Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Skal ha truet klinikkdirektør – trakk seg fra jobben

En avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn har ifølge Aftenposten trukket seg fra stillingen og som leder av Undersøkelsesenheten etter at hun skal ha kommet med truende uttalelser til en klinikkdirektør.

Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn bekrefter over Aftenposten at Gro Vik Knutsen har trukket seg som leder i Undersøkelsesenheten og som avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn.

Det skjer etter uttalelser hun kom med til klinikkdirektør ved Oslo universitetssykehus, Olav Røise. 

Aftenposten skriver at ifølge et brev fra Røise til direktør Jan Fredrik Andresen, ble Røise oppringt av Knutsen 23. juni i år, rett etter at Røise i Aftenposten hadde gått hardt ut mot konklusjonen i den foreløpige rapporten i den såkalte Daniel-saken.

Saken gjaldt en knapt tre år gammel gutt, innlagt på Molde sjukehus, som døde etter komplikasjoner i forbindelse med operasjon for blødning etter en mandeloperasjon.  

I en foreløpig rapport, konkluderte Statens helsetilsyn med at det ble gitt forsvarlig helsehjelp.

Knudsen skal ifølge Røise ha sagt at det kunne «ramme ham» hvis han gikk ut offentlig med kritikk og at det ville gå utover leger på Molde sjukehus.

Helsetilsynet beklager
Til Aftenposten sier Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn at han har tatt kontakt med Røise og beklaget på vegne av etaten.

I sammendraget av den foreløpige rapporten fra Statens helsetilsyn heter det: «Statens helsetilsyn konkluderer med at pasienten fikk forsvarlig helsehjelp ved Molde sjukehus.Videre at dokumentasjonsplikten er oppfylt, men at foretakets oppfølging av hendelsen ikke har vært i tråd med kravene til kontinuerlig forbedring. Det er ikke funnet forhold som tilsier at helsepersonell har handlet uforsvarlig.»

Informasjonsdirektør Nina Vedholm i Statens helsetilsyn sier til Aftenposten at det er for tidlig å si om Knutsens avgang vil få noe å si for konklusjonene i den endelige rapporten i saken.

Kommentarer

 • Test Fredrik 10.09.2015 07.55.07

  TEstar, radera

 • Test Fredrik 10.09.2015 07.53.30

  Test, radera

 • Helseansatt 04.09.2015 17.16.15

  Det er to ganske ulike posisjoner i helseforvaltningen knyttet til hvordan tilsynet skal innrettes. Den ene er (som Røise forsåvidt også etterlyser) en åpen og lærende tilnærming hvor man ikke er ute etter å halshugge enkeltpersoner, men å gjøre systemene bedre slik at enkeltpersonene settes i stand til å gjøre færre feil. Den motsatte posisjonen er den vi (etter denne saken!) er i ferd med å innta, en form for inkvisisjon som skal finne den skyldige. Utrykningsgruppa er et resultat av dette tankesettet. Trolig har Røise vært i sin rett med kritikk av tilsynet i saken, og trolig har Knutsen i like stor grad hatt rett i sitt tilsvar, at hans kritikk vil ramme ham. Ikke fordi hun på noen måte har hatt en agenda om personlig vendetta mot Røise, men fordi Røise ved en så tydelig kritikk mot metodikken la veien åpen for den inkvisitoriske linja som helsetilsynet nå er i full fart inn i, helt omvendt av Røises ønsker. Således en sørgelig sak for alle, for Knutsen som ble så fundamentalt misforstått, for Røise som ikke så sammenhengene, og for pasientene i helsevesenet som nå står foran et tilsyn som er i ferd med å innrette seg slik at åpenheten blir borte og læringen opphører

 • Næmmen 04.09.2015 11.59.18

  Næmmen, skjer sånt i Norge, da?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!