Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
TILSYN: Bare ett av de undersøkte apotekene i 2013 slapp fra tilsynet uten avvik. Bildet har ikke noe med tilsynet å gjøre. Foto: Arkivbilde

Fant syv kritiske avvik ved apotek

På 40 tilsyn fant Statens legemiddelverk hele 212 avvik. Blant kritiske avvik var drift uten godkjent apoteker og «stort internt svinn av narkotika».

Publisert: 2014-12-11 — 10.40

Hvert år gjennomfører Statens legemiddelverk tilsyn med et utvalg apotek. Målet er å påse at apotekene er trygge å bruke for publikum, samt at å hindre ulovlig markedsføring, tilvirkning og salg.

I fjor ble 40 apotek undersøkt, hvor de aller fleste tilsynene var varslet på forhånd. Bare to apotek fikk uanmeldt besøk på bakgrunn av bekymringsmeldinger.

Bare ett apotek uten avvik
Inspektørene fant avvik ved alle tilsynene bortsett fra ved ett apotek. Det er stor spredning i alvorlighetsgraden i avvikene, men syv av de 212 avvikene er definert som kritiske. Dette er avvik som innebærer «betydelig risiko for pasientens sikkerhet» eller forhold som gir grunnlag for å vurdere å stenge apoteket.

– Fire av de kritiske avvikene dreier seg om krav til rutiner ved aseptisk produksjon, altså produksjon av sterile legemidler. Her stilles det en rekke krav til kvalifisering av medarbeidere og fysiske betingelser i lokalet, opplyser legemiddelinspektør Mona Elisabeth Kinn, som fører tilsyn med apotek.

Ansatt manipulerte varetransaksjoner
Andre kritiske avvik gjaldt reseptekspedisjon uten gyldig resept, ulovlig utkontraktering av anbud til grossist og stort internt svinn av narkotika som ansatt stod bak. Apotekene er pålagt å føre kontroll med narkotika, men det holder ikke å telle lagerbeholdningen, påpeker SLV.

 «Apoteket hadde ingen andre rutiner utover kontrolltelling for å avdekke internt svinn av narkotika. Imidlertid avdekket Legemiddelverket at apoteket hadde et svært stort internt svinn av narkotika. En ansatt hadde manipulert varetransaksjoner i FarmaPro slik at kontrolltelling av lagerbeholdning tilsynelatende var i orden», skriver SLV i rapporten.

Ikke ilagt sanksjoner
Legemiddelverket har flere sanksjonsmuligheter når de avdekker regelbrudd. Hvis avvik ikke blir rettet opp, kan det gis tvangsmulkt, advarsel, tilbakekalling av driftskonsesjon eller i verste fall stenge apotek og politianmelde forholdet.

I fjor var det ett apotek som fikk varsel om advarsel på grunn av mangel på godkjent ledelse ved apoteket, men det ble ikke nødvendig å ilegge advarselen fordi avviket ble fulgt opp umiddelbart.

Håper bransjen kan lære
I rapporten
lister SLV opp en rekke eksempler på avvik under tilsyn. Dette er alt fra manglende temperaturkontroll ved oppbevaring av legemidler, manglende diskresjon fordi selvvalgsreoler står for nært ekspedisjonspunkter, og manglende sikring av A/B-preparater.

– Det har vært et ønske fra bransjen om en samlet rapport fra våre tilsyn. Apotekene kan se hva utfordringene er, og lære av det, sier Kinn.

Antall avvik skiller seg ikke vesentlig fra tidligere år, og Kinn mener ikke rapporten gir grunnlag for bekymring over apotekbransjen.

– Tilsynsrapportene fokuserer på det som er galt, og ikke på det som er bra. I hovedsak er vårt inntrykk at apotekene holder en høy faglig standard, sier hun.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!