Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Vil la farmasøyter gjøre jobben på lik linje med fastlegene

Fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen mener farmasøytene kan gjøre legemiddelgjennomgang på lik linje med fastlegene og vil ha apotekfarmasøytene mer på banen.

Publisert: 2014-08-21 — 18.55 (Oppdatert: 2015-05-09 — 08.49)
Denne artikkelen er over syv år gammel.
"SECOND OPINION": - Ved at farmasøyt gjør legemiddelgjennomgang, blir det en slags «second opinion» for pasienten, mener fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

– Apotekene har i mange år pekt på at legemiddelgjennomgang er et godt verktøy for å oppnå bedre pasientsikkerhet og riktig legemiddelbruk. Vi mener farmasøytene i apotek kunne gjennomført legemiddelgjennomganger på lik linje med fastlegene, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen til Dagens Medisin.

Han viser til tall Dagens Medisin har fått fra HELFO, som viser at omtrent hver fastlege i gjennomsnitt har brukt den nye taksten for legemiddelgjennomgang bare 18 ganger hittil i år.

«Second-opinion» for pasientene
– Ser du for deg at apotek- og sykehusfarmasøyter kan gjøre selvstendige legemiddelgjennomganger?

– Ja, det mener jeg. Hvorfor er det bare en gruppe som kan gjøre dette, når kompetansen ikke bare finnes hos legene men også farmasøytene? Men det må på plass en struktur og et system og ressurser for dette. Apotekforeningen er opptatt av at det også bør være en egen takst for legemiddelgjennomgang i apotek. Da er jeg sikker på at vi ville fått opp volumet for antall gjennomførte legemiddelgjennomganger, og langt flere pasienter kunne fått kvalitetssikret legemiddelbruken sin. Farmasøyten vil selvsagt samarbeide med fastlegen om en slik gjennomgang, svarer Faksvåg.

– Hvorfor skulle en takst være mer effekt for farmasøyter enn for fastleger?

– Når det ikke virker for legene, blir det flere som kan ta dette ansvaret, men farmasøytene bør også ha en også takst. Ved at farmasøyt gjør legemiddelgjennomgang, blir det en slags «second opinion» for pasienten. Når det blir én pasient, en journal, og når apotekene får journalplikt, vil det bli lettere kommunikasjon mellom apotek og lege.

Foreslår henvisning til apotek
Sveinung Stensland (H), medlem i Stortingets helse- og omsorgskomité, mener tallenes tale er klar:

– Tallene fra Helfo viser at legene av en eller annen grunn ikke har brukt mulighetene godt nok, Dette er nok et signal for det vi har sagt fra politisk hold: at apotekfarmasøytene må brukes i større grad enn i dag og at det bør være en takst for legemiddelgjennomgang i apotek, sier Sveinung Stensland til Dagens Medisin.

Han understreker behovet for bedre pasientinformasjon.

– Fra politisk hold vil den nye legemiddelmeldingen legge større vekt på pasientinformasjon, både fra apotek og fra legemiddelindustrien. Målet er ikke mindre legemiddelbruk, men riktigere bruk, sier Stensland.

– Når ser du for deg at apotekfarmasøytene skal tilby legemiddelgjennomgang?

– Vi må komme tilbake til det praktiske, men vi kan jo også tenke oss at fastlegene kan henvise pasientene til farmasøyt.

– Er ikke det tungvint, at legene henviser til farmasøyt, som igjen gir beskjed til fastlegen?

– Kanskje er det rom for flere løsninger. En del av de enkle gjennomgangene legene gjør, kan apotekfarmasøytene avlaste med, sier Stensland.

– Fratas ikke fastlegene et viktig ansvar ved at legemiddelgjennomgang skal overlates til farmasøytene?

– Legemiddelbehandling er uansett legenes ansvar. Gjennomgang i apotek er et lavterskeltilbud. Vi er lovpålagt å ha farmasøytkompetanse i apotek. Når vi vet at én av tre legemidler brukes feil, er det god samfunnsøkonomi å bruke denne kompetansen bedre, mener Stensland – som selv er farmasøyt.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • soha saba 12.04.2017 14.01.35

  jeg kjonner ikke hva er problemet in Norge for a gi mer ansvar til farmasoyter med hensyn til legemiddlegjennomgang. Det er tested og med kjempe god resultat her in England og stortset en hver allmenlege har en farmasoyter pa legekontoret tilby veiledning og legemiddlegjennomgang til pasienter. Dette har spart mye penger og tid for legene og pasientene er fornoyd med servicen

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!