Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blant de som  ble eksponert for sitronlukt brukte 46,9 prosent håndgeleen.

Blant de som ble eksponert for sitronlukt brukte 46,9 prosent håndgeleen. Foto: Colourbox

Sitronlukt og stirrende øyne ga bedre håndhygiene

Et bilde av en mann med stirrende øyne økte bruken av håndvask med 33 prosent. God håndhygiene er det viktigste tiltaket for å unngå infeksjoner på sykehus.

Annons:

I en studie publisert i Health Psychology, viser forskere at man ved å eksponere personer for bilder og lukt kan påvirke atferden deres.

Dårlig håndhygiene kan føre til sykdom og også død for sårbare pasienter på sykehus, skriver artikkelforfatterne.

Hånddispenser
Professor Ivo Vlaev ved Warvick Business School er en av forfatterne. Han påpeker i en pressemelding at god håndhygiene er essensielt ved sykehus for å unngå infeksjoner. Likevel ser man at få vasker hendene sine.

Forskerne undersøkte derfor hvordan de med psykologiske virkemidler kunne bedre håndhygienen.

404 helsearbeidere og besøkende ble observert for å se om de brukte hånddispenseren med desinfiserende alkohol før de gikk inn på pasientens rom.

Stirrende blikk
I kontrollgruppen var det bare 18 av 120 besøkende som vasket hendene, 15 prosent.

Så hengte forskerne opp et bilde av en mann med intenst stirrende øyne over hånddispenseren.

Da var det 33 prosent av en gruppe på 124 personer som vasket hendene.

Sitron mest effektivt
160 personer ble eksponert for sitronlukt. I denne gruppen brukte hele 46,9 prosent håndgeleen før de gikk inn i rommet.

Generelt var menn dårligere til å vaske hendene enn kvinner i alle gruppene.

Professor Ivo Vlaev ved Warwick Business School sier i en pressemelding at det er viktig å gjøre mer forskning på dette feltet. Slik kan man finne gode metoder for å bedre håndvasken og dermed unngå infeksjoner.

Kjønnsforskjeller
Da bør man også se nærmere på kjønnsforskjellene, om helsearbeidere påvirkes av andre ting enn besøkende og om virkningen blir sterkere eller svakere når man blir eksponert mange ganger, ifølge Vlaev.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
Jeg godkjenner publisering av artikkelkommentaren og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Trakk anken: Likestillingsombudets vedtak blir stående

OUS diskriminerte ansatt etter fødselspermisjon4

RAPPORT OM UNDERERNÆRING HOS ELDRE

– Det blir ikke gjort noe som monner2

Behandling i legevakt etter rusforgiftning

– Behov for bedre oppfølgingsrutiner

RETNINGSLINJER FOR IMMUNTERAPI

Reagerer på uklare råd om ny immunterapi

Strategi 2030 for Helse Midt-Norge

Svarer RHF-direktøren i video2

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!