Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Budsjettbekymring på OUS

Både ansatte-organisasjonene og sykehusdirektøren ved landets største sykehus er bekymret for budsjettforslaget for neste år

Publisert: 2014-12-12 — 14.26 (Oppdatert: 2015-05-09 — 08.37)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Legeforeningen, Norsk sykepleierforbund og Fagforbundet er svært bekymret for forslaget til neste års budsjett ved Oslo universitetssykehus, og i er i tvil om det lar seg gjennomføre.

Overskudd på 175 millioner
Driften skal effektiviseres med rundt 3 prosent, og sykehuset budsjetterer med et positvt øknomisk resultat på 175 millioner kroner.

Budsjettet skal behandles i styremøte neste uke.

Organisasjonene mener imidlertid at forslaget mangler konkrete tiltak for å nå målet, ifølge drøftingsprotokollen til budsjettforslaget.

– Sykehuset er i en vanskelig situasjon med en kombinasjon av økonomiske utfordringer, for lav kapasitet innen en rekke områder og behov for store investeringer. Dette må også ses i sammenheng med svekket produktivitet etter innføring av dagens organisasjonsmodell, skriver de.

–  Har liten tro
De tre organisasjonene, som også får tilslutning fra en rekke andre organisasjoner, som blant andre Fagforbundet, Norsk psykologforening og Norges Farmaceutiske forening, viser til at sykehusets klinikker gjennom flere år «samvittighetsfullt har arbeidet med å løse disse utfordringene ved bruk av liknende tiltak som foreslås i budsjettfremlegget»:

– Ansattes organisasjoner har dessverre liten tro på at dette arbeidet har bedre forutsetninger for å lykkes i 2015, skriver de.

De mener det må gjøres strukturelle endringer i organiseringen av sykehuset for å nå målet om en mer effektiv drift, og at tillitsvalgte i stor nok grad ikke har blitt involvert i budsjettarbeidet.

– Krevende
Oslo universitetssykehus har i år ikke greid å redusere kostnadene som forutsatt i 2014-budsjettet.

Administrerende direktør Bjørn Erikstein skriver i sin vurdering av budsjettforslaget at den underliggende driften er mellom 50 og 100 millioner kroner svakere enn forventet.

– Gjennomføring av driften i 2015 med om lag samme økonomiske resultatmål som forutsatt i økonomisk langtidsplan er derfor mer krevende enn tidligere lagt til grunn. Det er derfor betydelig resultatrisiko for 2015-budsjettet knyttet til å nå et overskudd med 175 millioner kroner i 2015, skriver Erikstein i sin vurdering.


Får leie langsiktig

De tre ansatte-organisasjonene ser positivt på at investeringsplanen for medisinsk-teknisk utstyr og IKT-planene opprettholdes og videreføres.

I statsbudsjettet for 2015 åpnet regjeringen opp for at sykehusene kan inngå langsiktige leieavtaler for medisinsk-teknisk utstyr, og dette mener OUS-direktør Bjørn Erikstein isolert sett vil bedre muligheten for å gjennomføre de nødvendige investeringene, skriver han.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!