Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

PSA-testing har økt med 120 prosent

–  Fastlegene ser ut til å ha vansker med å la være å etterkomme pasientenes ønske om testing, skriver forfatterne av en ny studie.

Publisert: 2013-09-03 — 16.03 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.32)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Det har vært en betydelig økning av testing for prostataspesifikt antigen (PSA) i blod i Norge fra 1999-2011, viser en studie publisert i Tidsskrift for Den norske Legeforening.

Fastlegers holdning til testing
Til tross for at helsemyndighetene anbefaler restriktiv bruk av PSA-testing, har bruken økt med 120 prosent.

I 2011 ble 45 prosent av alle menn over 40 år testet. Likevel har ikke dødeligheten gått ned.

Førsteforfatter av studien Hans Johan Breidablik, og medarbeiderne beskriver i studien den fylkesvise utviklingen i antallet PSA-prøver i perioden 1999 – 2011, og setter dette i sammenheng med insidensen av prostatakreft og ratene for prostatakreftkirurgi.

De har også undersøkt fastlegenes holdninger til PSA-testing og deres praksis.

– Fastlegene ser ut til å ha vansker med å la være å etterkomme pasientenes ønsker om testing, og finner det vanskelig ikke å henvise videre ved forhøyede verdier, skriver forfatterne.

 – Våre funn tyder på at fastlegene trenger hjelp fra helsemyndigheter og opinionspåvirkere, for eksempel urologiske spesialister, for å demme opp for pasient- og pårørendeforventninger. Helselovgivningen i de siste tiår er i økende grad preget av krav om informert samtykke og delaktighet i beslutninger knyttet til utredning og behandling.

  – Det er utviklet metoder for dialog om slike beslutninger og det er også utviklet dataverktøy der leger og pasienter kan få hjelp med å synliggjøre sine preferanser og de dilemmaer som er knyttet til medisinske og kirurgiske prosedyrer – «shared decision making», skriver de.

Breidablik og kollegene konkluderer i studien med at det har vært en kraftig økning antall i PSA-tester i Norge – uten at dette har påvirket prostatakreftdødeligheten.

- Må informere pasientene
Nå anbefaler de at man er tilbakeholdne med både PSA-testing og behandling av prostatakreft.

For å få bukt med overdiagnostisering og overbehandling foreslår de at aktuelle pasientgrupper skal få balansert inofrmasjon og at man må øke etterlevelsen av de nasjonale retningslinjene for ÅSA-testing.

De foreslår også en mer avventende holdning til aktive behandlingstiltak og bruk av høyere grenseverdier for PSA.

I Norge har det vært bred enighet om å advare mot ukritisk bruk av PSA-testing til screening, og i  2001 laget Helsedirektoratet en informasjonskampanje rettet mot allmennleger og urologer.

I Tidsskriftets leder skriver professor Anders Angelsen at det ikke så langt er påvist noen reduksjon i totaldødeligheten etter PSA-screening.

–    Dette faktum, sammen med nedsatt livskvalitet hos dem som blir unødig behandlet, gjør at PSA-screening av friske menn ikke anbefales, verken av det internasjonale fagmiljøet av urologer og onkologer,  eller av helsemyndighetene. Mange menn vet at testen kan avsløre prostatakreft i et tidlig stadium. Imidlertid er sannsynligheten stor for at langt færre vet at økt testing fører til at flere får en kreftdiagnose – og behandling – uten at det innebærer lavere dødelighet, skriver han.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!