Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Fikk medhold i retten for MS-behandling

Tidligere MS-syke Hanna Vesterager har fått medhold i retten og får nå dekket kostnadene til autolog stamcellebehandling hun fikk gjennomført i Sverige.

Publisert: 2013-12-03 — 12.11 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.18)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

MS-syke Hanna Vesterager dro i 2011 til Sverige for å gjennomgå autolog stamcellebehandling.

Hun betalte selv den kostbare behandlingen etter at Klagenemnda for behandling i utlandet to ganger konkluderte med at Vesterager ikke hadde rett til å få dekket utgiftene sine.

Betingelsene oppfylt
Hanna Vesterager gikk til retten. Rettsaken var berammet til mai, men ble flyttet til medio november.

Tirsdag falt dommen i Oslo tingrett, som gir Vesterager medhold. Ifølge Vesteragers advokat, Olav Gunnheim, betyr det at betingelsene for å få dekket behandling i utlandet er oppfylt. Vesterager får også dekket saksomkostningene.

– Det fremgår av domspremissene i rettens konklusjon at betingelsene er oppfylt og at Klagenemndas avgjørelse må settes til side. Nemnda kan ikke avslå å dekke kostnadene, sier Olav Gunnheim til Dagens Medisin.

Han legger til at retten mente at det ikke var noe forsvarlig behandlingstilbud for autolog stamcelletransplantasjon i Norge, men at behandlingen i Sverige var akseptabel.

– Retten mener det var viktig at det ikke var noen alternativ behandling for Hanna Vesterager og at behandlingen har hatt stor nytte. Retten la også til grunn at dette ikke er eksperimentell behandling.

– Hvilken betydning vil dommen få for andre MS-pasienter?

– Den vil få stor betydning for den lille gruppen MS-pasienter som er i samme sykdomssituasjon som Vesterager var. Men det er veldig viktig at det må foretas individuelle vurderinger av det stadiet den enkelte pasienter befinner seg i, sier Gunnheim.

Ulik begrunnelse
Ifølge Hanna Vesterager var Klagenemndas første begrunnelse for avslag manglende kompetanse i Norge, og senere manglende kapasitet.

Behandlingen har vært regnet som utprøvende og gir ikke grunnlag for å få dekket kostnader ved behandling i utlandet med mindre spesialisthelsetjenesten mener dette er eneste mulige behandling.

Vesteragers lege ved Oslo universitetssykehus, som henviste til behandling i Sverige, ble overprøvd av Kontoret for utenlandsbehandling og av Klagenemnda.

Er lettet
Det er to år siden Hanna Vesterager gjennomgikk transplantasjon. Hun sier hun hele tiden har visst at hun måtte gå til retten med saken sin.

– Nå føles det uvirkelig, men avgjørelsen var ikke uventet. Jeg er meget lettet. Nå kan jeg konsentrerer meg om jobben min og om rehabilitering, sier Hanna Vesterager til Dagens Medisin.

Hun forteller at hun nå ikke har aktiv MS, og dermed ikke anser seg som MS-syk lenger.

Uvisst om ankes
Advokat Ida Thue hos Regjeringsadvokaten , som er Klagenemndas prosessfullmektig, sier til Dagens Medisin at det ikke er tatt noen beslutning ennå om å anke dommen. Ankefristen går ut cirka medio januar.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Chuck 26.04.2016 07.26.07

  BS low - raalintoity high! Really good answer!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!