plager og bør selv få vurdere hva de klarer/ikke klarer.

 • Dr.Simsalabim 19.12.2015 01.08.26

  Dette er ganske enkelt: arbeidsgiver vil heller at man går sykemeldt de siste 3 mnd. enn at man får fritak fra vakt. Dette fordi arb.giver da kun betaler de første ukene man er borte før Nav tar over. Om man derimot skulle la den samme personen få fritak fra vakt må man betale vakant til andre som skal dekke vaktene. Ved sykemelding i 3 mnd kan man få inn en vikar som går inn i den gravides arbeidsturnus uten at man da trenger å betale vakant for å dekke de samme vaktene ( samtidig som lønna til den gravide dekkes av Nav) Alt dette er et resultat av at sykehusene drives av økonomer som kun klarer å se ting i kroner. Jeg er mann selv, men blir svært provosert av dette "vedtaket". Våre kvinnelige kolleger er allerede noen av de mest hardtarbeidende kvinnene i det norske samfunn. Oppfordrer alle kvinner som er gravide å KREVE å få fri fra vakt 3. trimester. Takk for meg

 • FAstlege 18.12.2015 22.30.15

  Jaja... dette er bare begynnelsen. Skal bli interessant å se hvor mange som som gidder å gå legevakt til slutt. Underbetalt drittarbeid påtvunget alle som mottar driftstilskudd. Man skulle laget en aksjon hvor alle meldte seg ut av fastlegeordningen samtidig for å få tilbake forhandlingsgrunnlaget. Per nå er det bare en sekk med arbeid og ansvar som blir tredd nedover hue på en for møkkalønn.

 • Sykepleier 18.12.2015 20.08.40

  Jeg hadde skikkelig sympati med legene da jeg lese denne saken, etter å ha lest kommentarfeltet har sympatien bleknet... Til info får ingen sykepleiere fri fra nattevakter dag 1 i graviditeten. Mange jobber turnus frem til permisjon, en del kun dagvakter som tilrettelegging eller som valg under delvis sykemelding. Sykepleiere har ikke flere og bedre rettigheter i forbindelse med graviditet, den eneste fordelen er at flere har faste stillinger så de ikke trenger å være redd for å bli vekkprioritert i neste ansettelsesrunde når de krever tilrettelegging eller leverer sykmelding. Vedr arbeidsoppgaver på nattevakt så er det to ulike yrker, med dertil ulike oppgaver. Klart det er travelt å være alene som lege på nattevakt, med mange pasienter, akutte hendelser og mye ansvar. Men det er heller ingen lek å være sykepleier som med stor mage og knirkete bekken skal leieendre, forflytte, stelle og støtte mange tunge pasienter ila en natt. Hvordan dere mener nedrakking av en annen yrkesgruppe skal fremme egen sak er for meg en gåte, det må vel være bedre å begrunne det ut fra kvinnehelse, likestilling og arbeidsrett.

 • LIS 18.12.2015 14.45.31

  Hehe kvinnelig medisinstudent, sykepleierene har mindre oppgaver enn leger på vakt, og det vil du oppdage. Ikke det at sykepleiere ikke gjør nok, det gjør de, men leger har ofte uansvarlig mye arbeid, og det er ofte ikke bra når det gjelder liv og død. Jeg har heldigvis fast stilling og en arbeidsgiver som hører på ansatte og sikkert vil gi meg vaktfri fra uke 28, men dette gjelder ikke alle. Vet om flere som ikke har fått forlenget vikariater når arbeidsgiver har funnet ut at de er gravide.

 • Legemedbarn 18.12.2015 14.44.34

  Ang. sammenligning med sykepleiere blir de tatt ut av nattevakt fra dag 1 av graviditet, altså i starten av 1trimester. Det begrunner de med at det er da risiko for spontanabort er størst. Det er neppe nedfelt i noen avtale, men slik har det vært på de avdelingene jeg har jobbet. Dette har vært uten sykemelding, men legeerklæring på at de har vært gravide. Tror du skal lete lenge for å finne gravide sykepleiere i full stilling frem til uke 37, så den sammenlignen er dårlig. Det er tøft å gå døgnvakter og nattevakter når du er høygravid, men du er ikke syk. Det er jo nettopp det, kvinnelig medisinstudent, graviditet er som du sier ikke en sykdom, og sykemelding burde derfor ikke være nødvendig! Jeg ser på vaktfritak (på nattestid, jeg har hatt alle dagvakter!) som tilrettelegging. Jeg har jo i 3.trimester ikke hatt noe avspasering eller andre goder. Sykemeldes man fra vakt har man derimot krav på fri dagen etter vakt og avspasering (som jo er pga at vaktbelastning gir så mange timer..) Synes derfor du er ganske unyansert her!

