Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Fastlegeforskriften: HOD overkjørte Helsedirektoratet

FASTLEGEFORSKRIFTEN: Helse- og omsorgsdepartementet har oversett mange av rådene Helsedirektoratet ga i arbeidet med ny fastlegeforskrift.

Publisert: 2012-04-13 — 13.36 (Oppdatert: 2015-05-21 — 13.46)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Helsedirektoratet kommer med flere innspill i sin høringsuttalelse til forslaget om revidert fastlegeforskrift, men påpeker overfor Helse- og omsorgdepartementet (HOD) at de dem ga faglige råd allerede i fjor vår.

Overkjørt av HOD?
– Høringsinnspillet går derfor ikke detalj på alle faglige problemstillinger, skriver Helsedirektoratet i høringssvaret til HOD.

Les mer: Må redusere listene med 291 pasienter

– Departementet har i stor grad fulgt helsedirektoratets fagråd om funksjons- og kvalitetskrav.  Vårt høringssvar reflekterer det vi la vekt på relatert til det forslaget departementet kom med, sier avdelingsdirektør Jon-Torgeir Lunke i Helsedirektoratet til Dagens Medisin.

– Er Helsedirektoratet blitt overkjørt av HOD i denne saken?

– Vi har inngått en helt normal prosess som underliggende etat. Og at departementet selvstendig vurderer vår faglige tilrådning er en helt vanlig prosess.

Kritiserer flere punkter
Helsedirektoratet skriver at de støtter departementets overordnede innretning av forskriften, men kommer også med kritikk på flere punkter:

De skriver at dersom forskriften går igjennom slik den foreligger vil det være behov for flere fastleger.

Detaljstyrer legene
De mener også at det vil bli for mye detaljstyring av legene.

Dessuten frykter direktoratet at en får en  allmennlegeordning dersom fastlegens plikt til å prioritere egne listeinnbyggere ikke videreføres.

Les mer: Her er Legeforeningens Plan B

Videre ber de departementet konkretisere hva de mener med kommunens ansvar for å tilrettelegge for samarbeid.

Et av de omstridte punktene i forskriftsforslaget er kravet om at fastlegen skal ha oversikt over listeinnbyggerne: Helsdirektoratet mener bestemmelsen må omformuleres for å unngå et omfattende krav som gjelder alle pasientene på legens liste.

– Oppsøkende virksomhet må tilpasses pasientens totale situasjon inkludert pasientens medisinske behov og bygge på informasjon som fastlegen har eller mottar. Dette tilbudet kan være alt fra en
forsterket innkallingsrutine til et hjemmebesøk, skriver direktoratet.

Les mer: Alle nyheter i Dagens Medisin om revidert fastlegeforskrift

Per i dag finns det ikke IT-hjelpemidler som understøtter kravet til fastlegen om å ha oversikt over pasientpopulasjonen, og lite muligheter for målrettede søk for å identifisere såkalte risikopasienter. 

Direktoratet mener et slikt krav først kan stilles når en har teknologien allment tilgjengelig.

Les hele Helsdirektoratets høringsuttalelse til revidert fastlegeforskrift

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!