Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Legene får skryt på nett

Det er en klar overvekt av positive kommentarer på nettsteder som legelisten.no. Men vurderingene gir ikke nødvendigvis et riktig bilde av kvaliteten, ifølge Kunnskapssenteret.

Publisert: 2013-12-19 — 06.00 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.20)
Denne artikkelen er over syv år gammel.
- Det er flere metodiske svakheter med online-vurderinger, sier Kirsten Danielsen ved Kunnskapssenteret.

Kunnskapssenteret har sett på online-vurderinger av leger, for å vurdere sammenhengen mellom dem og systematiske kvalitetsmålinger. Målet er å vurdere nytten av slike online-vurderinger.

Her i Norge er legelisten.no den mest kjente nettsiden for vurdering av leger. Rundt 80 prosent av vurderingene på legelisten.no er av positiv karakter, ifølge Kunnskapssenteret.

Svært gode skussmål
Forskerne trakk ut et tilfeldig utvalg på ti prosent av fastlegene i Oslo på legelisten.no, og studerte dem nærmere.

- Antall vurderinger pr lege varierte fra én til 26. Mange fikk svært gode tilbakemeldinger, rundt halvparten fikk 4,5 eller 5, der 5 er best, sier forsker Kirsten Danielsen i Kunnskapssenteret til Dagens Medisin.

Les rapporten her.

Få vurderinger
Kunnskapssenteret sammenlignet også data fra en liten pilotundersøkelse blant fem fastleger med data fra de samme fastlegene på legelisten.no.

- Differansen mellom beste og dårligste lege var langt større på legelisten.no enn i Kunnskapssenterets måling, noe som i stor grad skyldes langt færre vurderinger i snitt på legelisten.no, sier Danielsen.

Utenlandske nettsider
Kunnskapssenterets rapport består også av en kunnskapsoppsummering fra tre utenlandske studier av lignende nettsider.

De tre studiene har sammenlignet online-vurderinger med systematiske pasienterfaringsundersøkelser. Sammenhengen var svak til moderat. Online-vurderingenes sammenheng med kliniske resultatmål var svak.

Flere svakheter
- Det er flere metodiske svakheter med online-vurderinger. Blant annet er spørreskjemaene sjelden validert, de som vurderer tjenestene er ikke tilfeldig valgt og ofte er det svært få pasienter pr lege. Dessuten kan pasientene kan bli påvirket av de vurderingene som andre har lagt ut. Dette kan føre til store skjevheter i vurderingene av legene, sier Danielsen.

Kunnskapssenteret mener derfor det er viktig å supplere online-vurderinger med resultater fra systematiske pasienterfaringsundersøkelser og andre kvalitetsmålinger.

- Det vil gi et riktigere bilde av virkeligheten, sier Danielsen.

- De fleste godt fornøyde
Lars Haakon Søraas, gründer av legelisten.no, mener undersøkelsen bekrefter mange av hans egne erfaringer.

- Langt de fleste kommentarene på legelisten.no er positive. Hovedårsaken er at de aller fleste pasientene er godt fornøyde med sine fastleger. Det viser også at myten om at det kun er de misfornøyde som skriver kommentarer på nett, ikke stemmer, sier Søraas.

Trenger pasientundersøkelser
Han viser til at rapporten viser en svak til moderat sammenheng mellom systematiske pasienterfaringsundersøkelser og pasientvurderinger på legelisten.no.

- Vår erfaring, basert på tilbakemeldinger, er også at det finnes en sammenheng her. Men det er viktig å være klar over at vurderingene ikke nødvendigvis gir det fulle og hele bildet av en lege. Vi er helt enige i at vurderinger på nett er et komplement til, og ikke en erstatning for systematiske pasientundersøkelser, sier han.

Han mener det trengs flere pasienterfaringsundersøkelser, og at resultatene av dem bør gjøres tilgjengelig for pasienter som kan bruke dem når de skal velge helsetjeneste.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!