 • Øyvind Lie 18.12.2015 14.25.49

  Dette er nitrist. La dere ikke lure til å tro at dette er åpner muligheten for individuell vurdering. Den muligheten har man hatt hele tiden. Vaktfritak i siste trimester har aldri vært obligat, men en tariffestet anledning som byr seg ved behov for å sørge for at kvinnene kan utøve kontstruktivt legearbeid selv når dagene blir tunge. Dersom kvinnelig medisinstudent eller LIS eller hvem det skulle være føler seg i form til det, og ønsker det, kan hun gjerne gå vakt til uke 37. I individuell tilrettelegging kan det nå ligge betydelig økonomisk tap i å gå vaktfri, og flere veier leder til sykemelding. Det er heller ingenting i et slikt system som belaster kollegiet mindre enn dagens. Jeg finner det unaturlig i denne ordvendingen å sammenligne oss med yrkesgrupper som ikke har tariffestet unntak fra arbeidsmiljøloven som tillater lengre og mer belastende arbeidsperioder. Denne ordningen har frem til nå gjort vernebestemmelsene i noen grad spiselig.

 • Kvinnelig medisinstudent 18.12.2015 12.42.03

  Til lis-lege: Å si at jeg ikke vet hva jeg går til oppfatter jeg som hersketeknikk. Jeg har jobbet med lisens som lis-vikar og vært alene på vakt. Jeg har også jobbet som pleiemedhjelper, og sett hvor travelt sykepleiere har det på mange avdelinger. Beklager, men synes du syter når du sier at sykepleierne er bedre bemannet enn oss. De er ikke det ift arbeidsoppgaver. Jeg sier heller ikke at jeg eller andre skal gå vakt for enhver pris, men at det må vurderes individuelt. Det er forskjeller både på formen til den enkelte gravide og hvor belastende det er å gå vakt på ulike avdelinger.

 • LIS 17.12.2015 22.27.44

  For ikke å nevne mye mer ansvar enn sykepleierne og at leger ofte er veldig underbemannet, kan være en lege ( og en turnuslege ) på vakt for 70 pasienter på natt, og sikkert ti ganger så mange sykepleiere. Ikke optimalt når en er høygravid.

 • LIS 17.12.2015 22.15.14

  Skal sykemelde meg tidligere i neste svangerskap, holdt ut til uke 28 nå, men hvis de mener vi skal gå helt til uke 37 så er det helt latterlig. Lykke til med nattevakter kvinnelig medisinstudent, du aner tydeligvis ikke hva du går til. Springe rundt fra akutt syk pasient til hjertestans med stor gravid mage er festlig. Vil påstå at det ofte er enda mer krevende for leger på vakt enn sykepleiere, noen ganger har jeg ikke tid til å spise en skive engang, og vi har mye lengre vakter på 16 timer.

 • Kvinnelig medisinstudent 17.12.2015 17.20.15

  Jeg er kvinne, i siste studieår, og tenker å få barn de neste årene. Og, vet dere hva? Jeg synes dette er helt riktig! Dobbelmoralismen råder når vi skal fortelle sykepleiere og andre som går turnus at graviditet ikke er en sykdom. Dette bør vurderes individuelt, slik spekter mener. Holder helsa, så skal man gå vakt. Veldig kipt for kollegaene som får høyere vaktbelastninc om friske gravide skal få fritak...

 • Tina Sparchholz 17.12.2015 16.29.47

  Skam! Kvinner i legeyrke har altså ikke samme rettighetene som mange andre yrkesgrupper har? Ambulansesjåfører blir automatisk tatt ut av sin jobb! Norge i 1700 talet. Velkommen til å brenne hekser på bålet....

 • Gravid lege 17.12.2015 13.37.57

  Dette er jo helt forkastelig. Gravide leger er ofte unge med korte vikariater og en gruppe som strekker seg langt for å få forlenget vikariater. De ber oftere for lite om tilpassing enn for mye. Ved denne dommen blir det enda vanskeligere for denne gruppen. Trist!

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!