Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Etterlyser intensiv ME-behandling i helsevesenet

Nå er det på tide å tenke nytt i det offentlige helsevesenet når det gjelder ME-behandling, mener psykolog Ketil Jakobsen. Han mener mer intensiv kognitiv behandling kan gjøre pasientene raskere friske.

Publisert: 2009-03-26 — 12.58 (Oppdatert: 2015-05-21 — 17.14)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

Psykologpesialist Ketil Jakobsen ved BUP poliklinikk Orkdal-Røros kjenner sykdommen både som psykolog og som pårørende.

Han mener at den suksessen Lightning Process har hatt i Norge, kan innebære at det også er tid for å tenke nytt i det offentlige helsevesenet.

Ønsker nye metoder
- Blant enkelte fagfolk har det lenge vært rådende oppfatning at ME-pasienter ikke skal bli slitne. Men erfaringene nå tyder på at større grad av tilpasset aktivitet er viktig, sier Jakobsen.

Han har tro på å bygge opp et standardtilbud for pasientene, og han ønsker at helsevesenet skal ta initiativ til å prøve ut nye metoder i behandlingen.

- Et standardisert behandlingsopplegg med tilpasset fysisk aktivitet, sammen med en intensiv kognitiv behandling, kan være verdt å satse på. Kanskje kan mer intensiv behandling bidra til at sykdomsforløpet kortes ned betraktelig, sier Jakobsen.

Kunne ha blitt frisk tidligere
Han har fulgt sykdomsforløpet til flere ungdommer, blant annet sin egen datter, som har til felles at de har blitt syke etter infeksjoner i ungdomsalder. Datteren hadde ME i fem og et halvt år.

Bedringen startet for alvor etter et tre dager langt opphold i England med treningsprogrammet Lightning Process. Noen hadde en dramatisk bedring, hos andre ble det starten på en rehabiliteringsprosess.

- Etter å ha fulgt disse ungdommene, har jeg sterk tro på et intensivt opplegg for å komme ut av det garnet utmattelsessyndromet fanger pasientene i. For noen finnes det mye raskere veier ut av tilstanden enn hva vi har trodd er mulig, sier Jakobsen.

Ulike faser av sykdommen
Han mener sykdommen består av ulike faser.

- Det kan være slik at det er fysiologiske prosesser som utløser tilstanden, mens psykiske og sosiale faktorer spiller en større rolle senere i forløpet. Derfor gir helsepersonell ofte dårlige råd: Det som er riktige og gode tiltak i én fase, kan bli feil i en annen fase av sykdommen, sier Jakobsen.

Han mener de fleste tilfellene av ME kan spores tilbake til en infeksjon. - Vegard Bruun Wyller på Rikshospitalet har vist til at infeksjoner fører til en vedvarende stressaktivering, som omfatter endringer både i blodomløpet, nervesystemet og immunsystemet. Stressaktiveringen slår seg ikke av, kroppen oppfører seg som om infeksjonen fremdeles er til stede, sier Jakobsen.

Men etter en tid synes det som om de psykiske sekundærreaksjonene forverrer symptomene. Når tilstanden vedvarer over måneder og år kommer bekymringer om framtiden.

- Avbrutt utdanning, opphør av sykepenger, tap av sosiale nettverk og et lite pasientvennlig NAV-system bidrar også. Slik kan de fysiologiske, psykologiske og sosiale faktorene gjensidig opprettholde og forsterke hverandre, sier han.

Ikke farlig med aktivitet
Han mener mye av problemet er at pasientene blir redde for aktivitet fordi det gir smerte - og heller holder seg i ro. - I starten av sykdomsforløpet er det viktig med lavt aktivitetsnivå. Senere er det viktig å øke aktivitetsnivået, sier Jakobsen.

Han påpeker at forskning viser at inaktiviteten forsterker sykdommen.

- I kognitiv behandling kan en arbeide med å endre tankemønstrene som ligger bak fortolkningen av symptomene: «Nå føler jeg meg stiv i kroppen etter å ha vært i aktivitet, men det vil gå over, og det er ikke farlig», er en god måte å forholde seg til symptomene på, eksemplifiserer Jakobsen.

Men til dette trengs det kyndig veiledning. - Det er ofte lite hjelp å få. Helsevesenet svikter og kompetansen er for lav. En individuell vurdering av riktig aktivitetsnivå i samarbeid med fastlege eller fysioterapeut kan være en vei å gå, sier han.

Lite detaljert om LP
Detaljene i Lightning Process er Jakobsen imidlertid tilbakeholden med.

- Det blir ikke riktig å gjengi noe som en ikke kan og forstår helt ut, men generelt handler det om at pasientene får klare instruksjoner og tett tilbakemelding på hva de skal gjøre, både når det gjelder adferd og tanker. Målet er å få aktiviteten raskt tilbake til et normalt nivå, sier Jakobsen.

For å tilby behandlingsopplegget Lightning Process, må man være sertifisert i treningsopplegget.

- Men virker det ikke betryggende at de ikke vil gå ut med behandlingsopplegget?

- Ja, for oss som arbeider i det offentlige, er det veldig uvant at god behandling som virker, ikke publiseres. Når noen oppnår så gode resultater som disse menneskene synes å gjøre, løper de vanligvis til fagtidsskriftene med sine funn, det er jo ære og berømmelse å hente. LP representerer imidlertid en annen tradisjon og jeg kan ikke svare på hvorfor behandlingen ikke presenteres i tidsskrifter, sier Jakobsen.

Han mener imidlertid at behandlingen virker.

- Ja, jeg må tro det jeg selv har sett. Selvfølgelig må en ta forbehold så lenge det ikke er gjort noen dokumentert studie på opplegget, det er ikke alle som blir friske. Men at de har funnet frem til noe nytt som vi i det offentlige helsevesenet ikke har forstått, og som vi kan lære av, er jeg sikker på, sier han.

Dagens Medisin 06/09


SØKELYS PÅ ME-BEHANDLING:

- Valfarter til omstridt ME-behandling
- Vil forske på LP
- Britisk spesialist tilbyr ME-kurs for norske leger
- Utfordrende finansiering
- Mange blir ikke friske med LP
- Lærer LP i London
- Etterlyser intensiv ME-behandling i helsevesenet

Alle saker fra Dagens Medisin 06/09

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!