Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Forsiktig med fluorholdig skismøring

Folkehelseinstituttet anbefaler skiløpere og -smørere som ofte bruker fluorholdig skismøring, å smøre skiene utendørs eller i et godt ventilert rom, og helst ha støvmaske på.

Annons:Slike forholdsregler bør tas for dem som ofte smører ski med fluorholdig festevoks og glider. Folkehelseinstituttet sier likevel at dette neppe utgjør noen stor helsefare for den allmenne befolkningen. 

Mye støv
På bakgrunn av rapporter om helseplager blant profesjonelle skismørere har Statens arbeidsmiljøinstitutt gjennomført en undersøkelse av arbeidsmiljøet til smørere.

Undersøkelsen, hvor også Folkehelseinstituttet var involvert, viste at støvmengden i smørebodene varierte med arbeidsintensitet og forbruk av fluorpulverprodukter. Støvkonsentrasjonen i lufta var i perioder veldig høye.

Redusert lungefunksjon
Påføring av fluorpulverprodukter ga det klart største bidraget, i tillegg til rotorbørsting av de pålagte fluorpulverproduktene. Helseundersøkelsen av de profesjonelle smørerne viste redusert lungefunksjon hos enkelte i forbindelse med smøring av ski.

Langsom nedbryting
Det ble også funnet høyere konsentrasjoner enn forventet av enkelte perfluorkarboksylsyrer, som for eksempel PFOA, i gliderne og støvet i smørebodene, samt i blodet hos smørerne.

Dette er stoffer som er tungt nedbrytbare, og for flere av dem ble det funnet en sammenheng mellom konsentrasjonen i blod og antall år man hadde jobbet som profesjonell skismører.

Dyreforsøk har vist at disse stoffene kan ha uheldige effekter på reproduksjon og utvikling, Studier i mennesker har så langt ikke påvist alvorlige helseeffekter knyttet til eksponering for denne stoffgruppen.

Men siden dette er stoffer som langsomt brytes ned i kroppen, mener Folkehelseinstituttet at eksponering bør reduseres så langt praktisk mulig.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

SYKEHUSENE INNFRIR IKKE HØIES PAKKEFORLØPS-KRAV

Færre kreftpasienter blir behandlet innen fristen1

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!