Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Boom av hjertesyke gravide

Nå har hjertesyke gravide over hele landet fått sitt eget hjerteteam - ved hjerteavdelingen på Rikshospitalet.

Publisert: 2012-03-09 — 10.15 (Oppdatert: 2015-05-21 — 13.43)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

- Vi ser nå en slags «boom» av hjertesyke gravide, sier overlege Mette-Elise Estensen ved Kardiologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet.

Høsten 2007 ble det bevilget penger for å bygge opp en poliklinikk for hjertesyke gravide.

«Viktig funksjon»
- Mange pasienter med medfødt hjertefeil ble operert på 1980-tallet. Nå er de gravide og får oppfølging her hos oss, sier Estensen.

I Europa og USA er slike klinikker formalisert, men ikke her til lands før nå.

Tidligere ble ikke denne gruppen fulgt opp, eller de fikk beskjed om at de ikke burde bli gravide.

- Dette var en viktig funksjon å få. Formelt sett har vi ikke landsfunksjonen ennå, men henvisningene kommer fra hele landet.

Seks konsultasjoner
Kardiologer har alltid gjort dette, men nå er det et tverrfaglig samarbeid: Et team som består av kardiologer, gynekologer, hematolog, anestesileger og sykepleiere med spesialkompetanse, følger den gravide fra et så tidlig tidspunkt som mulig, allerede fra uke ti dersom de vet at de har hjertefeil. 

Den gravide har i løpet av svangerskapet rundt seks konsultasjoner ved hjerteavdelingen.

- Vi ønsker at pasientens fastlege, dersom hun vet om hjertefeilen, skal henvise til oss uansett - også ved mistanke om hjertefeil.

Fortløpende plan
En del hjertemedisiner er teratogene, det vil si skadelige for fosterets utvikling.

- Dette kan det være vanskelig for andre å håndtere. Det fins også medisiner en gravid kan ta - under oppfølging, sier Estensen.

Teamet møtes en gang i måneden og lager en fortløpende plan for den gravide. Planen inkluderer også selve fødselen.

- I utgangspunktet ønsker vi at alle gravide som er hjertesyke, kommer hit for å føde, spesielt førstegangsfødende og dem med moderat eller høy risiko, poengterer overlegen.

100 kvinner i året
Estensen sier det vil komme en økning av denne pasientgruppen; kvinner som føder og som er eldre. Røyking, fedme, høyt blodtrykk og IVF-behandling er faktorer som øker risikoen for hjerte- og karsykdom hos mor.

Årlig innlegges omkring 100 kvinner på avdelingen, og 10-20 prosent av dem er innvandrerkvinner. Årlig gjennomføres rundt 600 konsultasjoner. Antallet kvinner i fruktbar alder som har medfødt hjertefeil, er på mellom 8000 og 10.000, ifølge Estensen.

Hvert år blir rundt 10-20 kvinner frarådet svangerskap, mens flere hjertesyke enn før får beskjed om at det er greit at de blir gravide.

- Vi utelukker ikke at ordningen kan ha reddet liv. Vi har ingen dødelighet disse tre årene ved vår avdeling.

Fjernmåler gravide
For første gang i Norge kan hjertesyke gravide ligge på samme avdeling som andre gravide - både før og etter fødsel.

Ved hjelp av telemetri kan kvinner som ligger ved føde- og barselavdelingen på Rikshospitalet, få overvåket hjerterytmen sin fra Hjertemedisinsk avdeling.

Fjernmåling
Telemetri (Tele+metri) betyr egentlig fjernmåling og er en trådløs overføring av data. Det refererer vanligvis til en bestemt måte å overvåke pasienters hjerteaktivitet på, men omfatter også måten som informasjon mottas på, fra romskip og satellitter.

Tilbudet er prøvekjørt i noen måneder, allerede med godt resultat, ifølge OUS. Tidligere måtte kvinnene ligge i ett døgn på hjertemedisinsk overvåking etter fødsel, mens de nå kan være blant andre barselkvinner og bli overvåket med telemetri.

Prosjektsamarbeid
Hjerteovervåkingen har ansvar for å lese av telemetrien selv om kvinnene fysisk er på observasjonsposten eller ved barselposten på kvinneklinikken. Overvåkingen skjer trådløst, og kvinnene kan bevege seg fritt inne på avdelingen, men ikke ut av den.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom hjerteleger, gynekologer, jordmødre og anestesileger, og Foreningen for hjertesyke barn ga 500.000 kroner i støtte slik at utstyret kunne kjøpes inn.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!