Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Vil begrense skulderinngrep

I England og USA vurderes det nå ulike tiltak for å få ned økningen av antallet skulderinngrep.

Publisert: 2013-03-21 — 11.25 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.54)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Norsk Pasientregister (NPR) har utarbeidet tall for Dagens Medisin som viser stor økning i skulder- og kneoperasjoner i Norge mellom 2001 og 2011.

Vurderer å fjerne takst for operasjon
Overlege og forsker Jens Ivar Brox mener at så mange som 70 prosent av akromionreseksjonene - en operasjon  som utføres ved en vanlig skulderlidelse - er unødvendige.

Han får støtte av Cecilie Piene Schrøder, skulderkirurg ved Lovisenberg sykehus i Oslo og leder av Norsk Forening for Skulder og Albuekirurgi.

– Både i USA og England har økningen av disse operasjonene vært så store at man i England nå vurderer om man må søke myndighetene om tillatelse til å gjøre dette. I USA vurderer man å fjerne takstene på disse inngrepene, forteller Schrøder.

Feil indikasjon
– I Norge utføres det altfor mange akromionreseksjoner for såkalt inneklemmingssyndrom. Mange av dem er i beste fall helt unødvendige fordi pasientene, dersom de hadde fått adekvat fysioterapi og trening, kunne ha blitt helt bra uten kirurgi, sier hun.

– I tillegg opereres nok noen på feil indikasjon: Inneklemming er ofte et sekundært problem grunnet for eksempel instabilitet i skulderen, og problemet blir på ingen måte løst ved å utføre en akromionreseksjon. Dette gjelder spesielt unge pasienter.

– For utvalgte, noe eldre pasienter, der man har tatt de riktige røntgenbildene og påvist at det er beinpåleiringer, vil en akromionreseksjon være en god operasjon.

- Noen må opereres
Sigurd Liavaag er overlege, Ph.D ved Ortopedisk avdeling ved Sørlandet sykehus i  Arendal.

Han er enig med Brox i at man må være restriktive med inngrepet, men at han mener noen av disse pasientene fortsatt bør opereres:

– Det Jens Ivar Brox har helt rett i er at det ut i fra den kunnskapen vi har i dag så er det ikke holdepunkter for å si at det er noe forskjell i behandlingsresultatet mellom operativ behandling - med akromionreseksjon - fjerning av litt beinvev fra skulderbladoverhenget - og konservativ behandling uten operasjon, som for eksempel: fysioterapi -og eller injeksjoner med steroider, sier han.

Liavaag mener imidlertid at man fortsatt bør operere noen av disse pasientene, og utdyper sitt syn i en kronikk på dagensmedisin.no

Les mer: Sigurd Liavaag: Behandling av impingement syndrom i skulderen


– Ved å sile ut spesielle pasienter til en ortopedisk poliklinikk så vil det i seg selv gi en helt annen situasjon enn vurdering av en mye mer heterogen populasjon hos allmennlege, fysikalsk medisiner eller hos fysioterapeut, skriver Liavaag.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Et paradoks»

Piene Schrøder sier det er et paradoks at man får seks måneder fri fysioterapi etter en operasjon, men ingen rett til dette på forhånd.

– Samfunnet ville ha spart store summer ved å sørge for gratis og riktig fysioterapi før man eventuelt vurderte kirurgi, sier hun.

Ved Lovisenberg sykehus ble det i 2012 utført 32 isolerte akromionreseksjoner av totalt nesten 700 artroskopiske skulderinngrep, ifølge Piene Schrøder.

Jens Ivar Brox har for øvrig vært veileder for Piene Schrøders doktoravhandling.


Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!