Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Vitaminmangel hos bruddpasienter

Personer med håndleddsbrudd har ofte mangel på vitamin D og en indikasjon på behandling for benskjørhet.Dette fremgår av doktoravhandlingen til stipendiat og fysiolog Jannike Øyen ved Institutt for kirurgiske fag ved Universitetet i Bergen.

Stor studie
Studien er, ifølge Øyen, den største i sitt slag, og forekomsten av osteoporose og vitamin D-mangel blant norske håndleddsbruddpasienter er ikke tidligere kjent.

Dataene er hentet fra over 600 pasienter med håndleddsbrudd i alderen 50–90 år og i underkant av 600 i kontrollgruppen.

Moderat vitamin-mangel
Det var få av deltakerne som hadde spesielt lave vitamin D-verdier (25-hydroxyvitamin D). 

– Vi fant imidlertid at en høyere andel av de kvinnelige og mannlige pasientene hadde verdier lavere enn 50 nnmol/L i forhold til kontrollene. Og det var flere kontroller enn pasienter som hadde verdier over 75 nmol/L blant begge kjønn. Da vi undersøkte assosiasjonen mellom vitamin D og radiusfraktur, fant vi at vitamin D-verdier under 50 nnmol/L hos både kvinnene og mennene var forbundet med håndleddsbrudd. I forhold til optimal beinhelse er verdier opp til og over 75 nmol/L anbefalt i mange studier, sier Jannike Øyen til Dagens Medisin.

Bør utredes
Norge har en av de høyeste forekomster i verden av brudd som skyldes osteoporose (benskjørhet). Håndleddsbrudd forekommer som oftest tidligere i livet enn hoftebrudd og kan være det første tegnet på osteoporose.

64 prosent av kvinnene og 49 prosent av mennene med håndleddsbrudd hadde indikasjon for behandling av osteoporose. Forekomsten av osteoporose og moderat vitamin D-mangel var signifikant høyere hos bruddpasientene enn i kontrollgruppen.

– Pasienter med håndleddsbrudd bør få tilbud om utredning og eventuelt behandling for osteoporose og vitamin D-mangel. I dag er det generelt få med håndleddsbrudd som blir utredet for osteoporose. Dette arbeidet er viktig med tanke på behandlingsrutiner og forebyggende tiltak for å redusere antallet hoftebrudd på sikt, understrekerr Øyen.

Resultatene fra studien på håndleddsbrudd og vitaminmangel er nylig forhåndspublisert på nett i tidsskriftet Bone.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!