Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

NTNU utdanner flest fastleger

Medisinske fakulteter som legger opp til mest undervisning om allmennmedisin, utdanner flest fastleger. I Norge kommer det største antallet allmennleger fra NTNU.

Publisert: 2012-03-26 — 06.00 (Oppdatert: 2015-05-21 — 13.45)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

På de følgende plassene over rekruttering til allmennmedisin følger universitetene i Tromsø og Bergen, mens Universitetet i Oslo har den laveste andelen.

Uteksaminerte medisinstudenter fra Sverige og Danmark finner seg også oftere jobb som allmennlege i Norge, sammenlignet med studenter fra Tromsø, Bergen og Oslo - anslagsvis dobbelt så hyppig sammenlignet med leger utdannet i Oslo.

Konklusjonen kommer etter at stipendiat Stian Langeland Wesnes og professorene Anders Bærheim og Olav Aasland ved Universitetet i Bergen har gjennomgått nærmere 3000 ferske legers arbeidsplasser her i landet. Arbeidet har funnet sted ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen.

Én av fire blir fastlege
Den nye studien viser at hver fjerde medisinstudent som uteksamineres fra norske universiteter, velger allmennmedisin.

Wesnes og Bærheim underviser medisinstudentene i allmennmedisinsk termin ved Universitetet i Bergen. Nysgjerrighet om hvorvidt deres undervisning rekrutterte medisinstudenter til fastlegeyrket, dannet grunnlaget for undersøkelsen.

- Vi ønsker selvsagt å rekruttere leger til det allmennmedisinske faget, men så langt har det vært nokså uklart i hvilken grad vi har lyktes med dette. Det var interessant å undersøke om studiested påvirket sannsynligheten for å ende opp i allmennpraksis, sier førsteforfatter Wesnes.

Undervisning gir rekruttering
I undersøkelsen ble ferske legers yrkesvalg koblet til studiesteder i perioden 2002 til 2005.

- Antallet allmennmedisinske faglærere, antallet timer med allmennmedisinsk undervisning og antallet timer utplassering i undervisningsopplegget, er faktorer som til sammen var assosiert med en fremtidig allmennmedisinsk karriere, forklarer Wesnes.

I undersøkelsen ble ikke tilsvarende opplysninger innhentet fra Sverige, Danmark eller Polen. Forfatterne ønsker derfor ikke å spekulere i hvorfor utenlandsstudenter fra disse landene oftere finner seg arbeid som allmennpraktiker.

- For få nye fastleger
Wesnes mener det vil være viktig å forstå hvordan rekrutteringen til allmennmedisin kan økes:

- Rekrutteringen er for lav. Snittalderen blant allmennleger er den høyeste av alle legespesialitetene, og omtrent én av tre fastleger vil pensjonere seg i løpet av de neste ti årene. Det er estimert et behov på over 2000 nye allmennleger kun for å erstatte denne utskiftingen, sier Wesnes.

Helsedirektoratet har beregnet et behov for 386 nye leger årlig i førstelinjetjenesten i perioden 2009 til 2015. - Samhandlingsreformen og den nye fastlegeforskriften vil øke behovet ytterligere for allmennleger, sier han.

Kun 62 nye hjemler
Samtidig angir Helsedirektoratet at det kun har kommet 62 nye allmennlegehjemler årlig i perioden 2004 til 2010.

- Rekrutteringen fra norske universiteter til allmennmedisin tilsvarer 145 nye allmennleger årlig. Dette er for lite for å imøtekomme kvantitative, kvalitative og administrative oppgaver som allmennlegene må håndtere. Vi er derfor avhengig av arbeidsinnvandring av allmennleger for å sikre rekrutteringen. Til tross for dette ønsker Helsedirektoratet å begrense importen av utenlandske leger, understreker Wesnes, og viser til direktoratets rapport for leger i nybegynnerstillinger fra 2010.

- Vår studie indikerer at økte ressurser til den allmennmedisinske undervisningen kan øke rekrutteringen, påpeker Wesnes.


Flest Oslo-studenter forsker

Rekruttering av leger til forskning er størst ved Universitetet i Oslo (UiO).

- Størst sannsynlighet for å ende opp som forsker, hadde kvinnelige leger under 33 år som studerte ved UiO. Her ble 13 prosent forskere etter studietiden, sier Wesnes.

Til sammenligning var andelen av forskere fra de ulike universitetene - kvinner og menn slått sammen - på fire prosent i Bergen og Trondheim, på tre prosent i Tromsø og på syv prosent i Oslo.

Det er flere årsaker til den store forskningsrekrutteringen i Oslo, ifølge Stian Langeland Wesnes ved Universitetet i Bergen.

- Forskning avler forskning. UiO har mye fokus på forskning, og forskningserfaring er gjerne av større betydning for å kunne sikre seg en overlegestilling innen flere spesialiteter ved Oslo Universitetssykehus. Ryktene sier også at undervisere ved medisinstudiet i Oslo i større grad fokuserer og oppmuntrer til forskning - sammenlignet med andre studiesteder, tilføyer studiens førsteforfatter.

Studien viser også at flest mannlige uteksaminerte i aldersgruppen under 33 år fra UiO, valgte sykehusjobb. I denne gruppen endte hele 78 prosent opp som sykehuslege.

Landsgjennomsnittet for sykehusrekruttering av leger er på om lag 70 prosent.

Dagens Medisin 06/2012

 

Relaterte saker
Må redusere listene med 291 pasienter
Fastlegekorpset må økes med en tredel

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!