Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
I SPRØYTEFORM: Nye medisiner som prøves ut for å senke LDL-kolesterolet, må injiseres. Foto: Colourbox

Ny medisin senker LDL-kolesterolet

En ny type medisiner som senker LDL-kolesterolet, viser god effekt som tilleggsbehandling til blant andre statiner.

Publisert: 2014-09-05 — 08.17

Åtte av ti pasienter som fikk det nye legemiddelet med virkestoff alirocumab, nådde forhåndsdefinert mål for LDL-kolesterol, mot bare 9 prosent av dem som fikk placebo.

Etter ett år var det 57 prosent reduksjon av LDL-kolesterol, mens placebogruppen hadde økt LDL med 9 prosent.

Fikk allerede statiner
Det viser resultatene fra ODYSSEY long term-studien som ble presentert på hjertekongressen i Barcelona nylig.

Studien inkluderer 2341 pasienter med enten familiær hyperkolesterolemi (arvelig høyt kolesterol) eller med høyt kolesterol som ikke lar seg regulere med høydose statiner eller andre kolesterolsenkende medisiner.

Studien er finansiert av Sanofi/Regeneron.

Pasientene fikk statiner og eventult ezetimib i tillegg til enten placebo eller alirocumab.

Tre tilsvarende legemidler
Legemiddelet som er prøvd ut i ODYSSEY-studien, utvikles av Sanofi og Regeneron Pharmaceuticals. To andre legemiddelselskaper, Amgen og Pfizer, har tilsvarende medisiner under utprøving.

Ingen av legemidlene er foreløpig godkjent. Sanofi Norge oppgir at de forventer å sende inn søknad i USA og EU innen utgangen av året

Norske pasienter deltar
Lipidklinikken ved Oslo universitetssykehus har pasienter med i studier på alle de tre legemidlene.

Overlege Arne Svilaas ved Lipidklinikken på Oslo universitetssykehus (OUS) hørte på presentasjonen i Barcelona.

– Dette er et stort tilskudd til behandlingen i dag, og vi har store forventninger, sier Svilaas til Dagens Medisin.

Mangler studie på sykelighet
En post-hoc sikkerhetsanalyse i ODYSSEY long term-studien viste at kardiovaskulære hendelser ble omtrent halvert  i løpet av halvannet år med det nye legemiddelet.

Svilaas sin kollega på Lipidklinikken, overlege Gisle Langslet, kjenner godt til den nye gruppen legemidler og har vært med på studien som ble presentert på hjertekongressen.

– En stor endepunktstudie med kardiovaskulær sykelighet og død som primære endepunkter pågår. Resultatene fra denne vil først komme i 2018. Men post-hoc analysen er interessant, og forskjellen kommer til syne relativt tidlig, så det peker i riktig retning, selv om dette ikke er godt nok dokumentert ennå, sier Langslet til Dagens Medisin.

Må injiseres
Han mener de nye medisinene er lovende og sier at det er få bivirkninger ved alirocumab.

– Men det vil antagelig bli et kostbart legemiddel og må gis som sprøyte. Når det kommer på markedet, tror jeg det blir en tilleggsbehandling for personer som ikke kommer langt nok ned på høydose statin og en alternativ behandling hos de 5-10 prosent med høyt kolesterol som ikke tåler statiner.

Hos dem med familiær hyperkolesterolemi anbefaler retningslinjene et LDL under 2,5 og hvis det i tillegg er koronarsykdom eller type 2-diabetes, anbefales et LDL under 1,8.

– Hos disse pasientene er det vanskelig å få LDL-kolesterolet under 1,8 på de medikamentene vi har tilgjengelig i dag, sier Langslet.

Individuelle variasjoner
Han påpeker at effekten av alirocumab varierer fra pasient til pasient.

– Noen har kanskje bare 10-20 prosent reduksjon av LDL-kolesterolet, mens andre kan ha opptil 60-70 prosent. Men gjennomsnittsreduksjonen ser lovende ut, og legemiddelet har få bivirkninger.

– Er det en fare for at LDL-nivået blir for lavt?

– Amgen har sett på bivirkninger ved LDL-nivå på under 0,65, men har ikke funnet noen påfallende forskjell I bivirkninger sammenlignet med høyere LDL-nivå. Vi har vært bekymret for om et lavt LDL-nivå påvirker fettløselige vitaminer og hormoner. Dette blir monitorert i studiene, og det er ikke kommet signaler foreløpig at dette er tilfelle, svarer Langslet – som legger til:

– Det finnes noen få personer med en genfeil som gjør at de har mer LDL-opptakssteder på cellene enn normalt og dermed får et svært lavt LDL-kolesterol, under 1 mmol/l. Disse personene er friske.

Ukjente bivirkninger
– Hva kan dukke opp av bivirkninger på lengre sikt?

– Foreløpig er det ikke påvist at det blir dannet antistoffer mot antistoffet alirocumab. Men det kan tenkes at antistoffdannelse mot alirocumab over tid kan gi nedsatt effekt eller allergiske reaksjoner. Det vil alltid være ukjente elementer ved nye medikamenter, sier Gisle Langslet.

Legemiddelet er et monoklonalt antistoff som binder seg til et protein i blodet (PCSK9), som igjen bryter ned LDL-reseptorene. Når man nøytraliserer proteinet ved hjelp av antistoffet, en såkalt PCSK9-hemming, lever LDL-reseptorene lengre og bidrar til en reduksjon av LDL-nivået.

Ifølge Langslet ser de nye legemidlene som prøves ut fra Sanofi/Regeneron og Amgen ut til å være ganske likeverdige.

To fase II-studier på Amgens medikament med virkestoffet evolucumab ble lagt frem på den amerikanske kardiologikongressen tidligere i år. Disse viste at LDL-kolesterolet ble redusert med over 50 prosent etter 12 uker.


Interessekonflikter: Arne Svilaas oppgir ingen interessekonflikter. Gisle Langslet har mottatt honorar for deltakelse i Advisory Board for Amgen og Sanofi. OUS er med på studier på de tre nye legemidlene fra Sanofi, Amgen og Pfizer som prøves ut parallelt.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!