Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

– Norge ligger langt bak

I England og Nederland får personer med kols tettere oppfølging enn i Norge.Tilbudet til kolspasienter er nesten fraværende i norske kommuner, mener kolsekspert.   

Publisert: 2015-06-05 — 12.30 (Oppdatert: 2015-06-08 — 07.10)
ETTERLYSER BEDRE TILBUD: 400.000 nordmenn antas å ha kols, men svært få får god nok behandling i kommunene, mener Olav Kåre Refvem, lungespesialist og leder i Nasjonalt kolsråd. Foto: Eirik Harstad

Helse – og omsorgsdepartementet anslår at 400.000 nordmenn er rammet av kols. 

For ett år siden etterspurte Nasjonalt Kolsråd og leder Olav Kåre Refvem en handlingsplan for kols, men departementet avviste at det var nødvendig med en egen plan for kols. 

Ifølge primærhelsemeldingen, som ble lagt frem i begynnelsen av mai, har Norge flere innleggelser på grunn av kols enn andre OECD-land. I meldingen står det at ”det tilsier at innleggelser for kols kunne vært unngått ved bedre kommunale helse – og omsorgstjenester”.

Refvem mener det nå er på tide at tilbudet til kolspasienter blir bedre. 

– Fraværende tilbud
– I kommunene er tilbudet til kolspasienter nesten helt fraværende. Man har ikke klart åbygge opp nok kompetanse. Rehabiliteringen som foregår i kommunene er gjerne tradisjonell og går på muskler og ledd. Personer med kols trenger en bred oppfølging, der både lege, fysioterapeuter og sykepleiere deltar. De kan også trenge hjelp fra ergoterapeuter,  sosionomer og psykologer for å takle hverdagen, sier Refvem. 

En studie ved Høgskolen i Bergen, som Dagens Medisin nylig omtalte, viser at lungerehabilitering gjør kols-pasientene mer fysisk aktive. Dette igjen bremser sykdomsutviklingen. Men det er bare et fåtall av personer med kols som får dette tilbudet. 

– I kommunene er tilbudet til kolspasienter nesten helt fraværende.
Olav Kåre Refvem

– Ofte er det bare de aller sykeste som får lungerehabilitering, og dette er kanskje de pasientene som har minst utbytte av en slik rehabilitering fordi de allerede har alvorlig kols, sier Olav Kåre Refvem, lungespesialist og leder i Nasjonalt Kolsråd og Forum for lungerehabilitering

 – Tilfeldig tilbud
I dag er det ingen fastlagt modell for hva kommunene skal tilby pasienter med kols. Refvem mener tilbudet derfor blir veldig tilfeldig, og det blir opptil den enkelte kommune å bestemme hva de skal gjøre. Han ber om en helhetlig plan. I enkelte andre land har helsemyndigheter fått til nettopp det. 

– Norge ligger langt bak når det gjelder tilbud til personer med kols. I England tilbyr primærhelsetjenesten lungerehabilitering og i Nederland er det et godt utbygd tilbud i spesialisthelsetjenesten. Disse tilbudene når en større andel av pasientene enn tilbudene i Norge, sier Refvem. 

– Færre sykehusinnleggelser
En tidligere studie ved Ullevål sykehus, ledet av Schaanning i 2000, viste at lungerehabilitering bidrar til å redusere antall sykehusinnleggelser drastisk. Pasienter reduserte antall sykehusinnleggelser med femti prosent om man sammenlignet året før og etter lungerehabilitering.  En undersøkelse fra Glittreklinikken av Lars Morland fra 2000 støtter dette. 

– Pasientene vil kunne leve flere år, jobbe mer og få færre sykehusinnleggelser hvis man får et bedre rehabiliteringstilbud, sier Refvem. 

Mer koordinert og flerfaglig
Helse – og omsorgsdepartementet viser til at i primærhelsemeldingen som nettopp er lagt frem er det foreslått en rekke tiltak for mer koordinerte tjenester og flerfaglige team. 

– For kols-pasienter gir dette bedre mulighet for oppfølging i tråd med nasjonale faglige retningslinjer, og for mer systematisk pasientopplæring. En slik organisering vil også føre til større bredde i tilbudet, sier statssekretær Lisbeth Normann. 

Vil bistå kommunene
Departementet ønsker også å bistå kommunene i deres arbeid med rehabilitering for ulike pasientgrupper. 

– Helsedirektoratet vil i løpet av året komme med en veileder for rehabiliteringsfeltet. I tillegg vil regjeringen legge frem en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. Pasienter med kroniske sykdommer som kols vil være en viktig målgruppe for denne planen, sier Normann. 

Relaterte saker
- Retningslinjer for KOLS-behandling til liten nytte

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!