Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Det er nok nå, Landmark

Biomedisinsk forskning har kommet så langt at folk flest vet at man ikke blir frisk fra verken ME eller andre fysiske sykdommer ved å endre tankemønstre.

Publisert: 2015-05-15 — 13.30 (Oppdatert: 2015-06-08 — 07.08)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Nina E. Steinkopf, ME-pasient

JEG VISER TIL Live Landmarks kronikk i Dagens Medisin og VG på den internasjonale ME-dagen, 12. mai. I kronikken forteller du tåredryppende historier som du har blitt fortalt om barn som har blitt friske av ME når foreldrene klarte «å snu blikket fra barnas symptomer til egen frykt og fortvilelse. Du appellerer til de stakkars syke barna og insinuerer at det er foreldrenes skyld at barna er syke, at når foreldrene har feil fokus, hindrer de barna i å bli friske.

En slik mistenkeliggjøring avler flere spørsmål. Mener du at barnas sykdom sitter i foreldrenes hoder? Hvorfor tror du ikke at foreldrene ønsker barna sine friske? Tror du ikke foreldrene gjør alt som står i deres makt for å prøve å hjelpe barna sine?

SKYLDFØLELSE. Å ikke ønske barna sine friske, er symptom på en alvorlig psykiatrisk diagnose. Hvilket medisinskfaglig grunnlag har du for å spre sånne mistanker?

Med dette utspillet forsøker du å påføre foreldrene, denne gangen mødre, en enorm skyldfølelse. Som om de ikke har nok å stri med.

Og når du formidler disse mistankene dine til helsevesenet, får det følger for familier som allerede sliter med alvorlig sykdom.

Du er god med ord Live, det skal du ha. Du vet nøyaktig hva du holder på med, og du vet nøyaktig hvordan du skal ordlegge deg for å omgå både helselovgivning og markedsføringsloven.

FORSKNINGEN. Jeg må minne deg på at du ikke har helsefaglig utdanning og dermed har lite grunnlag for å uttale deg som hva som gjør folk friske fra sykdom. Videre er det åpenlyst at du tjener penger på å «godsnakke» om treningsmetoden som er ditt levebrød.

Du har gjentatte ganger blitt bedt om å vise til forskning som bekrefter at metoden din virker. Du har gjentatte ganger blitt bedt om å svare for alle dem som har blitt verre etter å har tatt kurset du selger. Og, pasientene har gjentatte ganger bedt deg om å la dem være i fred.

OFFERROLLEN. Resultatet er det samme hver gang: Du svarer med å innta offerrollen og hevder deg mobbet. Du fremstår som den barmhjertige samaritan som blir tråkket på av illsinte pasienter som ikke forstår sitt eget beste. Du peker på reaksjonene i kommentarfelt og legger frem disse som bevis for at pasientene skremmer fagfolk bort fra feltet. Du påstår til og med at du har blitt truet på livet.

Likevel fortsetter du. Og gang på gang blir både Dagens Medisin og VG nyttige idioter.

Med dette debattinnlegget har både du, Dagens Medisin og VG nådd et absolutt bunn-nivå hva gjelder bidrag til medisinskfaglig diskusjon.

STORMEN. Du visste hva som ville komme, Landmark: Stormen fra «ME-talibanerne» lot ikke vente på seg. Kommentarfeltet flommer over av protester på ditt utspill og pasienthistorier som er veldig annerledes enn dem du visstnok har blitt fortalt. Pasienter forteller at de ble sykere av kurset ditt og de kjenner ikke igjen beskrivelsen av ME-foreningen.

Biomedisinsk forskning har kommet så langt nå at folk flest vet at det ikke går an å bli friske fra verken ME eller andre fysiske sykdommer ved å endre tankemønstre. Anerkjente forskere i hele verden strømmer til fagfeltet og pasientene selv bidrar med forskningsmidler.

Det er nok nå, Live Landmark: Nå må du la ME-pasientene være i fred.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Thor Vollset 22.05.2015 20.10.00

  Det er ikke noe galt med Live Landmark. Det er mange som har gode erfaringer med Lightening Process. Hun beskylder ingen for noe. Hun fremfører med overbevisning at LP har hjulpet mange og vil hjelpe mange i fremtiden.

 • R.B. 19.05.2015 20.00.00

  Takk for et veldig godt innlegg!At ikke Helsemyndighetene for lengst har avslørt LL's businesskonsept og troverdighet er skandaløst.Hennes villedende markedsføring må bli forbudt også i Norge!

