Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Ny FSAN-sjef vil fornye

Den nye sjefen for Forsvarets sanitet (FSAN) vil revidere det sivil- og militærmedisinske samarbeidet i Norge. 

Annons:
NYSLÅTT SJEF: Jan Sommerfelt-Pettersen, lege og spesialist i allmennmedisin, er ny FSAN-sjef.
Foto: FD

Kontreadmiral Jan Sommerfelt-Pettersen, lege og spesialist i samfunnsmedisin ble i statsråd i desember utnevnt som ny sjef for Forsvarets sanitet (FSAN).

Utfordringene i jobben har han staket ut allerede:
– Prinsipielt sett er den største utfordringen å forene den sivile helsekulturen med den militære sanitetskulturen, begge deler er nødvendig for god rekruttering, sier Sommerfelt-Pettersen til Dagens Medisin.

Legemangel
– Både i internasjonalt og nasjonalt militært fredsarbeid og i vanlige operasjoner er det behov for fornyelse og modernisering av saniteten, fastslår han.

FSAN har i lengre tid hatt problemer med å få tak i nok leger. Legemangelen har gjort at FSAN har hatt trøbbel med å levere tilstrekkelige helsetjenester til de vernepliktige.

Også Sommerfelt-Pettersen viser til at arbeidet med å få avtaler med det sivile helsevesenet har vært utfordrende. 

– Vi har en militær sanitet i et land som ikke har et militært helsevesen militærmedisin som institusjon ettersom vi har valgt å ha sivil medisin. Saniteten må ha et godt forhold internt i til Forsvaret - og samtidig ha et godt forhold til det sivile helsevesenet. Mens USA har et eget militært helsevesen er vi i Norge avhengig av å ha et forhold til høgskoler, universiteter og til helseforetakene, også når det gjelder produksjon.

– Helseministeren har ressursene
Han sier det er utfordrende å få offiserer til å tenke medisin - og omvendt.

– Det er ikke nødvendigvis slik at dette glir helt sømløst inn i hverandre, sier han.

– Videre er det sivilmilitære samarbeidet slik at hvis Storting og regjering vedtar at vi skal gjøre noe militært så er det ikke slik at helseministeren får i oppgave å støtte forsvaret. Men ressursene vi trenger ligger under helseministeren.

– Så jeg mener vi trenger en revisjon av og en fornyelse av det sivilmedisinske og militærmedisinske samarbeidet i Norge. 

Forsvarets Sanitet (FSAN) er den sentrale sanitetsorganisasjonen i Forsvaret, og bidrar til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet innenfor områdene organisasjon, materiell, personell og prosedyrer, både i Nato og i totalforsvarssammenheng. FSAN  driver forskning innenfor blant annet traumatologi, flymedisin, sjøfartsmedisin og katastrofepsykiatri.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Slik sikret Danmark full åpenhet om industripengene

Bilde av Joachim Henriksen

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Samarbeider kun med åpne leger

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Søk i utbetalingene fra legemiddelindustrien

Oslo universitetssykehus

Går av som HR-direktør ved OUS

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!