Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Staten anker MS-dom

I desember fikk tidligere MS-syke Hanna Vesterager medhold i Oslo tingrett i at hun får dekket kostnadene til autolog stamcellebehandling som ble utført i Sverige. Nå anker staten dommen.

Publisert: 2014-01-08 — 13.48 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.13)

Klagenemnda for behandling i utlandet har to ganger konkludert med at MS-syke Hanna Vesterager ikke hadde rett til å få dekket utgiftene sine i forbindelse med at hun i 2011 betalte selv for kostbar autolog stamcellebehandling i Sverige.

Vesterager gikk til retten, og saken ble berammet til medio november i fjor.  3. desember i 2013 fikk Vesterager medhold.

Regjeringsadvokaten , som er Klagenemndas prosessfullmektig, anker imidlertid dommen.

Svært skuffet
Hanna Vesterager, som ikke har aktiv MS og ikke anser seg som MS-syk lenger, mottok onsdag beskjeden om anke med stor skuffelse.

– Jeg er veldig skuffet, og det er fryktelig utmattende at dommen ankes, sier Vesterager til Dagens Medisin.

Oppfylte betingelsene
Vesteragers advokat, Olav Gunnheim, sa til Dagens Medisin i desember at det  fremgår av domspremissene i rettens konklusjon at betingelsene er oppfylt og at Klagenemndas avgjørelse må settes til side.

Retten mente at det ikke var noe forsvarlig behandlingstilbud for autolog stamcelletransplantasjon i Norge, men at behandlingen i Sverige var akseptabel.

Ifølge Vesterager var Klagenemndas første begrunnelse for avslag manglende kompetanse i Norge, og senere manglende kapasitet.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!