Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Avklaringskø hos fastlegene

Om lag 45.000 mennesker på arbeidsavklaringspenger trenger en helsevurdering innen mars 2014. - Det blir merarbeid for oss, men det er viktig at vurderingene blir riktige og gode, sier Marit Hermansen i Norsk forening for allmennmedisin (NFA).

Publisert: 2013-12-30 — 06.00 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.19)
Denne artikkelen er over syv år gammel.
- Det er viktig at legene får god nok tid på dette arbeidet, sier Marit Hermansen, leder i Norsk forening for allmennmedisin. Foto: Vidar Sandnes

ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

- Arbeidsavklaringspenger (AAP) gis til personer som, på grunn av sykdom eller skade, har behov for bistand fra Nav for å komme i arbeid.

- Bistanden kan være arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging.

- AAP-ordningen er tidsbegrenset til fire år, og den første gruppen når denne grensen 1. mars 2014

- Grovt sett er det tre alternativer: Å komme ut i arbeid, bli innvilget uførepensjon eller en unntaksvis forlengelse av AAP-perioden.

For fire år siden ble et stort antall mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid, satt på arbeidsavklaringspenger (AAP). - Svært mange ble satt på ordningen da den ble innført i 2010, og den faller nå bort for dem som har vært i ordningen siden da, sier NFA-leder Hermansen.

Nå trenger Arbeids- og velferdsetaten (Nav) legeerklæringer for å vurdere hva slags støtte disse personene skal få videre.

- Pasientene er avhengig av en vurdering fra oss fastleger for eventuelt å kunne få støtte fra Nav. Det er klart at dette blir et merarbeid for oss, men det er svært viktig at vurderingen de får, er riktig og god, sier Hermansen.

Spent på avklaringen
For fastleger som har hatt lite kontakt med pasientene de siste årene, vil arbeidsoppgavene bli ekstra krevende. - De må nå sette seg inn i hvordan helsen til pasientene har utviklet seg de siste årene. Det er viktig at legene får god nok tid til arbeidet de må gjøre her ettersom utfallet av legens vurdering blir svært viktig for pasienten, sier Hermansen.

Hermansen er spent på hvilken avklaring som vil gjøres for denne gruppen.

- Dette gjelder mange forskjellige pasienter. Det de har til felles, er at de ikke har vært i arbeid på minst fire år. Mange av dem var i andre ordninger før de fikk AAP, og har kanskje vært utenfor arbeidslivet over lengre tid. Dermed kan det være vanskelig for mange av dem å komme tilbake i arbeid igjen, sier hun.

68.000 pasienter
Cirka 45.000 mennesker når fireårsgrensen for Arbeidsavklaringspenger i mars 2014, ifølge Nav.

- Vi har allerede vært i kontakt med mange leger og innhentet informasjon. Nå er vi midt i dette store arbeidet, sier leder Sonja Skinnarland i Oppfølgingsseksjonen hos Nav.

- Hvor grundig informasjon trenger dere fra legene?

- Det vil variere litt, blant annet av hvor ferske legeerklæringer vi har. Vi trenger å vite hva som har endret seg siden forrige legeerklæring, og vi vil ha en medisinsk vurdering av pasientens mulighet til å være i jobb, sier Skinnarland.

Svært viktig informasjon
Hun påpeker at Nav er avhengig av å ha et godt samarbeid med legene i denne saken.

- Den informasjonen de gir oss, er svært viktig når vi skal avklare hvilke ytelser og oppfølging disse personene skal få videre. For pasientenes skyld er det viktig at legene gjør en grundig jobb, sier Skinnarland.

Ekstraarbeid
- Blir dette et stort ekstraarbeid for legene?

- Jeg forstår at det blir en ekstra arbeidsbelastning ettersom det er så mange som når tidsgrensen første mars. Men mange leger har hatt nær kontakt med pasientene gjennom perioden, og de vet mye om deres medisinske tilstand, sier Skinnarland.

«Tett oppfølging»
- Hvor stor er muligheten for å komme ut i jobb igjen etter minst fire år utenfor arbeidslivet?

- Forskning viser at jo lengre tid man er borte fra arbeidslivet, desto mer krevende er det, men det er ikke umulig. Det vil kreve tett oppfølging, sier Skinnarland.

Temabilag: Allmennlegen, Dagens Medisin 21/2013

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!