Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Helsetilsynet slakter fastlegeforskriften

–Forslaget til fastlegeforskrift vil ramme de svakeste pasientene, mener Helsetilsynet.

Publisert: 2012-03-28 — 09.42 (Oppdatert: 2015-05-21 — 13.44)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Statens helsetilsyn slakter Helse- og omsorgsdepartementets forslag til fastlegeforskrift.

Til Dagens Medisin sier seniorrådgiver Svein Zander Bratland i Statens helsetilsyn at de er bekymret for manglende konsekvensutredning i forslaget til ny fastlegeforskrift.

- Kan ikke stoppe forslaget
Dersom det foreslåtte tilgjengelighetskravet i fastlegeforskriften går gjennom kan dette gå ut over de svakeste pasientene, skriver Helsetilsynet i sitt høringssvar.

–  Vil fastlegeforskriften kunne iverksettes slik forslaget foreligger i dag?

–  Helsetilsynet er ikke i posisjon til å uttale oss om det. Vi er ikke en part i dette som kan stoppe noe. Vi har uttalt oss som høringspart til innholdet i forslaget til fastlegeforskrift, sier Bratland.

–  Dere er kritiske til alle punktene i forslaget?

–  Vi føler at vi har fått sagt det vi ønsker å si. Vi er bekymret for de formuleringene i utkastet som vi oppfatter bærer preg av  at det ikke er gjort nødvendige utredninger, sier han til Dagens Medisin.

- Dyrere for pasientene
I høringsnotatet påpekes det at økt antall konsultasjoner og hjemmebesøk som følge av at fastlegene blir mer proaktive, vil medføre en økt utgift for folketrygden til refusjoner og mer egenbetaling for berørte pasienter.

- Vi kan ikke se at det er foretatt  kostnadsberegning, skriver tilsynet i sitt høringssvar.

I sin høringsuttalelse kritiserer også at det er satt likhetstegn mellom kvalitet og tilgjengelighet, og spør om forslaget virkelig sikrer større stabilitet i legedekningen.

– I forslaget er det heller ikke avklart hva som legges i begrepet styring, hvilken kompetanse det vil kreve og hvilke virkemidler som er aktuelle, skriver tilsynet.


Favoriserer de sterkeste
Særlig refser Statens Helsetilsyn det oppsatte kravet til fastlegenes telefontilgjengelighet:

– Å innføre dette vil kunne føre til en favorisering av de “sterkeste” pasientene på bekostning av de pasientgruppene som det i høringsnotatet tas sikte på å finne et tilbud til, skriver tilsynet,

For øvrig kommer det fram av høringssvaret at Helsetilsynet savner klargjøring, kartlegging, utdyping og utredning på flere punkter.

Helse og-omsorgsdepartementets forslag har også glemt at pasienter med psykiske lidelser, rusmiddelavhengighet, belastningsskader og urologiske tilstander opptar konsultasjonstid for andre pasienter, mener tilsynet.

Sett i lys av at enhver pasient som venter på plass eller time hos fastlegens samhandlingspartner må forholde seg til fastlegen, stiller tilsynet spørsmål om hvorfor dette forholdet ikke er vurdert i forslaget.

Les Statens Helsetilsyns høringssutalelse til revidert fastlegeforskrift

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!