Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Ny FSAN-sjef vil fornye

Den nye sjefen for Forsvarets sanitet (FSAN) vil revidere det sivil- og militærmedisinske samarbeidet i Norge. 

Annons:
NYSLÅTT SJEF: Jan Sommerfelt-Pettersen, lege og spesialist i allmennmedisin, er ny FSAN-sjef.
Foto: FD

Kontreadmiral Jan Sommerfelt-Pettersen, lege og spesialist i samfunnsmedisin ble i statsråd i desember utnevnt som ny sjef for Forsvarets sanitet (FSAN).

Utfordringene i jobben har han staket ut allerede:
– Prinsipielt sett er den største utfordringen å forene den sivile helsekulturen med den militære sanitetskulturen, begge deler er nødvendig for god rekruttering, sier Sommerfelt-Pettersen til Dagens Medisin.

Legemangel
– Både i internasjonalt og nasjonalt militært fredsarbeid og i vanlige operasjoner er det behov for fornyelse og modernisering av saniteten, fastslår han.

FSAN har i lengre tid hatt problemer med å få tak i nok leger. Legemangelen har gjort at FSAN har hatt trøbbel med å levere tilstrekkelige helsetjenester til de vernepliktige.

Også Sommerfelt-Pettersen viser til at arbeidet med å få avtaler med det sivile helsevesenet har vært utfordrende. 

– Vi har en militær sanitet i et land som ikke har et militært helsevesen militærmedisin som institusjon ettersom vi har valgt å ha sivil medisin. Saniteten må ha et godt forhold internt i til Forsvaret - og samtidig ha et godt forhold til det sivile helsevesenet. Mens USA har et eget militært helsevesen er vi i Norge avhengig av å ha et forhold til høgskoler, universiteter og til helseforetakene, også når det gjelder produksjon.

– Helseministeren har ressursene
Han sier det er utfordrende å få offiserer til å tenke medisin - og omvendt.

– Det er ikke nødvendigvis slik at dette glir helt sømløst inn i hverandre, sier han.

– Videre er det sivilmilitære samarbeidet slik at hvis Storting og regjering vedtar at vi skal gjøre noe militært så er det ikke slik at helseministeren får i oppgave å støtte forsvaret. Men ressursene vi trenger ligger under helseministeren.

– Så jeg mener vi trenger en revisjon av og en fornyelse av det sivilmedisinske og militærmedisinske samarbeidet i Norge. 

Forsvarets Sanitet (FSAN) er den sentrale sanitetsorganisasjonen i Forsvaret, og bidrar til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet innenfor områdene organisasjon, materiell, personell og prosedyrer, både i Nato og i totalforsvarssammenheng. FSAN  driver forskning innenfor blant annet traumatologi, flymedisin, sjøfartsmedisin og katastrofepsykiatri.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter