STATSMINISTER: Norges nye statsminister, Jonas Gahr Støre, har tidligere vært helseminister. 

Foto: Henriette Bertheussen Isachsen

Bordet fanger

I kveld skal de få lov å feire. Men i morgen begynner jobben.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

FOLKETS HUS, OSLO (Dagens Medisin): Roser, brede smil og god stemning. Det oppsummerer greit valgvaken til Arbeiderpartiet på Folkets Hus i Oslo – og sikkert alle andre Ap-vaker landet over også.

I kveld skal de få lov å feire. Men i morgen begynner jobben.

Arbeiderpartiet har under valgkampen gått i strupen på de borgerliges helsepolitikk og da særlig på Bent Høie, Norges lengstsittende helseminister.

Han har ikke klart å oppfylle Den gylne regel. Han har ikke gjort nok for fastlegene. Han har ikke bygget sykehusene store nok – eller små nok.

Den gylne regel tilsier at psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal prioriteres sterkere enn somatisk sektor.

Det har vært Høies krav sykehusene siden 2014, uten at de har klart å innfri det en eneste gang.

Selv om vi ikke kan utelukke, som Høie hevder hver gang har fått spørsmål om det, at prioriteringen av psykisk helse og rus hadde vært svakere uten Den gylne regel, så tyder de siste åtte årene på at det ikke er nok å stille krav.

Det er lett å være i opposisjon, det er vanskeligere når man sitter med ansvaret

Det må følge riktige verktøy med kravene.

Det samme gjelder for så vidt fastlegeordningen, selve ryggraden i norsk offentlig helsevesen. Aps medisin mot fastlegekrisen er å doble, kanskje triple, basistilskuddet. Men er det nok for å redde kompetanseflukten fra primærhelsetjenesten? Neppe.

Og så sykehusene da, som er i dårlig forfatning, eller for trange, eller for høye. Hvordan skal Ap løse det?

Det er lett å være i opposisjon, det er vanskeligere når man sitter med ansvaret. Ansvaret for å prioritere noe ned for å kunne prioritere noe annet opp. Ansvaret for å veie pasientenes behov opp mot fagfolkenes og helseforetakenes ønsker og krav.

Jonas Gahr Støre har selv vært helseminister og vet hvor krevende denne balansegangen er. Etter alt å dømme er det Ingvild Kjerkol som nå får ansvaret for å innfri valgløftene, inngå kompromissene og gjennomføre de ambisiøse målene.

Bordet fanger. Nå begynner jobben. Dere har fire år på å innfri den.

Lykke til!

Powered by Labrador CMS