Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Lite fornøyd med legesamarbeid

Norske sykehusleger er ikke særlig fornøyd med samhandlingen med fastlegene. Det viser en ny SINTEF-studie.

Publisert: 2012-12-28 — 09.00 (Oppdatert: 2015-05-21 — 11.39)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Studien ble nylig publisert i Health Policy.

At samarbeidet mellom fastleger og sykehusleger fungerer er et viktig element i samhandlingsreformen. 1229 sykehusleger er spurt hvor tilfredse de er med samhandlingen med fastlegene.

På en skala fra 1-10 gir sykehusene i snitt 6,54. Nesten halvparten av dem gir en lavere score enn 6.

Kan bli bedre
- Dette viser at det er rom for forbedring når det gjelder faglig dialog mellom primær- og sekundærtjenesten i helsesystemet vårt, sier seniorforsker Pål E. Martinussen i SINTEF Teknologi og Samfunn, som står bak publikasjonen.

Det er stort samsvar mellom legenes tilfredshet- jo mer fornøyde fastlegene er med samarbeidet, jo mer tilfredse er også sykehuslegene.

Det viser seg også at samhandlingen fungerer best når fastleger og spesialister har møttes for å snakke om pasientbehandling eller om problemer knyttet til samhandling.

Bedre jo flere fastleger
I områder med god fastlegedekning er sykehuslegene mer fornøyde med samarbeidet enn i områder der det er få fastleger pr innbygger.

Men høy tilfredshet trenger ikke bety at kvaliteten på samhandlingen er god, sier SINTEF-forskeren.

- I områder med god fastlegedekning vil en større del av pasientene kunne behandles i primærhelsetjenesten. Det vil i så fall redusere behovet for samhandling, og kan forklare den positive sammenhengen mellom fastlegedekning og tilfredshet, sier han.

Tallene viser også at sykehusleger som selv har jobbet som fastlege hverken er mer eller mindre tilfredse med samhandlingen, sammenlignet med de som ikke har denne erfaringen.

Manglende forståelse
Ifølge Martinussen kan manglende forståelse for hverandres roller være en medvirkende årsak til at samhandlingen vurderes som dårlig.

- Tallene fra undersøkelsen viser at vi vet for lite om hvordan spesialister og fastleger samhandler. Det er grunn til å undersøke dette mer, sier han.

Les forskningsartikkelen her

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!