Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

KONSULTASJONER: Ny doktorgrad har sett på konsultasjoner på legevakt og på forskjeller knyttet til avstand og organisering. Bildet er tatt ved inngangen til Oslo kommunale legevakt.

KONSULTASJONER: Ny doktorgrad har sett på konsultasjoner på legevakt og på forskjeller knyttet til avstand og organisering. Bildet er tatt ved inngangen til Oslo kommunale legevakt. Foto: Per Corneliussen

Flere besøk på énkommune-legevakter

Norske data viser at uavhengig av avstand, er antallet konsultasjoner ved flerkommunale legevakter opptil 53 prosent lavere enn for énkommune-legevakter.

Det viser doktorarbeidet til lege og forsker Guttorm Raknes ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm), Uni Research Helse. Han disputerte ved Universitetet i Bergen 2. september.

– Uavhengig av avstand, kommer et lavere antall personer til konsultasjon hos legevaktlegen ved interkommunale legevakter i eller nær sykehus, enn i én-kommunelegevakter som ikke har en slik plassering, uttaler Raknes på hjemmesiden til Uni Research Helse.

I og utenfor sykehus
Ved en avstand på 21 kilometer, hadde flerkommunale (interkommunale) legevakter i eller nær sykehus 185 konsultasjoner per tusen innbyggere per år.

Til sammenligning var det tilsvarende antallet konsultasjoner 283 for en enkeltstående legevakt utenfor sykehus. Det gir en forskjell i forbruk er på 53 prosent.

Tallene er basert på data fra 315 kommuner i 2011, melder Uni Research Helse.

I sykehusmiljø
Raknes påpeker at han ikke kan si noe sikkert om hvorfor det er en sammenheng mellom disse aspektene ved legevaktorganiseringen og hyppigheten av legevaktkontakt.

– En mulig forklaring kan være at pasientene vurderes og prioriteres mer profesjonelt i et sykehusmiljø – at flere i gruppen legevaktbesøkende som ikke trenger øyeblikkelig hjelp, blir bedt om å kontakte fastlegen dagen etter i stedet, sier Raknes.

Reisetid
Doktorgradsarbeidet viser også at økende reisevei til legevakt, bidrar til færre legevaktkonsultasjoner. For hver kilometer ekstra vei til legevaktlokalet, reduseres legekonsultasjonsraten med mellom én og to prosent.

Kommentarer

 • Legevaktslege 04.09.2015 19.35.46

  "– En mulig forklaring kan være at pasientene vurderes og prioriteres mer profesjonelt i et sykehusmiljø" - hva mener han egentlig her? Den største forskjellen her er vel at på interkommunale legevakter er det sykepleiere som tar telefonen og avgjør om pasientene skal komme. På små legevakter er ikke kommunen forpliktet til å stille med hjelpepersonell - og da er det ofte legevaktslegen selv som må ta stilling til om pasientene skal komme til konsultasjon? Er det diskutert i doktorgraden?

 • helen 04.09.2015 15.40.13

  I tillegg vil byene kunne tilby avlastning for legevakter - som psyk-team eller avtaler om å komme rett på en avdeling for pas med kroniske sykdommer, slik ambulansen også kjører rett på sykehus.

 • Oddmund Suhrke 04.09.2015 14.33.36

  Når man har jobbet i énkommune legevakt noen år, er dette ikke spesielt overraskende. Man forholder seg til egne pasienter, og vil nødig avvise selv om det kan vente. Og man henviser i så fall til seg selv dagen etterpå. Er det da overbehandling i énkommunevaktene? Man behandler det man har kapasitet til. Mens de store interkommunale vaktene behandler noe færre, men forsatt et stort antall som kunne ventet til neste dag. Det er likevel neppe tvil om at énkommunevaktene er på vei ut. Men utkantkommuner må da kompensere ved å ha langåpent eller en form for bakvakt i nødstilfeller.

 • helen 04.09.2015 14.29.22

  Farlig m årsakvirkningstenkning her! Fremmedgjøring er like sannsynlig. Høyere terskel inn på LV for folk og for ambulansen som omgår legevakta. En-kommunelegevakter som Oslo og Bergen er profesjonelle nok, I isolerte småkommuner med alene legevakt er populasjonen eldre og har ofte lavere sosioøkon. status - dvs trenger mer helsehjelp. Pasientene må dessuten oftere innom før evt sykehus.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!