Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Skadelig med diagnosen «whiplash-hodepine»

- Diagnosen whiplash-hodepine kan være mer skadelig enn selve whiplashen, sier professor Lars Jacob Stovner.

Publisert: 2009-10-15 — 15.32 (Oppdatert: 2015-05-21 — 18.13)
Denne artikkelen er over syv år gammel.Professor Lars Jacob Stovner ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim har skrevet lederen i det ledende hodepinetidsskriftet Cephalalgia. Her kommenterer han en ny studie fra Tyskland i samme tidsskrift (Obermann m. fl).

Stovner tror ikke at kronisk hodepine etter whiplash kommer av selve whiplashen.

Få rammes av hodepine
Den tyske studien viser at få pasienter rammes av kronisk hodepine etter whiplash, og at de som får hodepine, blir kvitt den i løpet av mindre enn ett år.

4,6 prosent av pasienter som hadde vært utsatt for whiplash, fikk kronisk hodepine etterpå. Kronisk hodepine er da definert som daglig, eller nesten daglig hodepine, som varer mer enn tre måneder etter ulykken. Hodepinen knyttes opp til whiplash-skaden.

Etter ett år hadde imidlertid ingen av dem kronisk hodepine.

Skeptisk til begrepet
NTNU-professor Lars Jacob Stovner er skeptisk til begrepet «whiplash-hodepine», som benyttes i artikkelen. - Selv om studien har et positivt budskap, at hodepinen forsvinner innen ett år, gir den også noen problematiske føringer som ligger implisitt i begrepet whiplash-hodepine. Begrepet knytter kronisk hodepine til whiplash-skaden, påpeker Stovner.

Han mener at studien i for stor grad tar for gitt at whiplash-hodepine er et fruktbart medisinsk begrep.

- Slike studier som naivt aksepterer konseptet med whiplash-hodepine, kan føre til hyppigere bruk av diagnosen - selv om det er et svakt vitenskapelig belegg for at den eksisterer. Det kan gjøre mer skade enn godt. Begrepet har negative valører, og vi har et bilde av at dette skyldes en fysisk skade i nakken.

Mer skadelig enn whiplash
Stovner mener at diagnosen whiplash-hodepine kan være skadeligere enn selve whiplashen - av to årsaker: - Den ene grunnen er at diagnosen kan skape negative forventninger som kan være svært ugunstig. Den såkalte noceboeffekten, som er knyttet til frykten for at noe skal være skadelig eller smertefullt, kan gi helt reelle smerter, sier Stovner.

Han påpeker at man ved å sette en diagnose som indikerer en fysisk skade i et så følsomt område som nakken, vil man forvente noceboeffekter hos mange, og gi pasienten virkelige plager på sikt.

- Den andre grunnen er at den, antakelig feilaktige, forståelsen av at whiplash gir varig fysisk nakkeskade, har ført til at man i mange tilfeller har brukt udokumentert, drastisk og til dels skadelig kirurgisk eller nakkemanipulerende behandling, sier Stovner.

Ikke fysisk skade
Han mener at stress kan være årsaken til akutte plager etter påkjørsler bakfra. - Sannsynligvis er de akutte plagene, som er det som oftest omtales som whiplash-hodepine, hodepine som kommer av stresset pasienten har vært utsatt for i ulykken, sier Stovner.

De plagene som kommer senere, mener han kan være spontant nyoppstått hodepine, eller spontane forverringer av tidligere hodepiner.

- Hvis whiplash var årsak til kronisk hodepine, ville man vente mer hodepine i grupper som har vært utsatt for whiplash enn i befolkningen ellers. Denne og flere tidligere studier tyder ikke på det, sier NTNU-professoren.

Pasientens holdninger
Ulykker med whiplash-mekanismer er svært vanlige. Det anslås at 0,5 prosent av innbyggerne i Norge i år 2000 ble påkjørt bakfra av en annen bil.

- Bare et ørlite mindretall av disse gikk til legen med sine problemer, selv om nesten 50 prosent av dem trolig hadde akutt hodepine. I alle studier som rekrutterer pasienter fra leger og legevakter, får man derfor en ekstrem seleksjon av dem som har opplevd whiplash-hendelser. Pasientenes holdninger og antakelser spiller stor rolle for hvor alvorlig de tar problemene, sier Stovner.

Lite fruktbart
I Norge er ikke diagnosen whiplash-hodepine så vanlig. - Men whiplash som en ubestemt betegnelse på mange plager, som hodepine og nakkeplager, er vanlig. Dette mener jeg er lite fruktbart.

Stovnmer sier de negative forventningene knyttet til whiplash er høye i en del vestlige land.

- Prognosene for hodepine etter whiplash ser ut til å være best i kulturer hvor hendelsen ikke blir lagt særlig vekt på, sier han.

Predikerte hodepine
138 personer med akutt hodepine etter en bilulykke ble inkludert i den tyske studien. 4,6 prosent hadde hodepine etter tre måneder, 15,2 prosent av utvalget - 20 pasienter - hadde hodepine etter 42 dager. Faktorer som predikerte kronisk hodepine, var smerter i ansiktet, liten tro på at man skulle bli frisk igjen, sår hals, overforbruk av medikamenter, store nakkeskader, håp-løshetsfølelse/angst, og depresjon.

Disse prediktorene ligner på dem som blir funnet i andre kroniske hodepinetilstander, som ikke er utløst av whiplash.

Forfatterne understreker at de ikke har hatt noen kontrollgruppe. Derfor må studien tolkes med forsiktighet.

Ingen diagnose
Forsker og lege Monica Drottning-Rønne er enig i at diagnosen whiplash-hodepine er ufruktbar.

- Whiplash er en skademekanisme som kan føre til mange tilstander, men det finnes ikke en egen whiplash-hodepine, sier Drottning-Rønne. Men i motsetning til Stovner mener hun at man kan få flere varianter av hodepine etter en whiplash-hendelse, og noen få sliter med kronisk hodepine i flere år.

- Det er iallfall tre typer hodepine som kan oppstå eller bli forverret av whiplash. Cervikogen hodepine stammer fra nakken. Dessuten kan pasienter med migrene få hyppigere anfall etter en ulykke. Til slutt kan også sjokkreaksjonen etter ulykken medføre en tensjonstype-hodepine, sier forskeren.

Må finne riktig hodepine
Hun påpeker at det er viktig at det stilles en riktig diagnose.

- Hodepiner er godt definert, og man må finne ut hvilken type hodepine det er snakk om for å gi riktig behandling. Det er egentlig uinteressant om hodepinen kom etter en whiplash eller etter en annen hendelse, sier Drottning-Rønne.

Frykt for whiplash
Hun mener det er stor frykt for whiplash i befolkningen. Hun har tidligere jobbet ved Ullevål Universitetssykehus. - Folk kom inn på akuttmottaket med hodeskader og brudd i ben og armer etter en ulykke og spurte: «Jeg har vel ikke whiplash?»

Hun påpeker at det vanligste er å bli helt bra etter en whiplash. - Vi gjennomførte en stor studie av 1.000 whiplash-pasienter ved Legevakten i 1993-1997. Ni av ti pasienter var tilbake på jobb etter en måned, påpeker hun. 3 prosent hadde kronisk cervikogen hodepine ett år etter ulykken.

Styreleder Turid Monsen i Landsforeningen for nakkeskadde ønsker ikke å kommentere Stovners lederartikkel.

Dagens Medisin 17/09

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!