Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

- Retningslinjer for KOLS-behandling til liten nytte

Retningslinjene for hvordan man skal behandle akutte forverringer hos KOLS-pasienter er til liten hjelp for allmennlegene, sier forsker Johanna Laue.

Publisert: 2015-03-04 — 06.00

Laue har nylig publisert en studie der hun ser på hvordan allmennlegene bør behandle pasienter med akutt forverring av KOLS. Forskerne har vurdert 19 ulike retningslinjer.

Det er vanlig å behandle forverringene med prednisolon eller antibiotika.

- De fleste anbefalte å gi prednisolon til alle pasienter, mens andre anbefalte å gi det dersom pasienten var "betydelig mer tung i pusten enn vanlig". Vi hadde håpet å finne noe håndfast som allmennlegene kunne forholde seg til, men det gjorde vi ikke, sier Laue, som er stipendiat ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Universitetet i Tromsø.

Mer luftveissymptomer
For antibiotikabehandling var kriteriene litt mer spesifikke. De fleste anbefalte behandling ved økning i luftveissymptomer. Noen spesifiserte at endret farge på oppspytt var et viktig kriterium.

- Symptomer som tungpustethet eller hoste trenger ikke nødvendigvis komme av en KOLS-forverring, kommenterer Laue.

De norske retningslinjene var de eneste som anbefalte å ta en CRP.

- Dette er veldig nyttig, og det er litt underlig at ikke flere land anbefaler det, sier Laue.

Trenger bedre kriterier
Laue påpeker at det er utfordrende for allmennlegene å behandle forverringer av KOLS-pasienter.

- De har lite å holde seg til, og trenger bedre verktøy og objektive kriterier. Vi vet fra annen forskning at fastlegene synes dette er vanskelig, sier hun.

Det gjøres lite forskning på behandling av KOLS-forverringer i førstelinjetjenesten, og dette mener hun er årsaken til at retningslinjene er så uklare.

Forskning på sykehuset
- Det meste av forskningen gjøres på pasienter som er innlagt på sykehus. De er mye dårligere enn de som behandles av fastlegen, og vil i større grad ha nytte av prednisolon eller antibiotika, sier hun.

Få av retningslinjene kunne underbygge kriteriene sine direkte med studier, og det var sjelden at allmennleger hadde deltatt i arbeidet med retningslinjene.

Overbehandling
Laue mener de ulne behandlingskriteriene kan føre til overbehandling eller uadekvat behandling med prednisolon og antibiotika.

- Prednisolon kan blant annet forverre diabetes, hvis det tas for ofte. Derfor bør legene tenke seg om før de forskriver det. Antibiotika bør heller ikke forskrives ukritisk, på grunn av risikoen for resistens, sier hun.

Klinisk undersøkelse
Det er også veldig viktig at legene undersøker KOLS-pasientene klinisk, og ikke bare skriver ut medisiner, sier hun.

- Symptomer på hjertesykdom kan ligne på de symptomene en KOLS-pasient med forverring har. Derfor må man undersøke pasienten, sier hun.

- Liberal bruk
Kari Sollien, leder for Allmennlegeforeningen, sier det ofte er slik at retningslinjer er basert på kunnskap hentet i spesialisthelsetjenesten, og at det er behov for mer forskning i klinisk allmennlegepraksis.

- Jeg oppfatter ikke Helsedirektoratets veileder som spesielt vanskelig å forstå på dette området, men den anbefaler en ganske liberal bruk av antibiotika og prednisolon. Både antibiotika og prednisolon har bivirkninger, og det er viktig med forskning som sikrer riktig bruk også i allmennpraksis, sier Sollien.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Prudence 26.04.2016 07.26.30

  That inhgsit would have saved us a lot of effort early on.

Nyheter fra startsiden

Full åpenhet om verdioverføringer

DM Arena Digital - Helseøkonomi

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!