 • Monica Sætre 18.05.2015 00.14.00

  Godt skrevet

 • Helle Rasmussen 17.05.2015 07.17.00

  Internasjonal grunnbok om ME (Carruthers og medarbeidere):Myalgisk encefalomyelitt - voksne, barn og ungdom. Internasjonal konsensusgrunnbok for helsepersonell i klinisk praksis http://me-foreningen.com/meforeningen/innhold/div/2013/05/Carruthers-m.fl_.-Internasjonal-konsensusgrunnbok-om-CFSME-for-helsepersonell-2012-Norsk-versjon.pdf I 2011 ble de nye internasjonale konsensuskriteriene av Carruthers og medarbeidere publisert. Nå er grunnboken oversatt til norsk. Internasjonale eksperter på ME (leger og annet helsepersonell) fra 12 land står sammen om arbeidet. De har gjort en stor jobb med å beskrive ME, foreslått hvilken utredning som bør gjøres, gitt råd om hvordan man kan håndtere sykdommen samt laget et forslag til hva slags informasjon man kan gi til undervisningspersonell. De nye internasjonale kriteriene (IKK) og en omfattende litteraturliste er inkludert.

 • Pårørende og forh.v helsearb. 15.05.2015 22.25.00

  Nina E. Steinkopf sammenfatter her veldig tydelig hvordan Landmark bruker media for å fremme sine interesser. Hun har helt rett i at dette er til stor skade for pasientene. Landmark må gi seg nå. Hun har sagt sitt, det er intet nytt å hente i hennes skriverier om ME. Vi vet hva hun mener for lengst.

 • ME syk 15.05.2015 20.00.00

  Ja, det er nok nå, la oss være i fred.

 • Liv Serine Helgesen 15.05.2015 16.46.00

  Har aldri gått på LP - kurs hos Live Landmark, men har selv arrangert kurs i kognitive teknikker, som etter min erfaring kan være farlige fortregningsteknikker. Overgrep blir altfor smertefullt å forholde seg til, med slike tenk-positivt-teknikker lyver man for seg selv både når det gjelder overgrep, smitte kjønnssykdommer og ME-symptomer/plager. Cappelen ga ut min bok "Du er hva du tenker" - det var ikke måte på hvor rik og frisk man kunne bli! Desperat trodde jeg på det. Historiene er sanne. Så gikk luften ut av ballongen.... Jeg blir i dag uvel, kvalm, svimmel og utmattet ved bruk av teknikkene jeg selv skrev om - og underviste i. Les evnt dokumentaren 'Innsyn i domsprosesser - seksuelt overgrep' . Om leger, NAV, advokater og domstoler. Takk til Ullevåls infeksjonsmedisinsk avdeling!!!! Vh tidligere fysioterapeut.

 • Mette 15.05.2015 16.43.00

  Flott innlegg!Jeg tror LL sine skriverier kan være ulovlige utfra Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdomhttps://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-12-11-1501§ 2.Krav til markedsføringen[...] Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring ikke benytte påstander om at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser eller på andre måter utforme markedsføringen slik at den gir dette inntrykk.[...]§ 3.Former for markedsføring[...] Forskriften gjelder annonsering og markedsføring av enhver art og i ethvert medium.[...]Merknader til § 3[...] Begrepet «markedsføring» forstås etter loven i en utvidet betydning. Også det som isolert sett også kan betraktes som opplysnings- eller informasjonsvirksomhet kan ut fra en helhetsvurdering fremstå som markedsføring i henhold til loven.[...]

 • Cathrine Westerby 15.05.2015 16.20.00

  Takk! Veldig godt innlegg!

 • Helle Rasmussen 15.05.2015 16.08.00

  "Lightning Process forbys å komme med udokumenterbare påstander" En bloggpost på mariametode den 23. august, 2012 her: http://mariasmetode.no/2012/08/lightning-process-forbys-a-komme-med-udokumenterbare-pastander/ Her er et uddrag: "Lightning Process (LP), som av helsepersonell, media og LP-coacher er blitt framstilt som kur for en rekke sykdommer, er nå dømt av det engelske forbrukerrådet. Parker og «LP-coacher» må slette påstander om at LP virker for bestemte sykdommer. Langtidssyke er ikke mer naive enn andre folk-det er bare det at de har mistet så mye av livet de veldig gjerne vil ha tilbake. De kjøper seg enda fattigere på kurs, tilskudd og tvilsomme behandlingsmetoder som lover dem «frisk». Det er derfor viktig å sørge for at kvakksalvere og rovfiskere i fortvilelsens hav, blir avslørt som nettopp det. Hva dommen sier Phil Parker er hypnotisør, osteopat og «psykoterapeut» og «metodens» grunnlegger og oppfinner. Dommen i ASA, det engelske forbrukerrådet, slår fast at Phil Parker ikke har vitenskapelig dokumentasjon for at LP virker på noe som helst og at de derved ikke lenger har lov til å knytte sin metode opp mot sykdomsnavn. Parker kommer med villedende informasjon, som kan få pasienter til å tro at ca 80% blir friske etter å ha deltatt på et 3-dagers LP-kurs."

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!