Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
VIL BLI FLERE: Marit Hermansen (t.v) og Kari Sollien mener det må legges bedre til rette for unge leger som ønsker å prøve seg som fastlege. Foto: Vidar Sandnes

Fastlegene verner om eget kontor

Fastlegene er for få og har det for travelt. Lederne for allmennlegene er likevel skeptiske til å få andre yrkesgrupper inn på kontoret.

Publisert: 2013-12-27 — 06.00 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.20)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

- De siste ti årene har vi fått økte oppgaver og økt ansvar. Da må vi være flere leger for å kunne gjøre dette på en god måte, sier leder Marit Hermansen i Norsk Forening for Allmennmedisin.

Dagens Medisin har samlet Hermansen og Kari Sollien, leder av Allmennlegeforeningen, for å gjøre opp status for allmennmedisinen.

Allmennlegelederne er tydelige på hovedkravet til den nye helseministeren: Antallet leger i kommunehelsetjenesten må økes.

- Må ikke tape på færre pasienter
Kari Sollien etterlyser omlegging av finansieringssystemet for å stimulere til vekst i antallet fastleger.

- Hvis antallet fastleger skal økes, må hver fastlege få færre pasienter på listen. Men går man ned i listelengde, taper man inntekt selv om man skal jobbe like mye ved å gi bedre tjeneste til hver pasient. Skal vi ha fastlegevekst innenfor dagens system, må legene som er i kommunene i dag, subsidiere de nye legene, påpeker Sollien.

- Hva er konsekvensen av fastlegemangelen?

- Vi må gjøre det viktigste og prioritere hardt. Noen oppgaver vil ikke bli gjort. Skal vi oppnå intensjonene i samhandlingsreformen, må vi bli flere, sier Hermansen.

- Vi ser blant annet en tydelig tendens til at færre melder seg på kurs. Det er et bekymringsfullt uttrykk for at folk har det for travelt, sier Sollien.

Frykter dobbeltarbeid
- Hvordan ser dere på å få andre yrkesgrupper inn på legekontorene?

- Det er verdifullt å samarbeide med andre yrkesgrupper, men jeg er redd for en fragmentering av primærhelsetjenesten ved at man lager parallelle tjenester med parallelle løp for pasienten. Pasienten er én person, ofte med mange sykdommer, som trenger én person som kan ivareta det hele. Dette er selve essensen med fastlegen, påpeker Hermansen.

- Kan ikke andre yrkesgrupper avlaste legen?

- Erfaringen vår er at jo flere behandlere eller samarbeidspartnere vi får rundt en pasient, desto mer arbeid blir det for oss. Tverrfaglig organisering kan trolig gi bedre pasientbehandling, men det vil ikke avlaste oss. Tvert imot er det flere som da vil ha oss med på møter, sier Sollien.

Advarer mot fragmentering
Hun sier at fastleger gjerne samarbeider med andre yrkesgrupper, men at fastlegen må ha den koordinerende rollen.

- Vi skal passe på hvor mye vi «outsourcer» til diabetessykepleiere, psykologer eller fysioterapeuter. Når skal pasienten til meg? Hvor er fastlegerollen da? Vi kan faktisk mye om alle disse fagene. Det er viktig at vi finner ut hvordan helsetjenesten blir bedre ved at vi samarbeider med andre: Vi kan ikke samarbeide bare for å samarbeide, sier Hermansen.

- Er dere redde for å miste oppgaver?

- Vi er ikke engstelige for å bli uten jobb. Pasientene setter pris på at vi kjenner hele dem. Fragmenterer vi dette, mister vi noe, og dette går ut over pasienten. Hvis en pasient med ryggvondt har prostatakreft med spredning til ryggsøylen, og ikke kink, er det innmari dumt å havne rett hos fysioterapeuten og ikke hos fastlegen, sier Sollien.

Skrantende legevakt
Allmennlegelederne er kritiske til manglende satsing på legevaktopprustning og forskning i allmennmedisin. I statsbudsjettet er det bevilget 100 millioner ekstra til forskning i sykehusene, men ingenting til primærhelsetjenesten.

Hermansen og Sollien beskriver legevakttjenesten som «skrantende». Regjeringen har bevilget 50 millioner til legevakten, men legene mener det trengs to milliarder kroner.

- Det er et paradoks at befolkningen er godt fornøyd med fastlegeordningen, mens legevaktordningen får dårlig score - når de samme folkene jobber begge plasser. Det sier noe om at det er behov for en betydelig opprustning på systemnivå, og dette får man ikke for 50 millioner kroner, påpeker Sollien.

Forventer at de borgerlige leverer
- Vi forventer at regjeringspartiene følger opp signalene de sendte om hva de ønsket for legevakt. Hvis de i posisjon gjennomfører det de ba om i opposisjon, er vi et godt stykke på vei, sier hun.

- Svartmaler dere situasjonen for fastlegetjenesten?

- Det er fort gjort å gjøre, men dette er den helsereformen med størst suksess i Norge. Det er stor entusiasme for faget og god stabilitet ved at fastlegene blir i stillingene over lang tid. Pasientene sier de er fornøyde og vi har en høy grad av pasientkontakt, i motsetning til på sykehusene. Dette er noe vi prøver å hegne om, sier Hermansen.

Se også: Flere leger i kommunene - nå!

Temabilag: Allmennlegen, Dagens Medisin 21/2013

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!