Helse- og omsorgskomiteens Tellef Inge Mørland (Ap), er bekymret for prioriteringene rundt persontilpasset medisin. Foto: Anne Grete Storvik

Ap ber helseministeren svare om persontilpasset medisin

Ap vil i et skriftlig spørsmål i Stortinget be helseminister Bent Høie (H) om hva han vil gjøre for å sikre gode prioriteringer rundt persontilpasset medisin.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Vi må få en systematikk, oversikt og struktur slik at det ikke blir tilfeldigheter som avgjør hvordan legen bruker persontilpasset medisin, sier stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (Ap), medlem i helse- og omsorgskomiteen.

I et intervju i Dagens Medisin nylig, har overlege Christian Kersten ved Sørlandet sykehus tatt til orde for at bruken av persontilpasset medisin krever at man må endre systemet for innføring av nye metoder.

 – Det kreves nye systemer for å analysere og lagre alle dataene som nå kommer på stadig mindre tumorgrupper – og her antar jeg at Beslutningsforum kommer til å falle helt av, sa Kersten.

Mørland deler Kerstens bekymring,  og ber nå helseministeren svare på hva han vil gjøre.

– Vi vil stille Høie spørsmål om hva de har tenkt til å gjøre for å sikre lik tilgang til og gode prioriteringer rund persontilpasset medisin. Vi deler Kerstens bekymringer og da særlig hans poeng om gode datasystemer, sier Mørland, og viser til Aps forslag om e-helsesatsing i partiets alternative budsjett for 2018.
– Vi utfordrer helseministeren til å brøyte vei for persontilpasset medisin og ber ham svare på hva han vil gjøre med de utfordringene som helsepersonell opplever, når det gjelder å ta i bruk denne muligheten for bedre pasientbehandling.

– Hvordan vil helseministeren sørge for at man får på plass systemer som gjør det enklere for helsepersonell å ta i bruk persontilpasset medisin, og når kan vi forvente at sykehusene vil ha etablert gode IT-løsninger på dette feltet?, er spørsmålene Ap krever svar på.

Powered by Labrador CMS